Certificeret QiGong Instruktør Uddannelse

Uddannelse

Professionel og unik uddannelse der går i dybden…

Det er den eneste certificerede uddannelse i Europa, der kobler QiGong med Energimedicin.
142 timers intensiv undervisning (140+2 timer) fordelt over 12 måneder med unikke QiGong øvelser –  nemt at gå til og med fokus på åndedræt, meditation, afspænding samt integreret energimedicin. Uddannelsen har et spirituelt twist med afsæt i Østens visdom. Der er mulighed for videre-uddannelse efter de 12 måneder. På det første år lærer du 5 unikke QiGong-former:

Joint opening exercises og Stancetræning

Samt et supplement af øvelser og bevægelser: 3 Warrior Stances, Knoglemarvs-åndedrættet og Energimedicin. Derudover indlæring af kroppens akupressur-punkter, du lærer øre-akupunktur (5 elements-akupunktur, med nåle og/ eller “ørefrø”) samt energihealing m.m.

Du får en indføring i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) i relation til QiGong samt en indføring i filosofien bag øvelserne. Du får en grundig indføring i alle aspekter af kinesisk Bevægelses-meditation med udgangspunkt i de klassiske traditioner og tilegnet den moderne livstil. Der skabes i uddannelsen et rum til fordybelse og du udvikler dine personlige kompetencer som formidler af QiGong med et fokus på instruktørens undervisnings-strategier og hvordan du sammensætter din undervisning bedst muligt etc.

Uddannelsen inkluderer online undervisning, webinarer, 1:1 sessioner/ supervision og mulighed for praktikforløb med individuel sparring. Du får adgang til skriftligt materiale og undervisningsvideoer m.m. på hjemmesiden.
Du deltager i et inspirerende studiemiljø og efter du har afsluttet uddannelsen tilbydes du “overbygningen” som udgør 6 måneders videreuddannelse.

Er du parat til at forlade din komfort-zone og gå all in?

For at kunne tage Qigong instruktør uddannelsen, skal du have grundmodulet.
Grundmodulet foregår den 7.-8. marts 2020 i Roskilde.

Bemærk også at vi har en intro-aften til uddannelsen den 28. januar i Roskilde samt et webinar den 11. februar, hvor du kan høre mere om vores uddannelser i Danmark.

Hvorfor skal du vælge vores uddannelse?

Uddannelse

Du fortjener den bedste uddannelse
Hvis du ønsker at tage en certificeret uddannelse som QiGong Instruktør, så er det altafgørende, at du vælger den rigtige uddannelse, fordi du er i færd med at træffe en beslutning, som kan få betydning for resten af dit liv.

Uddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af livgivende øvelser, hvor vi kommer hele kroppen igennem, vækker Qi i leddene samt i alle hovedmeridianbaner og gradvis slippes gamle skavanker/ ubalancer etc. Der opbygges efterhånden en fortrolighed med krop, bevægelse og livsenergien i takt med at Qi strømmer mere og mere harmonisk. Du lærer at bringe opmærksomheden ind i kroppens forskellige dele og ind hver eneste bevægelse. Du udvikler en færdighed, som du kan tage med dig og bruge på alle områder af livet.

Uddannelsen omfatter et bredt udsnit af øvelser, hvor der skabes optimal balance mellem den indre og den ydre styrke.        Fundamentet i din træning vil være baseret på bevidstheden om de 3 harmonier: sindet, åndedrættet og kroppen for at frigøre og cirkulere livsenergien (Qi.)
Der lægges også vægt på at tilgodese alle aspekter af QiGong i træning (de 5 fasers struktur), så du får max udbytte…

Som et naturligt afsæt efter det første år tilbydes du en overbygning med tid til at gå mere i dybden og arbejde videre med nye former samt specialisere sig i en allerede indøvet form.  

“Dit kursus er meget gennemført, højt kvalitetsniveau. Jeg oplever at vi får meget med hjem. Mange mange tak, Lars”.
– Pawel Szuster

QiGong, Vejen og Hjertet…

Bliv blandt en voksende gruppe QiGong instruktører i Europa, der er uddannet i Integreret Energimedicin. ​​Få et dybere indblik i nogle af de mest centrale hemmeligheder i Østens visdomstraditioner, som sætter dagsordenen for den dybere tilgang til det nuværende øjeblik, bevidsthed, krop og bevægelse. Essensen af denne smukke kunst, som bringer både glæde og begejstring, kan bedst beskrives som en levende bevidsthed eller energetisk færdighed, hvor du er fuldt tilstede og helt afslappet på samme tid. De gamle kinesiske filosoffer og mestre refererede til dette bevidste levende flow som “Vejen” eller fuldbyrdelsen af “Tao” (“Dao”). En parallel i den zenbuddhistiske tradition til dette er “Zen” eller “ikke Sind.” Når vi anlægger en spirituel vinkel på QiGong instruktør uddannelsen er det ud fra et ønske om, at QiGong skal bidrage til at vække både sindet og hjertet.

En uddannelse i at leve fuldt ud….

Uddannelse

Det tager tid og målrettet fokus at skabe varige forandringer. Vores uddannelse designet til at støtte /hjælpe dig til at nå dine mål:

^
Hvor kroppen og livsenergien styrkes gennem indøvelse af korrekte positioner i alle øvelser
^

Hvor du løbende gennem uddannelsen vil få konstruktiv feedback med råd/ vejledning på dit individuelle forløb

^

Hvor du får redskaber til finde større og større meditativ dybde i din QiGong

^

Hvor du får et dybere kendskab til-, direkte erfaring med den traditionelle kinesiske medicin (TCM) samt filosofien bag øvelserne

^

Hvor du kan foretage et nyt kvantespring i livet og i fælleskab med andre få tilgang til ny bevidsthed/ nye ressourcer

^

Hvor du kan skabe sundhed på alle niveauer i dit liv: fysisk, følelses-mæssigt, mentalt og spirituelt

^

Hvor du bliver en disponent for sund etik og ansvarlighed omkring brugen af et kraftfuldt værktøj.

QiGong Instruktør uddannelsen henvender sig til dig, som interesserer sig for bevægelses-meditation og som er parat til at investere noget i din personlige udvikling, vitale sundhed og livskvalitet. Du er interesseret i at gøre noget godt for dig selv og udvikle dig personligt. Men det kan også være du er alternativ behandler, underviser/lærer, instruktør, sygeplejerske, læge, akupunktør, idrætsudøver, terapeut, coach, healer etc. eller måske er du ambassadør for sundhed og trivsel på en virksomhed og har brug for nye kompetencer. På uddannelsen tilbydes du nogle redskaber, der kan gøre dig til en bedre formidler indenfor dit eget virkefelt.

Du må påregne minimum 220 timers selvstudie (inkl. egen-træning) i løbet af de første 12 måneder. Du får tilbud om extra træning i forløbet samt Brush-up kurser til nedsat pris. Ved afslutning af uddannelsen modtager du et certifilkat forudsat at du har haft minimum 90 % deltagelse.

Korrekte positioner – målrettet fokus i QiGong

Pris for 12 måneders uddannelse

Pris i alt for uddannelsen: 15.500 kr.  
Du kan afbetale uddannelsen imens du tager den, f.eks. med en månedlig rate i 12 måneder.
(Bemærk: Grundmodulet er en separat pris, som koster yderligere 2000 kr. alt inkl.)

Prisen inkluderer materiale, 1:1 sessioner, online QiGong i forløbet med webinarer, adgang til hjemmeside med eget login og tilknyttet facebook gruppe samt snacks, te og kaffe til alle mødedage.

Undervisere på uddannelsen

Uddannelse

Lars

Qigong Instruktør

Jeg hedder Lars og har mere end 35 års erfaring – som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 600 workshops, kurser og events siden 2008 – både i indland og udlandet.

Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, og har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds. Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner. 

Tina

Gæstelære

Jeg har glæden af mit samarbejde med en meget kompetent gæstelærer: Tina Kirstine Jensen, Certificeret Krop- og dynamisk psykoterapeut. Tina har haft klienter igennem 25 år og arbejdet fast som lægesekretær i sundhedsvæsenet gennem 20 år – de sidste 4 år som ledelses-sekretær. Tina har derfor også stor viden om medicinske sygdomme og medicin samt behandlinger og undersøgelser.
Tina er Energimediciner med stor kompetence indenfor dette felt.

Tina og jeg har haft samarbejde igennem vores kurser og workshops de sidste 5 år.

 

 

Dato og tider for Roskilde

Stedet er Sjælsgarden, Glimvej 7, Glim/ 4000 Roskilde

Modul 1

april til juni 2020

Weekenden den 25.-26. april 2020.
Samt weekenden den 13.-14. juni 2020.

Mødetider: Lørdage kl. 10-17, søndage kl. 9.30-13. 

Modul 2

august til december 2020

Weekenden den 5.-6. september 2020.
Weekenden den 3.-4. oktober 2020.
Weekenden den 21.-22. november 2020. Lørdag kl. 10-17 /søndag kl. 9.30-15.30

Mødetider: Lørdage kl. 10-17, søndage kl. 9.30-13 hvis ikke andet er nævnt.

Modul 3 og 4

januar 2021 til marts 2021

Modul 3: weekenden den 6.-7. februar 2021.
Modul 4: weekenden den 20.-21. marts 2021.

Mødetider: Lørdage kl. 10-17, søndage kl. 9.30-13 hvis ikke andet er nævnt.

Trænings-onsdage i løbet af uddannelsen

Supplement til træningen i modulerne og mellem modulerne på udvalgte onsdage. Der nævnes her datoer til 7 onsdage og som minimum skal du deltage på 5 af disse onsdage. Du kan selv indenfor disse rammer sammensætte forløbet efter, hvad der passer til din kalender og dit behov. Hvis der er flere onsdage, som ikke passer er der altid mulighed for at hente det du mangler på et af de andre hold.

Mødetider for alle onsdage kl. 17-20.30.

2020
onsdag den 27. maj, onsdag den 12. august, onsdag den 7. oktober, onsdag den 4. november samt onsdag den 2. december.

2021
onsdag den 6. januar
onsdag den 3. marts.

5 moduler fordelt på 12 måneder…

Uddannelse

Grundmodulet - Breath of Life

Den grundlæggende indføring i “nærværets og livsenergiens kunst” med 8 Lohan Hands, ansigts-QiGong, åndedrætsøvelser, meditation og dybdeafspænding m.m. Du introduceres endvidere til “de 5 fasers struktur.”

Modul 1

Med de næste 10 Lohan Hands,  Flowing Breeze Swaying Willows, WuXin QiGong og Integreret Energimedicin kommer du mere i dybden og bliver samtidigt introduceret til filosofien bag QiGong samt Traditionel kinesisk medicin (TCM.) 1:1 sessioner, webinars og træning der følges op med online QiGong.

Modul 2

I dette træningsmodul er der fokus på zen-mind (no mind) og opbygning af indre styrke gennem de 3 harmonier (sind, åndedræt og krop.) Vi arbejder dybere med QiGong formerne samt Energimedicin og du introduceres til Kranio Sakral QiGong samt 3 Treasures QiGong. Warrior stances. Finpusning af teknikken og indføring i de 3 Gates m.m.

Modul 3

Du introduceres til forskellige undervisnings-strategier, underviserens rolle, undervisnings-etik, psyko-immunitet samt evnen til at skabe et udviklende læringsrum og du får det prøvet af i praksis. 1:1 session indgår sammen med vejledning i et eventuelt praktik- eller undervisnings-forløb (frivilligt.) 

Modul 4

Vi arbejder videre med Energimedicinen samt Energi-terapi og du får samtidigt god tid til den sidste finpusning af de indlærte QiGong-former inden din afsluttende prøve. 

Overbygning – Modul 5: 6 måneders videre-uddannelse

Instruktør uddannelsens overbygning arbejder vi videre med de dybere aspekter af QiGong, Energimedicin, Energi-terapi og healing samt den understøttende teori. Derudover Tuina (meridian-massage.) Du lærer en Shaolin stilart kaldet Yi Jin Jing samt en af de oprindelige medicinske QiGong stilarter kaldet “De 5 dyrs Leg og Morskabs QiGong.” Du får derudover mulighed for at specialisere dig i en allerede indøvet stilart i relation til det dybere aspekt af QiGong (NeiGong.) Warrior stances: videregående Stance-træning (Zhan Zhuang) indgår.

Med “NeiGong” (indre energi arbejde.) lægges fokus på at åbne bevidst til “kroppens tre skatte”: “Shen” (bevidsthed), “Qi” (livsenergi) og “Jing” (krop) og gennem et commitment til den daglige træning opnås denne direkte erfaring i de dyberegående processer og deres samspil i kroppen, som er nødvendig for at bringe din QiGong til et endnu højere niveau. Du vil blive undervist i de “8 nøgler i opbygning af Qi” og du lærer at bruge dette bevidst i din træning.

Du tilbydes et “rum” og afbræk i hverdagens trommerum, hvor du kan fordybe dig i lige netop de aspekter og områder i relation til bevægelseskunsten, der interesserer dig mest. Lær bevægelseskunst og Integreret Energimedicin i relation til de allermest gængse og udbredte energetiske funktionsforstyrrelser og fysiske lidelser oppe i tiden. Processen med din træning og selvstudie synliggøres med en afsluttende opgave.

Overbyningen er certificeret og sammen med QiGong Instruktør uddannelsen suppleres dit samlede timetal op til 200 timers undervisning i alt, som foreskrives af de internationale retningslinjer for QiGong Instruktører.

Hvad siger andre?

Elever

“I er meget grundige og aktive – laver et godt stykke arbejde. Materialet er grundigt, gennemarbejdet og lige til at bruge. Øvelserne er meget grundigt vist både til selve kurset og på videoerne. Energimedicinen er et godt supplement og Tina som gæstelærer er noget af et kup”.

- Inge Merete Thomsen

“Jeg har aldrig som i A-L-D-R-I-G modtaget så uddybende et materiale og så stor en intention i at formidle, hvad hjertet er fuld af. Øvelserne er meget kraftfulde og også meget jordforbindende. De åbner og lukker op. Tak Lars og Tina”.                

- Anna Margarita Morales Torring

“Lars – din undervisning er fantastisk. Du er dig selv og har lavet meget qi gong og ved rigtig meget. Dit materiale er gennemarbejdet.

- Lene Fogt

Har du spørgsmål eller andet?

– Læs eventuelt Blog-indlæget: “Vores uddannelser i QiGong og Energimedicin.”

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!