~ QiGong vs. NeiGong ~

Et af de tilbagevendede spørgsmål som folk stiller, drejer sig om NeiGong:
Hvad er NeiGong egentlig? Hvad er forskellen på QiGong og NeiGong? Er al QiGong dybest set ikke NeiGong?

Med dette blog-indlæg sætter jeg fokus på “NeiGong” og kommer mere ind på, hvornår QiGong er NeiGong og hvornår det ikke er NeiGong. Ganske kort og indledningsvist så betyder NeiGong (Nei= indre / Gong= arbejde eller færdighed) “indre arbejde” eller “indre færdighed”. NeiGong er relativt ukendt og ikke så udbredt i dag som f.eks. QiGong og Tai Chi. Det er der gode grunde til.

Fra nordisk kropskultur til det “indre arbejde” med energi…

Hvad menes der med indre arbejde? Det er ret vanskeligt at forklare – uden selv at forstå som en direkte oplevelse i kroppen. Når vi skal håndtere begreber som livsenergi og indre arbejde, så rammer vi ofte en barriere.
Hvad enten vi vil det eller ej, så er vores kropsbevidsthed her i vesten under stærk indflydelse af den kropskultur, som blev skabt for mere end 100 år siden.

For os i vesten handler krops-relateret træning meget om fysisk og mental træning og mindre om de dybereliggende aspekter af kroppen – det vi i QiGong og Energimedicinen kalder for Energi-kroppen. Energi-kroppen er en finstoflig krop, hvori energien (Qi) ikke nødvendigvis er så aktiv, med mindre vores træning sigter mod at styrke og forædle dette dyberegående krops-aspekt.

QiGong, Yoga og Tai Chi er alle træningssystemer, som kan skabe et forøget flow i Energi-kroppen. Det er af samme grund, at de er blevet så populære i vores tid – netop fordi vi, efter min mening, har et behov for at få gjort op med en forældet kropskultur.

“Governing a large country is like frying a small fish.”

Dao Te Ching – kapitel 60

Østens visdom, spot on

NeiGong er som sagt noget, vi bedst kan komme til en forståelse af gennem bevidstheden og kroppens sammensmeltning i QiGong eller Tai Chi. Det skrevne ord har sine begrænsninger, men jeg vil alligevel gøre forsøget på at forklare.
Et rigtigt godt sted at starte er med visdommen fra bogen Dao Te Ching. Frasen “Governing a large country is like frying a small fish” beskriver ret godt, hvad der sker, når QiGong aktiverer den indre alkymi.
En mester-kok, der tilbereder en fiske-ret, må være i stand til at beherske elementet “ild”, så fisken får nøjagtigt den temperatur, den skal have for at bidrage til en velsmagende ret.

 

Transformationen mellem ild og vand

Hvad menes der i frasen med at herske over et helt land? “Landet” er vores krop med alle dens celler, der danner rammen om komplekse livsprocesser. Vi kan oversætte det med at mestre kroppens alkymistiske processer og her har ilden stor betydning.

Men vand er også en forudsætning for, at der overhovedet kan foregå en alkymistisk proces i kroppen, når vi udøver QiGong. Vores livsessens kaldet “Jing” er forbundet til kroppens væsker. Vi består af 65-70 % vand. Uden vand intet liv. Når vi dyrker QiGong, aktiveres den indre ild, som går i interaktion med kroppens vand-element. QiGong udført korrekt og i en dybere meditativ tilstand højner kvaliteten af kroppens livgivende væsker. I princippet forvandler vandet sig ved ildens hjælp til damp, som på en måde er forstadiet til livsenergi (Qi).

Øvelse

3 enkle øvelser du kan fordybe dig i. Lad bevægelserne udspringe fra en tilstand af nærvær, indre stilhed og blidhed.
Lad åndedrættet være afslappet og spontant.

QiGong træning kan give dig en fornemmelse af dampende varme i kroppen – det du mærker er i princippet livsenergien som frigøres. Prøv det!

God fornøjelse…

Samspillet mellem de 3 skatte…

NeiGong kort fortalt: Forfine Jing gennem QiGong træning for at transformere Qi. Forfine Qi for at transformere Shen. Forfine Shen for at vende tilbage til tomheden…

Yang Qi kick-starter processen

Når du begynder at træne QiGong og kommer dybere ind i bevægelsernes struktur i en stilart, sker der en transformation.
Yang Qi (ild) aktiveres og er drivkraften i transformation. Derfor er det vigtigt at mestre kroppens varmeenergi, så processen kan komme i gang.
Jing forvandles via ild til Qi som forvandles til Shen. Shen betyder sind, ånd eller bevidsthed. Målet er at bringe sindet tilbage til tilstanden af tomhed, hvorfra den kan vitalisere og styrke kroppen (Jing) påny. Dermed er cyklussen sluttet.
Dette beskriver ifølge TCM den alkymistiske proces, som foregår i vores træning og som adskiller QiGong fra andre bevægelsesformer.

 

Indre arbejde

QiGong øvelser har hovedsageligt til hensigt at åbne og forfine livsenergiens strøm i kroppen. Dette har en række side-effekter som f.eks. et bedre helbred, større overskud og mindre stress osv.
Grundlæggende kan man sige, at QiGong handler om at bevæge Qi via de fysiske bevægelser, stræk og åndedræt etc. Dvs. det ydre bevæger det indre. I NeiGong er det omvendt. Her vækkes energien gennem vedholdende træning til sådan en grad, at det indre nu bevæger det ydre. Dvs. energien (Qi) og Shen styrer bevægelsen. Dette kommer til udtryk i f.eks. Tai Chi Chuan Push hands, hvor en relativ lille person vil være i stand til sende en stor person mange meter ud i det blå uden tegn på anstrengelse.

Stance-træning – forudsætningen for det indre arbejde

Hvis jeg skulle nævne 1 ting, som vores træning ikke kan undvære for, at vi kan foretage skiftet fra QiGong til NeiGong så er det i høj grad stance-træning. Det handler først og fremmest om at klargøre kroppen. De intelligente bevægelser (QiGong) træner effektivt kroppens muskler, bindevæv (fascia) og led samt strækker, dræner og masserer kroppens meridianbaner. Træningen foregår i en tilstand af vågen opmærksomhed og afslapning, hvor kroppen klargøres og livsenergien (Qi) frigøres.

Dernæst lærer vi at sænke Qi ned i Dan-tien gennem stance-træning (stående meditative øvelser uden bevægelse). Først når vi er i stand til at sænke Qi, kan vi flytte eller mobilisere Qi.
Mobilisering af Qi kan bruges til forskelligt formål – f.eks. i kampkunst eller healing.

Konklusion:

Tilbage til de 3 spørgsmål, jeg nævnte i starten. Jeg har beskrevet så godt som muligt, hvad NeiGong er. Hvad er forskellen på QiGong og NeiGong? QiGong arbejder som sagt udefra og ind, NeiGong arbejder indefra og ud.
Når vi arbejder indefra og ud, bliver QiGong træning til NeiGong. Begge dele handler om transformation, men QiGong er noget, vi udfører før den egentlige transformation, hvor NeiGong opstår som følge af transformationen.
Er al QiGong dybest set ikke NeiGong? Ja og nej. Mange klassiske QiGong stilarter har poteniale til at være NeiGong, men er det først som nævnt, når der sker en transformation.

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et langsigtet mål, nemlig det indre arbejde (NeiGong).

På QiGong instruktør uddannelsen (12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (8 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – februar 2020.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!