Qigong – dit redskab til forøget modstandskraft

I krydsfeltet mellem stress, angst og depression

Hvordan er din mentale sundhed og modstandskraft i disse dage? Verdenen er gået i selvsving over spørgsmålet omkring Corona-vaccine og over myndighedernes måde at håndtere krisen på.

Jeg ved, at det er udfordrende tider for os alle og man bliver let “corona-træt.” Af samme grund er det ekstra meningsfuldt at stoppe op midt i “stormen” for at konsolidere sig selv.

Kriser, som den vi oplever lige nu, genererer en kamp/ flugt tilstand og måske også en underliggende angst hos rigtig mange mennesker.

Vi mærker, at luften er loaded med denne spændthed, irritation, vrede, depression eller angst. Vi er vidne til det, som psykologer kalder for dramatiske psykologiske og adfærdsmæssige konsekvenser. Måske værst af alt ser vi tegn på at en begyndende polarisering i befokningen underminerer det sociale livs sammenhængskraft – en sammenhængskraft som er så grundlæggende et fundament i vores samfund. Hvad skal man dog stille op?

Dette blog-indlæg handler ikke om mine personlige holdninger til det, der sker. Men det handler om, hvordan du kan få udbytte af nogle effektive metoder til at forøge din modstandskraft fysisk, mentalt og spirituelt. Uanset om du er ramt hårdt eller ej, så kan du få et stort udbytte af QiGong – ikke mindst i denne tid, hvor tingene virkeligt er sat på spidsen.

Har du modstandskraft?

Selvom vi til en vis grad har lært at leve med corona krisen og kan leve med at skulle ændre adfærd for at tilpasse det nye scenarie, så kan krisen stadig have store omkostninger for os som mennesker. Det gælder både fysisk, socialt, psykisk og spirituelt.

Modstandskraft handler ikke om at være hård eller ufølsom når vi stilles overfor en belastning eller risikofaktorer. Det handler om ikke at lade sig styre af de negative tanker og følelser, der opstår som en respons på belastningen. Vi kender til “mælkebøttebørn” som har oplevet omsorgsvigt og problemer i opvæksten, som alligevel kommer ud af barndommen med et overskud af positive ressourcer, livsglæde og livsmod. 

Det er dog ikke alle, som klarer sig lige godt gennem en krise og det store spørgsmål er hvornår grænsen er nået rent fysisk og mentalt?
Modstandskraft, robusthed eller resiliens – kært barn har mange navne. Disse ord peger mod den samme betydning. Et menneske som mangler disse egenskaber vil have svært ved at håndtere en krise-situation positivt.

Krise på kinesisk hedder “WeiJi” og er sammensat af ordene Wei (fare) og Ji (mulighed eller chance). Kriser er naturbestemte dele af vores liv, som rummer muligheden for positive forandringer.

QiGong kan give dig adgangen til denne indre styrke af forøget resiliens, livsglæde og livsmod.

Kort fortalt – hvad er QiGong?

Måske er du en ny læser på min blog. Jeg vil kort fortælle dig, hvad QiGong er. QiGong er et minimum 5000 år gammelt kinesisk bevægelsessystem, der har visse ligheder med yoga. Men øvelserne foregår for det meste stående. QiGong kan læres af alle og du kan få stort udbytte af det, uanset hvilke udfordringer du dealer med.
Gennem dynamiske øvelser strækkes, masseres og blødgøres muskler, led og bindevæv. Åndedrættet bliver dybere og nervesystemet bringes til ro. Tankevirksomheden fader ud og din livsenergi samt modstandskraft forøges etc.

QiGong træning er betinget af din grad af nærvær og opmærksomhed. I det følgende vil jeg belyse hvordan du kan bruge dette nærvær og disse træningsmetoder til at konsolidere dig selv.

 

Frygt er en hensigtsmæssig respons

Inden jeg overøser dig med mit arsenal af gode råd, vil det være en god ide lige at definere forskellen på 2 forskellige ting, som lige pt. fylder meget i mange menneskers liv – frygt og angst. Hvad er forskellen mellem de 2?
Frygt er en meget hensigtsmæssig impuls på noget, der sker. Det kan være en opstået fare, som du responderer på. Denne impuls af frygt er det, der har sikret menneskets overlevelse i generationer.

Du går over gaden og har måske ikke set en bus, der kommer mod dig i høj fart. I det øjeblik du får øje på den, udskilles der adrenalin i blodet og du løber over gaden eller trækker dig tilbage i en fart. -Puha faren er overstået. Du kan ånde lettet op og ryste frygten af dig.

De 8 Silke Brokader

Lad ikke din angst slå rødder

Lad os i stedet tænke et lidt andet scenarie. Du er ikke konfronteret direkte med en fare, men du forestiller dig, at faren en dag kan komme til dit dørtrin. F.eks. forestiller du dig, at du bliver smittet med Sars Cov 2 (covid 19). Er faren reel? Nej, lige nu er den opstået som en tanke i dit sind og er ret uvirkelig. Alligevel stjæler den din opmærksomhed og din gode energi. Selvfølgelig kan det være yderst velbegrundet at tænke scenariet igennem. Hvad nu hvis jeg bliver smittet – det anfægter jeg på ingen måde. Men der er forskel på om du gør dig nogle konstruktive overvejelser om noget eller bestandigt at være plaget af negative tanker og forventninger. Problemet er ikke, at tanken kan opstå, problemet er, hvis den gror sig fast i dit sind. Det er angst.

Kroppen kender ikke forskel på om vi oplever en situation eller om vi tænker en situation

Det er efterhånden veldokumenteret, at tilbagevendende negative tanker eller forventninger om noget farefuldt har samme stresspåvirkning på kroppen, som en reel opstået fare vil have det. Kroppen kan ikke skelne om det er det ene eller andet. Det vi retter vores opmærksomhed på, har det med på forunderligvis at vokse sig større. Konsekvensen er en kronisk stress-tilstand af kamp/flugt, hvor der kontinuerligt udskilles stresshormoner i blodet.
Angst, der på denne måde projiceres ud i fremtiden, kan have store helbredsmæssige omkostninger samt forhindrer dig i at tage de rigtige beslutninger. Din psykiske modstandskraft og dit immunforsvar forringes.

“You can´t calm the storm…so stop trying. What you can do is calm yourself. The storm will pass.”

~ Thich Nhat Hanh, Zen mester og spirituel lærer

Sådan tjekker du lige dig selv for tegn på, at du har fysiske og mentale mén af krisen

Jeg taler her ikke direkte om senfølger efter smitte med Sars Cov 2. Jeg omtaler her de tilfælde, hvor udfordringerne fra vores omverden overstiger vores egen modstandskraft og mentale styrke. Tjek dig selv. Har du tegnene på disse mén?
Oplever du i stigende grad at sove dårligt? Vågner du flere gange i løbet af natten osv.

Kan du genkende dette? -Du føler dig hudløs og irritabel over småting. Du skælder ud over den mindste ting, der krydser din vej. Din energi er LOW og du føler dig helt udmattet. Du er begyndt at trække dig rent socialt og er ved at blive isoleret hjemme.
Hvis du kan svare “ja” til flere af disse ting, bør du være opmærksom, passe godt på dig selv og justere din livsstil.
Måske kender du nogen der udviser disse tegn og en kærlig tanke eller håndsrækning kan gøre en kæmpe forskel for den person.

Dine livshistorier er det, der svækker din modstandskraft

Vi mennesker er optaget at vores egne og andre menneskers historier. Hvad er historier? Det er det, vi fortæller os selv – det vi tror på om os selv. Det er dine overbevisninger om, hvad du kan og hvad du tror, du ikke kan.

Overbevisninger kan blive meget stærke, når vi gennem et helt liv har bundet vores opmærksomhed og energi i dem – de kan blive så stærke, at andre også begynder at tro på dem. Så er vi for alvor bundet af vores selvskabte begrænsninger.

Eksistens-grundlaget for dine historier er sindets optagethed af fortiden og af fremtiden. Denne manglende tilstedeværelse i nuet dræner sindet for energi. Et drænet sind og en drænet krop giver de bedste betingelser for en depression.
I det øjeblik du begynder at slippe fortid og fremtid for at blive mere nærværende i NUET vil en eventuel stress eller depressionen efterhånden opløse sig selv.

Modstandskraftens 6 bud

1. Slip tankerne. Forskere er enige om, at vi tænker et sted mellem 60-65.000 tanker hver dag. Tankerne i sig selv er ikke problemet. Tanker er bare tanker, som kommer og går. De har sjældent hold i virkeligheden. Men hvis du identificerer dig med tankernes indhold, får du problemer. Det fratager dig friheden til at tænke kreative og fleksible tanker. Det kvæler din fysiske og mentale modstandskraft. Du er ikke dine tanker. Mindfulness, QiGong og meditation vil hjælpe dig til lettere at slippe tankerne.

2. Bevar roen. Hvis du kan bevare roen, uanset hvilke “storme” livet sender ind over dig, så har du lært en meget vigtigt ting. Her kan QiGong og meditation hjælpe fordi det skænker dig det frirum i din hverdag, hvor roen kan få lov at slå rødder.

3. Find de positive oplevelser. Vi husker negative oplevelser længere tid end vi husker de positive oplevelser. Fra naturens side vejer de negative følelser tungere end de positive følelser. Øv dig selv i at samle på det i dit liv, som giver dig størst glæde og mening.

4. Undgå at isolere dig. Det er måske den største udfordring lige nu. Men alligevel er der et grundlæggende behov her, som vi ønsker at finde løsninger på trods udfordringerne. Lær at udvikle få gode relationer. Forskningen viser, at samhørighed reducerer angst og stress samt øger din modstandskraft.

5. Gør 3 ting dagligt ud af ren kærlighed. Gør det til en dags-praksis at udføre 3 ting, som du ved kan bidrage til andres glæde. Det er tanken der tæller og selv små ting kan gøre en stor forskel. Denne handling vil sætte dine egne problemer i et nyt perspektiv, der løfter dit liv samt indirekte bidrager til din egen glæde og lykke. Men det er af ren kærlighed, fordi vi gør det uden et ønske om at få noget igen.

6. Træn igennem 30 minutter hver dag. Det kan ikke pointeres tilstrækkeligt, hvor vigtigt det er, at træne eller øve QiGong, Yoga eller Tai Chi på daglig basis. Hvis du er udfordret, vil jeg fremhæve QiGong, som er let tilgængeligt og effektivt. Hvis siddende meditation eller stående meditation appelerer til dig er det noget du kan gøre udover din træning og få stort udbytte af.

QiGong er mindfulness i bevægelse

Hele omdrejningspunktet i QiGong er den meget vigtige kobling mellem sind og krop. En krop, hvor der ikke er opmærksomhed, er en svag krop. En svag krop er et utilstrækkeligt forankringspunkt for sindet osv. Gennem QiGong styrker du både kroppen og evnen til at være tilstede. Men uanset om du mediterer, dyrker QiGong, Yoga eller Tai Chi så er omdrejningspunktet i enhver træning din klare intention (Yi).

Stærk intention, stærk Qi og stærkt sind

I de klassiske traditioner hedder det sig, at vi først bliver opmærksom på vores indstilling eller intention (Yi). Når Yi er stærk og afklaret, vil det styrke din Qi (livsenergi), som igen virker positivt ind på sindet og bevidstheden (Shen). Uden en stærk intention går det ikke.
Elite sportsfolk kender kun alt for godt til, at en dårlig forberedelse før en kamp (svag Yi) kan føre til et nederlag.

Det samme kan et uopmærksomt øjeblik i kampens hede, hvor din Yi brydes. Mange mennesker i dag har i kraft af deres opvækst ikke lært at holde en intention uden afbrydelser. Meditation og QiGong hjælper dig til at udvikle denne egenskab. Det er et redskab som tilstadighed må finpudses og styrkes.

Det er af altafgørende betydning, at intentionen og vores mind-set er afklaret og skaber et godt fundament før vi skal/ vil fortage os noget. Det er vejen til succes i alle livets henseender og ikke mindst, hvis vi vil lære kunsten at meditere eller opnå max udbytte af vores QiGong praksis.

QiGong instruktør Lars C. Schmith

Mindfullnes i bevægelse

QiGong er mindfulness i bevægelse på en meget fysisk og konkret måde. Det hjælper dig til for en stund at glemme alle sorger og udvikle samt styrke dit personlige rum af stilhed, glæde, ro og energi.

Når der er ro indeni, kan du trække dig væk fra “stormen” for en stund og konsolidere dig selv og dit nærvær.

 

I antikkens Kina var QiGong udøvere fuldt bevidste om hvor kraftfuldt et instrument det er, at koble sindet, energien og kroppen. Når du mestrer denne kunst, er det langt lettere at slippe din stress, indre uro og eventuel angst.

Dvs. når du igen vender din opmærksomhed til den ydre verden og den ydre verdens “demands”, så kan du hvile bedre i din egen ro og du bliver ikke så nemt væltet af de ydre omstændigheder.

I træningen vælger vi at rette opmærksomheden på forskellige områder (Yi) – et ad gangen f.eks. på åndedrættet, på specifikke dele af kroppen, meridianbaner, holde fokus på detaljer/ teknik, mærke stilheden eller holde et fokus på bestemte kvaliteter som glæde og teknemmelighed. Osv.

Undersøgelse der viser noget om tankens kraft (Yi)

Den japanske forsker Masaru Emoto har lavet eksperimenter med vand, som indikerer, at bevidstheden er i stand til at ændre vandets molekylære struktur.
Det er interressant, at hans forskning viser, hvor stærk en vibration der er i følelsen af taknemmelighed. En gruppe børn og voksne blev bedt om at stille sig omkring en beholder med vandhane vand fra Tokyo. Forinden har man taget mikroskopiske fotos af vandet (se billedet foroven). De holder hinanden i hænderne og bliver bedt om at sende tanker af taknemmelighed til vandet i deres midte. Molekylestrukturen i vandet undersøges undervejs og der er tydelig tegn på forandringer (se billedet forneden). Vandets molekylære struktur forvandler til de smukkeste krystallignende mønstre.

Dette er en parallel til hvad man har opdaget indenfor moderne forskning i kvantefysikken.

Når vi overvejer det faktum, at vores menneskelige krop består af 65-70 % vand, ja, så kan du sikkert selv forestille dig, hvor stor betydning vores tanker har for vores fysiske og mentale helbred.
Når du slipper opmærksomheden på alt det, du ikke har opnået i livet eller slipper opmærksom-heden på dine eller andres fejl og i stedet fokuserer på det, du kan gøre her og nu vil du opleve at taknemmeligheden vokser i dit liv. Det eneste du gjorde var, at ændre på dit perspektiv i livet. Taknemmeligheden vil ikke bare virke positivt på dig selv og dit liv, det vil også have en positiv indflydelse på alle dem, der er omkring dig.

Konklusion:

Vi er allesammen udfordret i denne tid og corona-trætheden er til at få øje på. Men i bund og grund så handler det mere om, hvordan vi tackler vanskelighederne end om hvor store de er. Om du møder tingene med oprejst pande og med en indstilling om at komme ud på den anden side med et smil på læben og en oplevelse rigere er helt og holdent op til dig selv.
Du har en power i dig selv til at sige fra og til – til selv at vælge taknemmeligheden og glæden fremfor det modsatte.
QiGong og Tai Chi er som designet til kriser som denne. Vi konsoliderer os selv i vores træning og genfinder glæden. Når vi træner sammen, så følger vi myndighedernes retningslinjer. Der er plads nok til alle – vi står med afstand og vi kan trække vejret i samme retning osv.

Øvelse: Genfind taknemmeligheden

Brug 15-20 minutter på denne enkle meditative øvelse. Tag nogle dybe vejrtrækninger samt slap af i kroppen og sindet. Overvej nøje hvilke relationer, hændelser eller materielle ting i dit liv, som fylder dig med en følelelse af taknemmelighed. Uanset hvor udfordret du måtte være, vil du nu blive opmærksom på, at der i dit liv faktisk altid er noget, du kan være taknemmelig for. Mærk det i kroppen og skriv ned efterhånden, som det dukker op, også selvom det er tilsyneladende “små” ting. Ofte er det de små ting, der er med til at åbne vores øjne. Til sidst mærker du taknemmeligheden fylde hele din krop.

 

Øvelse: QiGong med nærvær og taknemmelighed

Lav disse 2 QiGong øvelser, mens du forbliver i tilstanden af næværende opmærksomhed og taknemmelighed.

Lars Christian Schmith, QiGong instruktør og uddannelsesleder – Roskilde, december 2020.

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (8 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – QiGong instruktør og uddannelsesleder – december 2020.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!