7 (+2) unikke QiGong stilarter

Qigong

QiGong er blevet en del af mig og jeg er blevet en del af den…

For mig personligt startede det hele i 1982, hvor vi brugte “Silkeøvelserne” eller “8 Silke Brokader”, som den også bliver kaldt (Baduanjin) til opvarming før Tai Chi Chuan. Igennem årtier har jeg trænet og studeret forskellige QiGong-former eller QiGong stilarter.

Der findes en mangfoldighed af QiGong former. Hvad du skal vælge er afhængig dig, dit temperament og af formålet.

Før i tiden udsprang QiGong af 3 forskellige skoler:

^

Medicin

^

Kampkunst

^

Spiritualitet

På denne side kan du læse en kort beskrivelse af de QiGong stilarter, jeg har taget til mig og som jeg underviser i nu – i alt 7 forskellige plus en extra version af de 18 Lohan Hands kaldet Luohan Gong samt Bone Marrow Cleansing QiGong. Sidst nævnte stilart supplerer både Yi Jin Jing og Lohan Hands på bedste vis.
Stilarterne er på hver deres måde helt unikke former. Jeg har valgt disse former fordi jeg selv har erfaret, hvor effektive de er og samtidigt er det også min erfaring at disse former bedst muligt tilgodeser de fleste behov.

De 18 Lohan Hands – “Luohan Gong”

Qigong

De 18 Lohan Hands – “Sub Bak Luohan Sau”

Det er nok de færreste, der forestiller sig, at den hårde Shaolin KungFu stil, som har inspireret en hel verden af kampkunst-udøvere, stammer fra et sæt blide yoga-lignende strækøvelser. Disse 18 QiGong øvelser kaldes for de “18 Lohan Hands” eller slet og ret “Luohan Gong”.

De er 1500 år gamle og fra en tid, hvor den legendariske indiske munk – “Boddhidarma” rejste rundt i Kina.  Her slog han sig til sidst ned i egnen ved det nordlige Shaolin Tempel i Henan provinsen.

Inspirationen til disse unikke strækøvelser stammer fra yoga asanas, observationer fra naturen samt en indsigt i dyrenes måde at bevæge sig på i naturen.

Denne QiGong stilart er et sæt bestående af blide strækøvelser, hvor du effektivt masserer alle kroppens muskler, led, bindevæv, meridianbaner og kroppens vitale organer. Det er nærmest som en dans med stilhed i hver en bevægelse, der effektivt løsner blokeret eller stagneret energi.

Åndedrættet bliver dybere, mere afslappet og blodet iltes langt bedre. Meridianbanerne renses og du opnår en bedre balance mellem de 2 komplementære livsprincipper – i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) kaldet “yin og yang”.

Igennem generationer af udøvere har disse øvelser udviklet sig. I dag findes der flere forskellige former af de 18 Lohan Hands afhængig af hvilken lineage, man har tilknytning til.
Selv er jeg oplært i 2 forskellige systemer af de 18 Lohan hands – et oprindeligt system der er 18 bevægelser sat sammen i en flydende form (Luohan Gong eller 18 Lohan Hands advanced) og en mere enkel form, hvor man har taget 18 forenklede bevægelser ud af den oprindelige form og gjort dem til en selvstændig og lettilgængelig form (de 18 Lohan Hands.)

Det er denne form, som jeg underviser i på mange QiGong hold og på Instruktør Uddannelsen. I tilknytning til De 18 Lohan Hands bruges også en såkaldt “selvmanifesteret” øvelse kaldet “Flowing Breeze Swaying Willows” samt de 16 varianter.

Der undervises i den avancerede Lohan Hands form (Luohan Gong) på udvalgte workshop og som et videregående forløb.

De 18 Lohan Hands er øvelser i grundlæggende krops-færdigheder

De 18 Lohan Hands giver udøveren et godt og solidt fundament som afsæt til andre QiGong stilarter. Det er øvelser, der altid indgår, som en del af min daglige træning. Man kan betragte de 18 Lohan Hands som et sæt af øvelser i de grundlæggende krops-færdigheder. Alle muskelgrupper, bindevæv og led masseres og strækkes. Særligt det enkle system af de 18 Lohan Hands er yderst velegnet til genoptræning – du kan altid finde en eller flere øvelser som efter behov træner specifikke områder i kroppen. Lindring opstår hurtigt og healingsprocesser speedes op.

Bone Marrow Cleansing (Xi Sui Jing)

Bone Marrow Cleansing er i vores træning et værdifuldt supplement til både træning af Lohan Hands og Yi Jin Jing. Hvor disse 2 stilarter som udgangspunkt transformerer og forbereder kroppen til videregående træning transformerer Bone Marrow Cleansing sindet.

Xi betyder “at vaske” og Sui Jing betyder “knoglemarv”, så formen handler om at rense vores marv og tilføre Qi, der derved kan nære hjernen samt forynger vores knoglemarv. Knogler bliver stærke og mere fleksible. Samtidigt skabes mental ro og klarhed som forberedelse til det dybere meditative arbejde.

Da QiGong blev grundlagt som fysisk og spirituel træningsform i Shaolin Templet var Boddhidarmas væsentligste bidrag både de 18 Lohan Hands, Yi Jin Jing samt Bone Marrow Cleansing.

Yi Jin Ying

Qigong

“YiJin Jing QiGong” – Den muskel- og sene-forandrende klassiker

Først og fremmest er Yi Jin Jing et sæt guidelines eller principper til, hvordan du bygger kroppen korrekt. Det drejer sig i særlig grad om forholdet mellem Qi, Huang (membran eller bindevæv), sener, muskler og led. Disse principper har fået stor indflydelse på QiGong og kampkunst i Kina.

Derudover kendes Yi Jin Jing også som et sæt af unikke øvelser, der i bedste fald følger de omtalte principper.

Yi Jin Jing er klassiske principper, som bla. blev udviklet og forfinet i Shaolin templet i Henan Provinsen for omkring 1500 år siden. Oprindeligt brugte Shaolin munkene disse øvelser til at øge gennemstrøminingen af Qi gennem leddene, musklerne, senerne og bindevævet. På den måde kunne de vække “den indre kriger” og booste deres KungFu skills. Denne specifikke form, som der trænes her tager sit afsæt i de 12 klassiske bevægelser/ positioner fra Shaolin. Øvelserne er tilegnet begyndere og øvede.

De giver ret hurtigt en fornemmelse af både varme og velvære i kroppen. De styrker led, sener og muskler samt lindrer ryglidelser og forøger kroppens flexibilitet markant m.m.

De mange stræk, rotationer og twist har en gavnlig virkning på hele kroppen samt dens livs-essens (Jing) og bringer sindet i ro. Noget som også gør den særdeles velegnet til genoptræning efter sygdom eller skader. Bevægelserne kan udføres siddende på en stol.

I Kina betragtes den som en værdifuld motionsform.

8 Silke Brokader – “8 Jewels”

Qigong

Ba Duan Jing – De 8 Silke Brokader

De 8 Silke Brokader (Ba Duan Jing) er kendt som nogle af de første QiGong øvelser, der blev introduceret i Danmark. Tilbage i 80´erne brugte vi Silkeøvelserne som en slags opvarmning til Tai Chi.
Silkeøvelserne har stor lighed med flere af Shaolin-øvelserne fra de 18 Lohan Hands og Yi Jin Jing. Betegnelsen “Silkeøvelser” eller “Brokader” er brugt tilbage i tiden, fordi man har sammenlignet disse øvelser med silkens udsøgte kvalitet og egenskaber. Det er 8 ægte øvelser, der på fineste vis komplementerer hinanden samt forbedrer og vedligeholder et godt helbred. Det er Medicinsk QiGong. Øvelserne udføres i et blidt og yndefuldt flow. 

Øvelserne har relation til Zen-buddhismen og TCM. De balancerer yin og yang gennem at regulere kroppens livsenergi “Qi.” Samtidigt styrker de effektivt sener, muskler og bindevæv m.m. 
De 8 øvelser har forskellige navne: 

^

1. Hænderne holder himlen oppe

^

2. Bueskydning.

^

3. Enkelt arms løft.

^

4. Kig bagud.

^

5. Hovedryst med hofteskub.

^

6. Hold om tæerne.

^

7. Stød med næverne og stirre med øjnene.

^

8. Hælløft.

WuXing QiGong – De 5 elementers QiGong

Qigong

Baggrunden for et unikt QiGong-system

De 5 elementer optræder som et grundlæggende princip i Traditionel kinesisk medicin (TCM) og har vundet ligeså stor anerkendelse i vores del af verdenen, som f.eks. den indiske Ayurveda.

De 5 Elementer (WuXing) beskriver processer, bevægelser eller rytmer i universet. De gamle kinesiske filosoffer og vismænd iagttog de uendelige bevægelser og transformative faser som livgivende processer i naturen. De 5 Elementer eller De 5 “faser” blev klassificeret som fem forskellige arketypiske processer med hver deres karakter.

​I TCM arbejder vi ud fra en forståelse af, at dette universelle energi-kredsløb i naturen afspejler sig i strømmen af energi gennem vores vitale organer. Når de indre organer er sunde og energi-flowet gennem dem er harmoniske, vil det enkelte organ huse en positiv følelse. Hvis det samme organ befinder sig i en usund og uharmonisk tilstand huser det en negativ følelse.

‘En tilstand der er ude af balance, beskriver enten en overenergi eller en underenergi i et (eller flere) af de vitale organer. Via denne QiGong-form reguleres strømmen af Qi gennem de 5 organer-typer, der har en overall harmoniserende og vitaliserende virkning på hele kroppen, de indre organer og på sindet.

 

De 5 elementer, som en unik QiGong-form

De 5 elementers QiGong er en af de mere flydende QiGong stilarter. Den består af rolige bevægelser, hvor den ene bevægelse afløser den anden i et sammenhængende og glidende flow.

Der generes stor indre varme og velvære gennem denne unikke og blide meditative QiGong-form. Alle hoved-meridian-banerne strækkes og renses effektivt. Denne form går ind under kategorien Medicinsk QiGong.

Den gode nyhed er, at det er en enkel og nem QiGong form, som alle kan lære. Den er populær blandt mine elever. Hele formen udføres på sammenlagt 8-9 min. Formen rummer samtidigt et dybere trin, der indøves når først selve bevægelsernes koreografi er på plads. Her udvikles evnen til at fastholde fokus på forskellige meridianbaner, energipunkter og energi m.m. mens man udfører bevægelserne.

Kranio Sakral QiGong

Qigong

Kranio Sakral QiGong samt 3 Treasures QiGong

Baggrund: metoden til at genetablere det harmoniske flow i kroppen gennem Kranio Sakral Pulsen

Kranio Sakral QiGong er en metode til at genetablere det harmoniske flow og strøm ved hjælp af det direkte arbejde med Kranio Sakral Pulsen (KSP). En harmonisk puls er forudsætningen for at bla. hjernen og centralnervesystemet fungerer optimalt i alle livssituationer. Sundheden og balancen genetableres gennem harmonisering af både den opadgående strøm og den nedadgående strøm i rygsøjlen. Her spiller rygsøjlen, vagusnerven, spinalvæsken og membranen, der omgiver hjernen samt de 4 kranio sakrale pumper en væsentlig rolle. Når der er et optimalt flow, kan vi bruge vores ressourcer optimalt. – Slappe af, når vi skal og være ”på”, når en situation kalder på vores fokuserede handling. Kranio Sakral QiGong virker direkte ind på det autonome nervesystem og lindrer effektivt stress.

Kranio sakral QiGong ​består af 2 dele, der er sammensat af i alt 11 øvelser, som sammen harmoniserer KSP. Metoden understøttes af de seneste årtiers videnskabelige forskning i bla. den polyvagale teori og vagus-nerven fortaget af forskeren Steven W. Porges PhD. Forskningen påviser at vagusnerven spiller en større rolle ved stress-relaterede tilstande og traumer. Vagus-nerven er den 10. kranienerve, som bla. er ansvarlig for at kroppens selvhelende og selvberoligende egenskaber fungerer optimalt. Denne meget enkle QiGong-form harmoniserer nervesystemet (inklusiv vagus-nerven) og booster din livsenergi. Alle kan være med uanset deres fysiske formåen (flere af øvelserne kan også udføres siddende). Denne QiGong-form har ikke mindst en særlig gunstig virkning ved nedsat bevægefunktion, ryglidelser samt smerte i led og muskler.​Jeg kobler ofte Kranio Sakral QiGong-form (både del 1-2) med 3 Treasures QiGong, som en harmonisk afrunding på Kranio Sakral QiGong.

 

3 Treasures QiGong

3 Treasure´s QiGong er en unik QiGong-form, som på samme tid både er kraftfuld, nænsom og harmoniserende.
3 Treasures QiGong er en form du kan træne selvstændigt, men vi bruger den også som en passende afslutning på Kranio Sakral QiGong del 1-2.

Serien består af bevægelser, der er sammensat som et glidende flow, hvor den ene bevægelse afløses af den næste. Denne særlige QiGong-form styrker strømmen af livsenergi gennem kroppens 3 kraftcentre – de 3 Dan-tien (det lavere Dan-tien, det midderste Dan-tien samt det højere Dan-tien) masserer muskler, bindevæv og led samt forøger dit velvære.

Den forøger bevidstheden om kroppens livsenergi særligt gennem center-kanalen, som forbinder de 3 Dan-tien. De “3 skatte” refererer endvidere til noget helt centralt i Traditionel Kinesisk Medicin – nemlig Jing (livsessens), Qi (livsenergi) samt Shen (bevidsthed).

Wu Qin Xi – De 5 dyrs leg- og morskabs QiGong

Qigong

Kan du forstille dig dette? -Vandre rundt som en bjørn for at strække sin knoglestruktur og afbalancere din nyre-qi. Eller springe frem som en Tiger, der jager sit bytte? Dette er de 5 dyrs leg- og morskabs-QiGong. Denne QiGong-form anses for at være en af de første medicinske QiGong-systemer og blev skabt af den legendariske kinesiske læge Hua Tou (<<Hwa Tu>>). Det siges, at udøverne af denne unikke QiGong form levede i mindst 100 år. De havde stærke tænder og knoglestruktur, et godt syn, stærkt hjerte-/ kredsløb, god lungekapacitet samt en sund hud osv.

 

De 5 dyrs leg og morskabs QiGong er en af de terapeutiske QiGong stilarter, som bla. arbejder med vores uforløste følelser og mentale blokeringer. De er 1800 år gamle og nyere research i Kina indikerer, at de sandsynligvis udspringer fra nogle spontane QiGong bevægelser (Zi Fa WuQinXi Dong Gong) – det vi også kalder for de selvmanifesterede bevægelser. Alle disse bevægelser og udtryk udspringer fra en dybere meditativ QiGong-tilstand.

I dag kendes og praktiseres Qigong-formen mest som øvelser, der efterligner 5 dyrebevægelser, som vi kender fra naturen: Tigeren, hjorten, bjørnen, aben og tranen. Alle jeg har undervist i De 5 dyrs leg bliver hver gang lige overvældet og begejstret for hvor effektive disse øvelser er. Det er en meget levende og sjov form for Medicinsk QiGong at arbejde med. Det er også et system, som er velegnet til børn.

De 5 tibetanere

Qigong

De 5 tibetanere er oprindeligt et yoga-system (5 riter), der er meget gammelt. Øvelserne kan sammenlignes med QiGong og de styrker effektivt den fysiske krop og din strøm af livsenergi gennem kroppen. Samtidigt har de 5 riter en foryngende virkning på kroppen og af samme grund kaldes denne yoga-form også for ungdommens kilde.

Øvelserne er en form for blid styrketræning af kroppen. Det tager under 15-20 minutters daglig træning at få max. energi samt styrke med disse unikke øvelser og derfor er de velegnet i en travl hverdag. Alle der ønsker det, kan lære disse øvelser. De er relativt enkle.

Er der noget du vil vide i forbindelse med de 7 former?

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!