Certificeret QiGong Instruktør Uddannelse

Uddannelse

Få en professionel og unik uddannelse, der går i dybden…

Velkommen til vores uddannelselse som QiGong Instruktør i 3 dele. Lær en masse enkle og kraftfulde QiGong øvelser –  nemt at gå til og med fokus på åndedræt, meditation, afspænding samt integreret energimedicin. Vores uddannelse har et spirituelt twist med afsæt i Østens visdom.

QiGong Instruktør uddannelse

Uddannelsen er sammensat af øvelser og bevægelser, der effektivt strækker, masserer og vedligeholder kroppens muskler, led og bindevæv (fascia). Få redskaberne til at åbne for kroppens flow af livsenergi (Qi) med et stort udvalg af QiGong øvelser og former samt Energimedicin.

Gennem enkle metoder lærer du at finde kroppens meridianbaner og akupressur-punkter, du lærer Tuina Massage (meridian massage) samt energihealing m.m.

Du får en indføring i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) i relation til QiGong samt en indføring i filosofien bag øvelserne. Du får en grundig indføring i alle aspekter af kinesisk Bevægelses-meditation med udgangspunkt i de klassiske traditioner og tilegnet den moderne livstil. Der skabes i uddannelsen et rum til fordybelse og du udvikler dine personlige kompetencer som formidler af QiGong med et fokus på instruktørens undervisnings-strategier og hvordan du sammensætter din undervisning bedst muligt etc.

3 delt uddannelse med personlig udvikling og komptencer indenfor bevægelses-meditation

QiGong Instruktør Uddannelsens 3 dele kan tages i forlængelse af hinanden, hvor sværhedsgraden er stigende. Vi tilbyder en uddannelse som tilgodeser dig og dit behov for læring. Når du har færdiggjort et niveau kan du enten vælge at fortsætte eller stoppe hvor du er. Er du klar til at komme ud af din komfort-zone og gå all in?

> LEVEL 1 – Uddannelsens første del – i alt 6 måneders undervisning som er delvis online-baseret

> LEVEL 2 – Udannelsens videregående step – 6 måneders undervisning overvejende real life

> MASTERCLASS – Uddannelsens overbygning med 6 måneders intensiv real life undervisning.

Uddannelsen inkluderer online undervisning, webinarer, 1:1 sessioner/ supervision og mulighed for praktikforløb med individuel sparring. Du får adgang til skriftligt materiale og undervisningsvideoer m.m. på hjemmesiden. Du deltager i et inspirerende studiemiljø og kan sammensætte forløbet så det matcher dine behov og ønsker. Uddannelsen består af i alt 3 dele og med niveau-forskel for hver del. Tager du alle 3 dele vil du få et minimum af i alt 200 undervisningstimer, som er dét der foreskrives af internationale standarder. 

 

For at kunne tage Qigong instruktør uddannelsens Level 1, skal du have deltaget på grundmodulet.
Grundmodulet foregår sensommeren 2020 i både Roskilde og Århus.

Hvorfor skal du vælge vores uddannelse?

Uddannelse

Du fortjener den bedste uddannelse
Hvis du ønsker at tage en certificeret uddannelse som QiGong Instruktør, så er det altafgørende, at du vælger den rigtige uddannelse, fordi du er i færd med at træffe en beslutning, som kan få betydning for resten af dit liv.

Uddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af livgivende øvelser, hvor vi kommer hele kroppen igennem, vækker Qi i leddene samt i alle hovedmeridianbaner og gradvis slippes gamle skavanker/ ubalancer etc. Der opbygges efterhånden en fortrolighed med krop, bevægelse og livsenergien i takt med at Qi strømmer mere og mere harmonisk. Du lærer at bringe opmærksomheden ind i kroppens forskellige dele og ind hver eneste bevægelse. Du udvikler en færdighed, som du kan tage med dig og bruge på alle områder af livet.

Uddannelsen omfatter et bredt udsnit af øvelser, hvor der skabes optimal balance mellem den indre og den ydre styrke.        Fundamentet i din træning vil være baseret på bevidstheden om de 3 harmonier: sindet, åndedrættet og kroppen for at frigøre og cirkulere livsenergien (Qi.)
Der lægges også vægt på at tilgodese alle aspekter af QiGong i træning (de 5 fasers struktur), så du får max udbytte…

Som et naturligt afsæt efter det første år tilbydes du en overbygning med tid til at gå mere i dybden og arbejde videre med nye former samt specialisere sig i en allerede indøvet form.  

“Dit kursus er meget gennemført, højt kvalitetsniveau. Jeg oplever at vi får meget med hjem. Mange mange tak, Lars”.
– Pawel Szuster

QiGong, Vejen og Hjertet…

Bliv blandt en voksende gruppe QiGong instruktører i Europa, der er uddannet i Integreret Energimedicin. ​​Få et dybere indblik i nogle af de mest centrale hemmeligheder i Østens visdomstraditioner, som sætter dagsordenen for den dybere tilgang til det nuværende øjeblik, bevidsthed, krop og bevægelse. Essensen af denne smukke kunst, som bringer både glæde og begejstring, kan bedst beskrives som en levende bevidsthed eller energetisk færdighed, hvor du er fuldt tilstede og helt afslappet på samme tid. De gamle kinesiske filosoffer og mestre refererede til dette bevidste levende flow som “Vejen” eller fuldbyrdelsen af “Tao” (“Dao”). En parallel i den zenbuddhistiske tradition til dette er “Zen” eller “ikke Sind.” Når vi anlægger en spirituel vinkel på QiGong instruktør uddannelsen er det ud fra et ønske om, at QiGong skal bidrage til at vække både sindet og hjertet.

 

Vidste du at vi har fået godkendt QiGong i Danmark på lige fod med Yoga, gymnastik, dans, afspænding og helsesport? Det er sket efter henvendelse til Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen. Vi må nu kalde QiGong for “en forebyggende og sundheds-fremmende praksis.” 

En uddannelse i at leve fuldt ud….

Uddannelse

Det tager tid og målrettet fokus at skabe varige forandringer. Vores uddannelse designet til at støtte /hjælpe dig til at nå dine mål:

^
Hvor kroppen og livsenergien styrkes gennem indøvelse af korrekte positioner i alle øvelser
^

Hvor du løbende gennem uddannelsen vil få konstruktiv feedback med råd/ vejledning på dit individuelle forløb

^

Hvor du får redskaber til finde større og større meditativ dybde i din QiGong

^

Hvor du får et dybere kendskab til-, direkte erfaring med den traditionelle kinesiske medicin (TCM) samt filosofien bag øvelserne

^

Hvor du kan foretage et nyt kvantespring i livet og i fælleskab med andre få tilgang til ny bevidsthed/ nye ressourcer

^

Hvor du kan skabe sundhed på alle niveauer i dit liv: fysisk, følelses-mæssigt, mentalt og spirituelt

^

Hvor du bliver en disponent for sund etik og ansvarlighed omkring brugen af et kraftfuldt værktøj.

QiGong Instruktør uddannelsen henvender sig til dig, som interesserer sig for bevægelses-meditation og som er parat til at investere noget i din personlige udvikling, vitale sundhed og livskvalitet. Du er interesseret i at gøre noget godt for dig selv og udvikle dig personligt. Men det kan også være du er alternativ behandler, underviser/lærer, instruktør, sygeplejerske, læge, akupunktør, idrætsudøver, terapeut, coach, healer etc. eller måske er du ambassadør for sundhed og trivsel på en virksomhed og har brug for nye kompetencer. På uddannelsen tilbydes du nogle redskaber, der kan gøre dig til en bedre formidler indenfor dit eget virkefelt.

Du må påregne et vist selvstudie (inkl. egen-træning) i løbet af uddannelsen. Du får tilbud om extra træning i forløbet samt Brush-up kurser til nedsat pris. Ved afslutning af uddannelsen modtager du et certifilkat forudsat at du har haft minimum 90 % deltagelse.

Korrekte positioner – målrettet fokus i QiGong

Undervisere på uddannelsen

Uddannelse

Lars

Qigong Instruktør

Jeg hedder Lars og har mere end 35 års erfaring – som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 600 workshops, kurser og events siden 2008 – både i indland og udlandet.

Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, og har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds. Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner. 

Tina

Gæstelære

Jeg har glæden af mit samarbejde med en meget kompetent gæstelærer: Tina Kirstine Jensen, Certificeret Krop- og dynamisk psykoterapeut. Tina har haft klienter igennem 25 år og arbejdet fast som lægesekretær i sundhedsvæsenet gennem 20 år – de sidste 4 år som ledelses-sekretær. Tina har derfor også stor viden om medicinske sygdomme og medicin samt behandlinger og undersøgelser.
Tina er Energimediciner med stor kompetence indenfor dette felt.

Tina og jeg har haft samarbejde igennem vores kurser og workshops de sidste 5 år.

 

 

Nyt hold med Level 1 starter op sensommeren 2020

Hvad siger andre?

Elever

“I er meget grundige og aktive – laver et godt stykke arbejde. Materialet er grundigt, gennemarbejdet og lige til at bruge. Øvelserne er meget grundigt vist både til selve kurset og på videoerne. Energimedicinen er et godt supplement og Tina som gæstelærer er noget af et kup”.

- Inge Merete Thomsen

“Jeg har aldrig som i A-L-D-R-I-G modtaget så uddybende et materiale og så stor en intention i at formidle, hvad hjertet er fuld af. Øvelserne er meget kraftfulde og også meget jordforbindende. De åbner og lukker op. Tak Lars og Tina”.                

- Anna Margarita Morales Torring

“Lars – din undervisning er fantastisk. Du er dig selv og har lavet meget qi gong og ved rigtig meget. Dit materiale er gennemarbejdet.

- Lene Fogt

Har du spørgsmål eller andet?

– Læs eventuelt Blog-indlæget: “Vores uddannelser i QiGong og Energimedicin.”

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!