December 2022 – v/ Lars Christian Schmith

QiGong indsigter i `feltet´

Værdien af at træne med en kvalificeret lærer eller Mester bør ikke undervurderes. Det er vigtigt. I bedste fald vil instrukser fra en god lærer igangsætte en proces. Men der sker ikke noget uden egentræning for det er her, der åbner sig et vigtigt felt af indsigtsfuldhed. Ved regelmæssig træning får du QiGong indsigter, som du ikke kan læse dig til. Det er indsigter, viden og forståelse du selv finder i din stræben efter at gå all in i din træning.

Det er igen blevet vinter og midt i kulden og stilheden går vi nu ind i en fase, hvor det er belejligt at sætte fokus på det felt, hvor indsigter opstår.

Forberedelse til at komme i “feltet”

I idrættens verden er begrebet “Feltet” kendt blandt udøvere og topatleter som en tilstand af forøget nærvær og energi her og nu. Mange sportsfolk træner udfra en strategi om at ramme feltet, når det gælder og de virkeligt skal “performe”. Hvadenten du “kun” er DIG eller er en del af et TEAM så er du i stand til at gøre ting når du rammer feltet, som normalt ligger udenfor dine kompetencer. Vi er i den grad i stand til at levere.

I QiGong er vi på samme måde bevidste om, at bestemte øvelser og metoder må gå forud i træningen før vi kan ramme feltet. Det er dér hvor vi oplever en åbning af bevidsthed og energi.

Af samme grund er forberedelse en vigtigt faktor i vores træning, før vi går i gang med at træne en konkret stilart. Vi bruger tid på at skabe et rum, hvori sindet og kroppen effektivt kobles. Heri indgår åndedrætsøvelser samt øvelser i at løsne op i muskler, led og bindevæv så der opstår en elasticitet i kroppens væv. I dette rum er det lettere at forbinde sig med Qi (= det vitale åndedræt eller livsenergi).

Hvis du rammer muren i stedet for “feltet”

QiGong har lært mig rigtigt meget – ikke mindst har min træning givet mig et overskud til, at leve livet både bedre samt mere i en harmoni med min energi og med den jeg er. Det betyder selvfølgeligt ikke, at jeg kun oplever medgang. Langtfra.
Du kender det sikkert at der kan være dage, hvor tingene bare ikke kører så godt – det gælder også i træningen af QiGong, at man kan ramme muren i stedet for feltet.

Hvad gør du så?

Du laver gentagelser – mange gentagelser. Vi mennesker er tilbøjelig til at gøre tingene mere komplicerede end de er, når løsningen findes “lige om hjørnet.”

Når jeg øver en form træner jeg hele formen i sin sammenhæng før jeg går i dybden med korte sekvenser, som gentages igen og igen. Først fik jeg det som en opgave af min Mester at bruge denne tilgang. Det har lært mig rigtigt meget og jeg er blevet meget glad for at træne på denne måde. Det er ikke kun en vigtig strategi på dage, hvor det ikke kører så godt at forenkle tingene – det giver faktisk også et all round fantastisk flow.

Opdele for sidenhen at samle…

I moderne kulturer som vores egen vil vi gerne opnå resultater her og nu. Men i gamle kulturer som den kinesiske er gentagelse noget, som har spillet en langt større rolle end det vi kender det i dag. Det kommer til udtryk i indlæring af QiGong bevægelser og systemer.

I Daoismen har man en praksis med at splitte træningen af en form op i mindre dele for sidenhen at sætte det sammen igen. Dette princip karakteriseres ved først “at opdele og sidenhen kombinere eller samle.”

På denne måde deles træningen op i små bidder, som trænes hver for sig, indtil bevægelserne og koreografien i hver enkelt del begynder at komme ind under huden. Derefter kombineres hver del med hinanden. Denne fremgangsmåde giver vigtige QiGong indsigter.

::::There are 3 things I am here to teach; simplicity, patience and compassion::::.

~Lao Tzu

Intenst nærvær her og nu…

Når vi træner korte sekvenser af klassiske former med mange gentagelser så opstår der et flow. Her er det at jeg har høstet nogle af de aller vigtigste QiGong indsigter, som jeg ikke vil være foruden. Det betyder at din tilgang til et samlet QiGong system, en såkaldt form eller stilart, forandrer sig radikalt. Du bliver langt mere nærværende og i sync med hver enkelt lille detalje i formen og med det dybereliggende flow af energi. Du begynder at få en forståelse af selve bevægelsens natur i hvert enkelt sekvens.

Denne tilgang fører dig dybt ind i kernen af det som QiGong er og det hinsides – det som vi kalder NeiGong. NeiGong betyder indre energi arbejde. Dette dybere niveau af QiGong handler om forøget opmærksomhed og energi i et tempo, der er skruet helt ned. Som en sidegevindst bliver NUET meget nærværende og alle bekymringer og sorger mister deres betydning.

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (4 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – december 2022.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!