AFLIVNING AF DE 4 MEST UDBREDTE MYTER OM MEDITATION

Meditation er i dag blevet en meget anerkendt metode til at få ro på sindet og kroppen. Med meditation kan vi samtidigt effektivt øge vores koncentration, energiniveau og livskvalitet. Mange virksomheder bruger det målrettet til at sænke stress-niveauet blandt medarbejdere og ledere. Nudging, samarbejde og forøgede ressourcer er på virksomhedens top 10 ønskeliste, når de sender deres medarbejdere på meditationskursus.

Det samfund vi er en del af har udviklet sig til et udpræget konkurrence-samfund og der stilles store krav til dig og til mig. Ønsker du at opnå succes i dit liv? -Det gør de fleste. Men det er vanskeligt at opnå varig succes uden opmærksomhed og evnen til at holde fokus, generere klare tanker og handling mod et bestemt mål. Meditationen vil på sigt styrke din evne til at generere energiladede kreative tanker, der er en forudsætning for at du kan nå de mål du sætter dig. Meditation er en praksis, som er dyrket i årtusinder fra østens visdoms-traditioner til vestens mysterieskoler efter devisen “menneske kend dig selv.” Meditation kan tilbyde dig en større grad af centrering og en indsigt i hvordan sindet fungerer og hvad du rummer af ressourcer på et dybere plan. Når du først begynder at lytte indad vil du observere en hel del indre larm. Heldigvis har meditation en effekt på vores overaktive sind.

Forskere har vurderet at et menneske i gennemsnit genererer 65-70.000 tanker i døgnet. Tankerne i sig selv er ikke problemet, men når vi identificerer os med tanke-indholdet skabes der med tiden et belastende mønster. Meditation vækker evnen til at gå hinsides sindet og tankernes begrænsninger. Her vil du opleve en grad af vågen ubesværethed, flow og dyb indsigt. Nogen kalder denne virkelighed for det “Autentiske Selv”, andre kalder den for “Essens”, “Ånden” eller “Det Sande Natur.” Uanset hvilke begreber vi gør brug af peger de alle mod samme virkelighed.

I dag findes der rigtigt mange tilgange til det at meditere og rigtig mange forskellige meditations-systemer. I de 40 år jeg har mediteret har jeg været vidne til en del forvirring og misforståelser omkring hvad meditation er for noget. Groft sagt kan meditation siges at være sammensat af 2 ting – mental træning samt det at give slip og smelte sammen med den dybereliggende essens eller væren. Tillad mig i denne blog at aflive 4 udbredte misforståelser om meditation:

1. Skal man sidde i Lotus-stilling som mediterende? Meditation handler om at være til stede og agere udfra det meditative sind. I kinesisk bevægelseskunst er meditation udtryk for forskellige handlinger – noget vi gør enten siddende, stående eller i bevægelse. QiGong er i virkeligheden en form for meditation – her er meditationen i virkeligheden sat i relation til nænsomme bevægelser. Meditationen opstår fordi du giver sindet et “job” – nemlig at rette opmærksomheden på selve åndedrættet, kroppen og bevægelsen. Jo bedre du er til at forblive opmærksom på dette, desto dybere er meditationen.
Hvorfor bruger man så forskellige siddende positioner i fx. yogatraditionen? Det er anerkendt viden at når du sidder på en pude eller en stol med ryggen ret så genkender hjernen denne position, som der hvor du er vågen og bevidst. Med den rette ryg kan energien fra røgsøjlen lettere strømme og du undgår at falde i søvn. Endvidere vil du i en siddende position kunne sidde afslappet og gå dybere ind. Det vigtigste er dog, når du sidder i en bestemt position om du føler dig afslappet og godt tilpas og mindre om hvilke udfordrende yoga positioner, du er i stand til at mestre. Vores vestlige krop har ikke så stærke sener og smidige led som den østerlandske krop. Siddende meditation af stor dybde kan godt udføres på en stol – det hele handler om DIG og evnen til at være opmærksom.

 2. Selve meditationen er ikke nødvendigvis fravær af tanker, men at møde dét der ER med vågen opmærksomhed. Der er ikke noget forkert i at have tanker – sindet er i perioder mere aktivt end i andre perioder. Det er blot tankerne, som kommer og går. Indgriben fra det rastløse, vurderende og analyserende tankesind ophører gradvis, når den mediterende forbliver opmærksom og vågen. Sindet er nøje forbundet med åndedrættet, og de to udspringer fra det samme bevidsthedspunkt. Når den ene falder til ro er den anden også i ro.  Når sindet er i ro, opstår der automatisk et mellemrum mellem tankerne, der formidler et tomrum af indre stilhed og essens. Dette er væren, som også formidler en dybere indsigt og afklaring. Stilheds-væren og essens er altid tilstede i os, men vi mærker den oftest ikke pga. sindets rastløshed og tankemylder. Meditationen vækker evnen til at gå hinsides disse begrænsninger.

3. Lad ikke din meditationspraksis være en jagt på (ESP) oplevelser. ESP betyder “Extra Sensory Perception” og mange mennesker i dag er fra naturens side udstyret med ESP, som gør dem mere sensitive overfor at opleve spontane tilstande med vibration, farver, lys og kontakt til den åndelige verden etc. Interessen for spirituelle fænomener vokser sig stadig større i vores tid. Hvis meditation bliver en jagt efter sådanne oplevelser er du på vej ind i “underholdnings-fælden” og du vil blive skuffet igen og igen, fordi det er ikke sådan det virker. Hvis din meditation giver dig en umiddelbar og fantastisk oplevelse af indre farver og energi er det da smukt og bør nydes mens det står på. Det lys du søger kan være nok så virkeligt og permanent, mens oplevelsen af lys kun er midlertidigt. Den har ingen permanens – oplevelser er noget, der kommer og går. Men måske har oplevelsen vækket din appetit og du vil have mere. Det bliver indledningen til en jagt på oplevelser. Heri ligger selve bedraget. Meditation handler først og fremmest om at rette bevidstheden mod stilheden bag alle disse fænomener. Den bagvedliggende stilhed er det der har permanens. Men du må teste den om den er virkelig eller bare er endnu et bedrag i forklædning. Er stilheden levende? Får den din bevidsthed til at ekspandere?  Osv. -Her er det netop at meditationen bliver et åbent og undersøgende møde med formløsheden bag alle midlertidige fremtoninger såsom tanker, følelser og ESP fænomener. Det bringer dig dybere og dybere i essensen.

“Enhver meditation er en unik oplevelse, som ikke kan forklares verbalt. Du kan kun selv finde din vej til at komme ind i NUETS NÆRVÆR. Når jeg underviser formidler jeg et “rum”, hvor den proces kan finde sted for dig.” – Lars Christian Schmith     

4. Meditationen kræver intet specielt religiøst eller spirituelt tilhørsforhold. Du tænker måske at meditation ikke er for dig – det er kun for hardcore spirituelle vegetarer, der dyrker deres egne biodynamiske grøntsager og som tror på engle. Skal man være i en ny-religiøs bevægelse for at meditere? Hvis du er i en ny-religiøs bevægelse er det da fint, men det er ikke en forudsætning for at du kan meditere. Lad mig lige slå det helt fast, meditation er for alle, som ikke ønsker bare at tage dem selv og deres liv for givet. Hvis du er nysgerrig nok til at undersøge, hvad der sker, når du fx. i bestemte situationer får de samme negative følelser og ved andre lejligheder oplever indre fred er det så ikke værd at undersøge tingene nærmere?

Meditation handler om at “lufte” sindet. Du tænder for din indre aircondition, så du kan skabe “luft omkring det der sker” i et aktivt sind. Et særligt trossystem er ikke en forudsætning for at kunne meditere. Det handler heller ikke om at være oplyst for at kunne meditere eller at blive det. Meditationen er en åben og undersøgende indstilling til det der sker her og nu, som alle der ønsker det kan udforske. Jo færre forventninger og “foreskrifter” du er bundet af jo mindre kan blokere det frie og åbne meditative flow, som allerede er naturligt tilstede. Ikke blot har meditation og QiGong (bevægelses-meditation) hjulpet mig gennem nogle af de mest udfordrende perioder af mit liv, men det har også hjulpet mig til succes. Med succes mener jeg evnen til at nå et dybere mål, jeg har sat mig selv. F.eks. kunne det være evnen og overskuddet til at ændre på uhensigtsmæssige vaner i min dagligdag og leve i større harmoni med det indre.  Meditation styrker evnen til at finde hjem i sig selv trods det faktum, at livet til tider kan være ret udfordrende og hektisk. Meditation kan lære dig “at være der for dig selv” først. Når du kan være der for dig selv, kan du også være der for andre – række ud og hjælpe etc.

De første spæde forsøg på bare at sidde helt stille i mere end 5 min, kan være noget af en udfordring for de fleste, der ønsker at komme i gang. Af samme grund er det hensigtsmæssigt “at give sindet et job.” Det gøres fx. ved at rette opmærksomheden på åndedrættet.

QiGong spiller en væsentlig rolle i min undervisning som en katalysator for meditative processer. Med QiGong er det langt nemmere at finde stilheden og meditationen opstår mere spontant.

Du får andel i flere QiGong øvelser, som du kan udføre helt GRATIS ved at tilmelde dig min nyhedsmail.

Workshop i LUOHAN GONG for første gang i Danmark – marts 2019. Prøv et meget meditativt og kraftfuldt QiGong system. Læs mere Luohan Gong.


>>>>> MEDITATIONS-ØVELSE MED “3-3-3 ÅNDEDRÆTTET”: Sæt dig i en afslappet og behagelig stilling på en stol (så ryggen er fri af ryglænet) eller på en pude og begynd med at tage et par dybe ind- og udåndinger. Træk vejret fra mave/ mellemgulv uden at det bliver anstrengt. Træk vejret afslappet og naturligt ind gennem næsen og ud gennem munden. Forsæt dette åndedræt. Bliv bevidst om den rytmiske bevægelse i dit åndedræt.

Begynd så at tælle til 3 på indånding, 3 på pausen, 3 på udåndingen, 3 på pausen, 3 på indåndingen igen…osv. Tag ca. 10 åndedrag på denne måde. (Med tiden kan intervallerne forlænges til 4-4-4 senere til 5-5-5 osv.)

Slip så opmærksomheden på åndedrættet og lyt – kun opmærksomhed på at lytte…intet andet. Lyt til lyde du opfanger fra omgivelserne. Lyt indad til dine tanker etc. Med jævne mellemrum (ca. hver 10.-15. sek.) skifter du fra inde til ude og ude til inde.

Afslut med at lytte til både ude og inde samtidigt – mærker du kortere eller længere intervaller med indre stilhed? Bliv i denne tilstand så længe du har lyst og afslut så din meditation.<<<<<<

Meditation giver større sundhed og velvære på alle planer:
> reducerer stress og angst
> øger koncentrationsevnen
> giver mere energi og centrering
> styrker immunforsvaret
> ​dæmper blodtrykket
> reducerer vrede og frustration
> forbedrer indlæringsevnen
> hjælper dig til at bruge dine ressourcer bedre
> lindrer smerter
> harmoniserer yin-/ yang-balancen.

V./ Lars Christian Schmith – QiGong instruktør og uddannelses-leder…

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!