QiGong Instruktør Uddannelsen – Level 2 Health

Videregående real life træning – Få redskaberne til at gå dybere med din QiGong og Energimedicin samt lær nogle nye og spændende QiGong former. Forløbet varer 6 måneder og alle der har deltaget i Level 1 eller Luohan Gong uddannelsen kan tilmelde sig Level 2…

Uanset hvordan vi lever vores liv, vil det altid være i en interaktion med de 2 livsprincipper yin og yang. De gamle kinesere var overbevist om, at det var vigtigt at finde harmonien mellem himmel (yang) og jord (yin.)
Når vi iagttager naturen, vil vi se, at der er en dybere kraft i spil, som styrer og kontrollerer dens skiftende faser. Kineserne kalder denne kraft for ”Chi” eller ”Qi.” Alt er i stadig forandring. Vi ser det i årstiderne, i naturens livscyklus samt i menneskets liv som en slags cyklus, der gentager sig selv. Menneskets og dets liv er i en stadig samklang med disse energier samt deres skiftende flod og ebbe tilstand – dette afspejler sig også i de traditionelle 5 elementer i kinesisk medicin (TCM). I træningen med QiGong og Energimedicin vil vi gå dybere ind i disse aspekter.

I alt 60 timers intensivt real life undervisning og 24 timers online træning via ZOOM og diverse video materiale. Online undervisningen på ZOOM foregår på tirsdage i tidsrummet kl. 16.45 med frekvensen 1-2 gange hver måned.
I forløbet er der 10 fysiske mødedage – 4 weekender og 2 lørdage.

Forløbet inkluderer undervisning i flere QiGong stilarter, Energimedicin øvelser, guidede meditationer m.m.

 

> Ba Duan Jing – De 8 Silkebrokader

> WuXing QiGong (De 5 elementers QiGong)

> QiGong 5 Phases

 > Song Gong og Abdominal breathing

> Energimedicin øvelser (Energiterapi)

> Guidede meditationer (siddende / liggende)

> Joint Opening Exercises og Stancetræning (Zhan Zhuang)

> Grundlæggende indføring i NeiGong

> Bone Marrow cleansing QiGong.

På Level 2 arbejdes der også videregående med de 18 Lohan Hands, Yi Jin Jing, 3 Treasures QiGong samt Song Gong. Der vil endvidere blive givet instruktion i NeiGong på en både, enkel, meget jordnær og praktisk anvendelig måde. Forløbet er sammensat af i alt 8 moduler.

QiGong og Energimedicin til sundhed og nærvær

Qigong workshop

De 8 Silke Brokader

Ba Duan Jing

De 8 Silke Brokader (Ba Duan Jing) er kendt som nogle af de første QiGong øvelser, der blev introduceret i Danmark. Tilbage i 80´erne brugte vi Silkeøvelserne som en slags opvarmning til Tai Chi.
Betegnelsen “Silkeøvelser” eller “Brokader” er brugt tilbage i tiden, fordi man har sammenlignet disse øvelser med silkens udsøgte kvalitet og egenskaber. Det placerer også denne form i kategorien Medicinsk QiGong. Det er 8 ægte øvelser, der på fineste vis komplementerer hinanden samt forbedrer og vedligeholder et godt helbred. Øvelserne udføres i et blidt og yndefuldt flow. 
Øvelserne har relation til Zen-buddhismen og TCM. De balancerer yin og yang gennem at regulere kroppens livsenergi “Qi.” Samtidigt styrker de effektivt sener, muskler og bindevæv m.m. 

WuXing QiGong – De 5 Elementers QiGong

De 5 elementers QiGong er en meget flydende QiGong-form. Det er Medicinsk QiGong, der består af rolige bevægelser hvor den ene bevægelse afløser den anden i et sammenhængende og glidende flow.

Der generes stor indre varme og velvære gennem denne unikke og blide meditative QiGong-form. Alle hoved-meridian-banerne strækkes og renses effektivt.

Den gode nyhed er, at det er en enkel og nem QiGong form, som alle kan lære. Den er populær blandt mine elever. Vi arbejder her med balancen mellem yin og yang udtryk gennem de 5 elementer i TCM: metal, vand, træ, ild og jord.

QiGong 5 Phases

QiGong “5 phases” er et lettilgængeligt system (Qigong form) af øvelser, der er tilpasset de 5 faser eller 5 elementer i TCM (traditional chinese medicine).

Øvelserne styrker dit energi flow samt skaber indre ro og afklaring.

Øvelserne er sat ind i en sammenhæng, hvor du afbalanceres både fysisk, mentalt og spirituelt.

Øvelserne understøtter læring i principperne bag de 5 elementer.

Bone Marrow Cleansing (Xi Sui Jing)

Bone Marrow Cleansing er i vores træning et værdifuldt supplement til både træning af Lohan Hands og Yi Jin Jing. Hvor disse 2 stilarter som udgangspunkt transformerer og forbereder kroppen til videregående træning transformerer Bone Marrow Cleansing sindet.

Xi betyder “at vaske” og Sui Jing betyder “knoglemarv”, så formen handler om at rense vores marv og tilføre Qi, der derved kan nære hjernen samt forynger vores knoglemarv. Knogler bliver stærke og mere fleksible. Samtidigt skabes mental ro og klarhed som forberedelse til det dybere meditative arbejde.

Da QiGong blev grundlagt som fysisk og spirituel træningsform i Shaolin Templet var Boddhidarmas væsentligste bidrag både de 18 Lohan Hands, Yi Jin Jing samt Bone Marrow Cleansing.

Energimedicin og Energiterapi

I vores uddannelsesforløb til QiGong instruktør lader vi udvalgte energimedicin-øvelser indgå. I takt med at QiGong træningen åbner og frigører livsenergien i kroppen, kan eleven udvikle sin egen evne til at arbejde dybere med energien i kroppen. Yderligere bringes eleven frem mod en forståelse af årsagerne bag sygdomme og lidelser.

På uddannelsen får du redskaberne til et dybere studie af meridianbanerne samt får afprøvet akupressur i praksis, lærer kroppens organstyrede muskler at kende samt lærer Tuina massage og Qi-healing.
Energimedicin

Zhan Zhuang – Stancetræning

Dynamiske bevægelser giver stort udbytte i forhold til at strække samt massere musklerne, leddene, bindevævet og kroppens meridianbaner. Livsenergien frigøres.
Men når bevægelsen stoppes som i Stående meditation eller Stancetræning sker der en markant forandring i krop og sind. Du vil nu langt lettere kunne trække opmærksomheden ind i forskellige områder af kroppen. Vi arbejder på at styrke strukturen i de forskellige stances i stående meditation: Bear stance, Cross Hands stance, Hugging Tree stance samt Golden Bridge stance. Efterhånden lærer du at slappe mere af og åbne op for flowet. Livsenergien sænkes gradvist ned i Dan-tien.
Som indledning til Stancetræning arbejder vi målrettet med Joint Opening Exercises for at løsne blokeringer i kroppen ikke mindst i leddene. Dette afsæt til stancetræningen er altafgørende for udbyttet af dine stances.

Certificeret uddannelse

Level 2 afsluttes med en prøve, hvori du får stillet en fri opgave. Du vælger selv indholdet og viser at du har forstået de forskellige aspekter af QiGong og Energimedicin, som du har lært på Level 2 (samt Level 1). Samtidigt viser du at du kan bruge dem i en undervisnings-situation. Din prøve varer 35-40 min.
Vores uddannelse lever op til de internationale standarder for QiGong instruktører, som er på minimum 200 timers undervisning. Dette er muligt hvis du gennemfører alle 3 dele af vores uddannelse: Level 1 og 2 samt Masterclass.

Undervejs i forløbet vil du få rig mulighed for at afprøve underviserrollen – vi øver os på hinanden med få øvelser ad gangen. Vi kan samtidigt også være dig behjælpelige med at sætte et hold op i dit eget netværk, hvis du ønsker det, så du kan øve dig lidt mere på at undervise i QiGong. Dette er erfaringsmæssigt først aktuelt undervejs i Level 2 eller på Masterclass. Til formålet tilbyder vi et enkelt og konkret materiale med undervisnings-værktøjer til forberedelse, gennemførelse samt evaluering af dine undervisningsforløb.

PRAKTISKE DETALJER

5 weekender – 10 intensive mødedage i alt

Datoer:

Nyt hold på Level 2 forventes påbegyndt i Roskilde weekenden den 16.-17. november 2024.

(alle datoerne kan oplyses ved personlig henvendelse – de bliver ikke opdateret her på siden.)

Pris: 11.500 kr.

inkl. 110 siders skriftligt materiale, 1:1 sessioner/ sparring, adgang til lukket facebook side, profil på hjemmesiden med adgang til online materiale samt te/ kaffe og snack til mødedagene.

 

Få succes som qigong instruktør

I de 8 år vi har kørt QiGong Instruktør Uddannelsen viser erfaringen, at hvis du virkeligt ønsker at undervise kan du gøre det og få succes med det. Vi ser det igen og igen hos vores elever  – motivationen og kompetencerne vokser undervejs og det er meget livsbekræftende at være vidne til. Læs her hvad eleverne selv oplever.

QiGong tree stance

Udtalelse efter 18 måneders uddannelse:

Lars – din undervisning er fantastisk. Du er dig selv og har lavet meget qi gong og ved rigtig meget. Dit materiale er gennemarbejdet.

– Lene Fogt  QiGong og yoga instruktør

 

Udtalelse efter 18 måneders uddannelse: Jeg er meget glad for at jeg tog en Qi Gong instruktør uddannelse hos Lars Christian Schmith og Tina Kirstine. De daglige øvelser gør en stor forskel for mit velbefindende og energi niveau og det er en stor glæde at undervise andre i dem. Lars og Tina er meget kompetente og gavmilde med deres viden og egne erfaringer. På instruktør uddannelsen blev vi introduceret til både fysiske øvelser, for teori om meridianbaner, træningsmotivation m.m.

Jeg følte mig godt rustet til selv at opstarte Qi Gong hold og undervise med denne uddannelse. Bla. fordi vi fik tildelt en manual med Lars´ erfaringer til at opstart af hold, PR samt evaluering af vores undervisning gennem selv evaluering og kursusdeltageres evaluering m.m. Løbende havde vi 1-1 sparrings samtaler over Skype med Lars og blev støttet af træningsvideoer på elev delen af Qigongzen.dk og instruktør siden på Facebook.
Undervejs i uddannelsen øvede jeg mig i at undervise på kollegaer og folk jeg var på kurser med, hvilket berigede de løbende sparringsamtaler i uddannelsen over Skype m Lars.
Jeg opstartede mit første FOF hold et par uger før den praktiske eksamen, hvilket var en rigtig god kombi, da eksamen netop et et praksisorienteret undervisnings forløb. Efter 4x med FOF holdet tvang Corona mig til at fortsætte med 6x online træning og derefter træning i skoven. Altsammen godt hjulpet på vej af nye og gamle videoer og Lars øvelsesmanual.
~ Mette Sahl Larsen
QiGong -instruktør og storyteller

 

QiGong, Vejen og Hjertet…

Bliv blandt en voksende gruppe QiGong instruktører i Europa, der er uddannet i Integreret Energimedicin. ​​Få et dybere indblik i nogle af de mest centrale hemmeligheder i Østens visdomstraditioner, som sætter dagsordenen for den dybere tilgang til det nuværende øjeblik, bevidsthed, krop og bevægelse. Essensen af denne smukke kunst, som bringer både glæde og begejstring, kan bedst beskrives som en levende bevidsthed eller energetisk færdighed, hvor du er fuldt tilstede og helt afslappet på samme tid. De gamle kinesiske filosoffer og mestre refererede til dette bevidste levende flow som “Vejen” eller fuldbyrdelsen af “Tao” (“Dao”). En parallel i den zenbuddhistiske tradition til dette er “Zen” eller “ikke Sind.” Når vi anlægger en spirituel vinkel på QiGong instruktør uddannelsen er det ud fra et ønske om, at QiGong skal bidrage til at vække både sindet og hjertet.

QiGong giver et naturligt afsæt til den videregående træning med “NeiGong” (indre energiarbejde).

 

Vidste du at vi har fået godkendt QiGong i Danmark på lige fod med Yoga, gymnastik, dans, afspænding og helsesport? Det er sket efter henvendelse til Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen. Vi må nu kalde QiGong for “en forebyggende og sundheds-fremmende praksis.” 

Lars

Qigong Instruktør og uddannelses-leder

Jeg hedder Lars og har mere end 40 års erfaring – som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 700 workshops, kurser og events siden 2008 – både i indland og udlandet.

Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, og har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds.

Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner. 

Tina

Gæstelære

På QiGong Instruktør uddannelsen har jeg glæden af mit samarbejde med en meget kompetent gæstelærer: Tina Kirstine Jensen, Certificeret Krop- og dynamisk psykoterapeut. Tina har haft klienter igennem 25 år og arbejdet fast som lægesekretær i sundhedsvæsenet gennem 20 år.

Tina er Energimediciner med stor komptence indenfor dette felt.

Tina og jeg har haft samarbejde igennem vores kurser og workshops de sidste 8 år.

 

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!