QiGong Instruktør Uddannelse

Uddannelse

Pris

i alt: 22500 kr.

}

Dato for start

Uddannelsen modul 1-5 starter:
9.-10. november 2019

Hvor

Øsal Ling, Center for tibetansk buddhisme, fredensgade 39, 8000 Århus

Professionel og unik uddannelse der går i dybden…

Den eneste uddannelse i Europa, der kobler QiGong med Energimedicin.
178 timers intensiv undervisning i unikke QiGong øvelser –  nemt at gå til og med fokus på åndedræt, meditation, afspænding, integreret energimedicin samt anatomi/ førstehjælp. Uddannelsen har et spirituelt twist med afsæt i Østens visdom etc. Du lærer 4 fantastiske QiGong-former:

Samt et supplement af øvelser og bevægelser: 3 Warrior Stances, Knoglemarvs-åndedrættet, Energimedicin, kroppens akupressur-punkter, øre-akupunktur (5 elements-akupunktur) og energihealing samt Shaolin Workout m.m.

Du får en indføring i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) i relation til QiGong samt en indføring i filosofien bag øvelserne. Du får en grundig indføring i alle aspekter af kinesisk Bevægelses-meditation med udgangspunkt i de klassiske traditioner og tilegnet den moderne livstil. Der skabes i uddannelsen et rum til fordybelse og du udvikler dine personlige kompetencer som formidler af QiGong med et fokus på instruktørens undervisnings-strategier og hvordan du sammensætter din undervisning bedst muligt etc.

Uddannelsen inkluderer online undervisning, webinarer, 1:1 sessioner/ supervision og mulighed for praktikforløb med individuel sparring.
Du deltager i et inspirerende studiemiljø og efter du har afsluttet grund-uddannelsen tilbydes du “overbygningen” som udgør 6 måneders videreuddannelse.

Er du parat til at forlade din komfort-zone og gå all in?

For at kunne tage Qigong instruktør uddannelsen, skal du have grundmodulet.
Grundmodulet foregår den 21.-22. september 2019 i Århus.

Hvorfor skal du vælge vores uddannelse?

Uddannelse

Du fortjener den bedste uddannelse
Hvis du ønsker at tage en uddannelse som QiGong Instruktør, så er det altafgørende, at du vælger den rigtige uddannelse, fordi du er i færd med at træffe en beslutning, som kan få betydning for resten af dit liv. 

Uddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af livgivende øvelser, hvor vi kommer hele kroppen igennem, vækker Qi i alle hovedmeridianbaner og gradvis slippes gamle skavanker/ ubalancer etc. Der opbygges efterhånden en fortrolighed med krop, bevægelse og livsenergien i takt med at Qi strømmer mere og mere harmonisk – en fortrolighed og færdighed som du kan tage med dig og bruge på alle områder af livet. 

Først og fremmest ligger fokuset i uddannelsen på at åbne bevidst til “kroppens tre skatte”: “Shen” (bevidsthed), “Qi” (livsenergi) og “Jing” (krop) – gennem et seriøst commitment til den daglige træning opnås denne direkte erfaring i de dyberegående processer (“NeiGong” = indre arbejde)  og deres samspil i kroppen, som er nødvendig for at bringe din QiGong til et højere niveau. Uddannelsen omfatter et bredt udsnit af øvelser, hvor der skabes optimal balance mellem den indre og den ydre styrke.

Der tilbydes et “rum” og afbræk i hverdagens trommerum, hvor du kan fordybe dig i lige netop de aspekter og områder i relation til bevægelseskunsten, der interesserer dig mest. Lær bevægelseskunst og Integreret Energimedicin i relation til de allermest gængse og udbredte energetiske funktionsforstyrrelser og fysiske lidelser oppe i tiden. F.eks. stress, uspecifikke smerter, depression og mentale lidelser, ryglidelser, hovedpine, nedsat søvnkvalitet/ søvnbesvær, nedsat sex-lyst/ sexuel sundhed, hjerte-/ kar sygdomme og degenerative skavanker etc. I uddannelsen kan du vælge at lægge dit fokus på et eller flere områder i træningen såvel som i dit selvstudie og synliggøre din proces med den afsluttende opgave. 

 

“Dit kursus er meget gennemført, højt kvalitetsniveau. Jeg oplever at vi får meget med hjem. Mange mange tak, Lars”.
– Pawel Szuster

QiGong, Vejen og Hjertet…

Bliv blandt de første QiGong instruktører i Europa, der er uddannet i Integreret Energimedicin. ​​Få et dybere indblik i nogle af de mest centrale hemmeligheder i Østens visdomstraditioner, som sætter dagsordenen for den dybere tilgang til det nuværende øjeblik, bevidsthed, krop og bevægelse. Essensen af denne

smukke kunst, som bringer både glæde og begejstring, kan bedst beskrives som en levende bevidsthed eller energetisk færdighed, hvor du er fuldt tilstede og helt afslappet på samme tid. De gamle kinesiske filosoffer og mestre refererede til dette bevidste levende flow som “Vejen” eller fuldbyrdelsen af “Tao” (“Dao”). En parallel i den zenbuddhistiske tradition til dette er “Zen” eller “ikke Sind.” Når vi anlægger en spirituel vinkel på QiGong instruktør uddannelsen er det ud fra et ønske om, at QiGong skal bidrage til at vække både sindet og hjertet.

En uddannelse i at leve fuldt ud….

Uddannelse

Det tager tid og målrettet fokus at skabe varige forandringer:

^
Hvor kroppen og livsenergien styrkes gennem indøvelse af korrekte positioner i alle øvelser
^

Hvor du løbende gennem uddannelsen vil få konstruktiv feedback med råd/ vejledning på dit individuelle forløb

^

Hvor du får redskaber til finde større og større meditativ dybde i din QiGong

^

Hvor du får et dybere kendskab til-, direkte erfaring med den traditionelle kinesiske medicin (TCM) samt filosofien bag øvelserne

^

Hvor du kan foretage et nyt vantespring i livet og i fælleskab med andre få tilgang til ny bevidsthed/ nye ressourcer

^

Hvor du kan skabe sundhed på alle niveauer i dit liv: fysisk, følelses-mæssigt, mentalt og spirituelt

^

Hvor du bliver en disponent for sund etik og ansvarlighed omkring brugen af et kraftfuldt værktøj.

QiGong Instruktør uddannelsen henvender sig til dig, som interesserer sig for bevægelses-meditation og som er parat til at investere noget i din personlige udvikling, vitale sundhed og livskvalitet. Måske er du alternativ behandler, underviser/lærer, instruktør, sygeplejerske, læge, akupunktør, idrætsudøver, terapeut, coach, healer etc. eller måske er du ambassadør for sundhed og trivsel på en virksomhed og har brug for nye kompetencer. På uddannelsen tilbydes du nogle redskaber, der kan gøre dig til en bedre formidler indenfor dit eget virkefelt.

Du må påregne minimum 350 timers selvstudie (inkl. egen-træning) i løbet af de 18 måneder uddannelsen varer. Du får tilbud om gratis extra træning i forløbet samt Brush-up kurser til nedsat pris. Ved afslutning af uddannelsen modtager du et certifilkat forudsat at du har haft maximum 10 % fravær.

Korrekte positioner – målrettet fokus i QiGong

Pris for uddannelse

Du kan afbetale uddannelsen imens du tager den, til 1250 kr. om måneden.
Pris i alt for uddannelsen: 22500 kr. (Bemærk: Grundmodulet er en separat pris, som koster yderligere 2000 kr. alt inkl.)

Prisen inkluderer materiale, 1:1 sessioner, online QiGong i forløbet med webinarer, adgang til hjemmeside med eget login og tilknyttet facebook gruppe samt snacks, te og kaffe til alle mødedage.

Undervisere på uddannelsen

Uddannelse

Lars

Qigong Instruktør

Jeg hedder Lars og har mere end 35 års erfaring – som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 600 workshops, kurser og events siden 2008 – både i indland og udlandet.

Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, og har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds. Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner. 

Tina

Gæstelære

På QiGong Instruktør uddannelsen har jeg glæden af mit samarbejde med en meget kompetent gæstelærer: Tina Kirstine Jensen, Certificeret Krop- og dynamisk psykoterapeut. Tina har haft klienter igennem 25 år og arbejdet fast som lægesekretær i sundhedsvæsenet gennem 20 år.

Tina og jeg har haft samarbejde igennem vores kurser og workshops de sidste 5 år.

Vi er glade for, på QiGong Instruktøruddannelsen, at kunne trække på autoriseret førstehjælpsinstruktør Brian Bärnholdt, der udsteder et godkendt kursusbevis for udvidet førstehjælp samt den relevante anatomi og fysiologi i relation til QiGong. Brian tilbyder deltagerne et førstehjælps-bevis i hjertestop og den relevante anatomi.

 

Dato og tider for Århus

Modul 1

November 2019 – Januar 2020

Weekenden den 9.-10. november 2019.
Samt weekenden den 18.-19. januar 2020.

Mødetider: Lørdage kl. 10-17, søndage kl. 9.30-13. 

Modul 2

februar til april 2020

Weekenden den 8.-9. februar 2020.
Weekenden den 14.-15. marts 2020.
Weekenden den 18.-19. april 2020.  Lørdag kl. 10-17 /søndag kl. 9.30-16.00

Mødetider: Lørdage kl. 10-17, søndage kl. 9.30-13 hvis ikke andet er nævnt.

Modul 3-5

maj 2020 til februar 2021

Modul 3: weekenden den 16.-17. maj 2020.  
Modul 4: weekenden den 29.-30. august 2020.  
Samt weekenden den 24.-25. oktober 2020.
Modul 5: weekenden den 6.-7. februar 2021. Lørdag kl. 10-17, søndag kl. 9.30-14. 

Mødetider: Lørdage kl. 10-17, søndage kl. 9.30-13 hvis ikke andet er nævnt.

Trænings-onsdage i løbet af uddannelsen

Supplement til træningen i modulerne og mellem modulerne på udvalgte onsdage. Der nævnes her datoer til 10 onsdage og som minimum skal du deltage på 8 af disse onsdage. Du kan selv indenfor disse rammer sammensætte forløbet efter, hvad der passer til din kalender og dit behov. Hvis der er flere onsdage, som ikke passer er der altid mulighed for at hente det du mangler på et af de andre hold.

Mødetider for alle onsdage kl. 17-20.30.

2019
onsdag den 9. oktober, onsdag den 30. oktober og onsdag den 4. december

2020
onsdag den 8. januar
onsdag den 24. juni
onsdag den 12. august
onsdag den 23. september
onsdag den 11. november
onsdag den 2. december

2021
onsdag den 6. januar. 

6 moduler fordelt på 18 måneder…

Uddannelse

Grundmodulet - Breath of Life

Den grundlæggende indføring i “nærværets og livsenergiens kunst” med 8 Lohan Hands, ansigts-QiGong, åndedrætsøvelser, meditation og dybdeafspænding m.m. 

Modul 1

Med de næste 10 Lohan Hands,  Flowing Breeze Swaying Willows, WuXin QiGong og Integreret Energimedicin kommer du mere i dybden og bliver samtidigt introduceret til filosofien bag QiGong samt Traditionel kinesisk medicin (TCM.) 1:1 sessioner, webinars og træning der følges op med online QiGong.

Modul 2

I dette træningsmodul er der fokus på zen-mind (no mind) og opbygning af indre styrke gennem NeiGong. Vi arbejder dybere med QiGong formerne samt Energimedicin og du introduceres til Kranio Sakral QiGong samt 3 Treasures QiGong. Warrior stances. Finpusning af teknikken og de 3 Gates m.m.

Modul 3

Du introduceres for forskellige strategier for at opbygge din undervisning og får det prøvet af i praksis. Vi laver samtidigt en plan for et eventuelt praktik- eller undervisnings-forløb (frivilligt.) Du introduceres til De 5 Dyrs Leg QiGong samt vedligeholder træning af de andre former.

Modul 4

Vi arbejder videre med Energimedicinen og du introduceres for energi-healing. Samtidigt får du nu god tid til den sidste finpusning af de indlærte QiGong-former inden din afsluttende prøve. Indføring i den videregående TCM i relation til QiGong samt “de 8 nøgler til opbygning af Qi” i NeiGong. 

Modul 5

Anatomi og udvidet førstehjælps-kursus. Networking og vejledning i hvordan du kommer i gang med at undervise – udfordringerne og strategier. Til sidst afslutning med evaluering samt certificering.

6 måneders videre-uddannelse

På Instruktør uddannelsens overbygning
arbejder vi videre med de dybere aspekter af
QiGong, Energimedicin samt den understøttende teori.

Hvad siger andre?

Elever

“I er meget grundige og aktive – laver et godt stykke arbejde. Materialet er grundigt, gennemarbejdet og lige til at bruge. Øvelserne er meget grundigt vist både til selve kurset og på videoerne. Energimedicinen er et godt supplement og Tina som gæstelærer er noget af et kup”.

- Inge Merete Thomsen

“Jeg har aldrig som i A-L-D-R-I-G modtaget så uddybende et materiale og så stor en intention i at formidle, hvad hjertet er fuld af. Øvelserne er meget kraftfulde og også meget jordforbindende. De åbner og lukker op. Tak Lars og Tina”.                

- Anna Margarita Morales Torring

“Lars – din undervisning er fantastisk. Du er dig selv og har lavet meget qi gong og ved rigtig meget. Dit materiale er gennemarbejdet.

- Lene Fogt

Har du spørgsmål eller andet?

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!