11. januar 2024 – v/ Lars Christian Schmith – ingen AI brugt til dette indlæg –

 ~ 2024 skudt i gang og Grøn Drage på vej ind ~

Vi skriver i disse dage ny Danmarkshistorie. For en stund mistede de fleste af os pusten, da H.M. Dronning Margrethe proklamerede, at et nyt tronskifte er på vej i det danske kongehus. Det interessante her er, at vi står midt i et skift af energi, mellem Vand Kaninens år (2023) og Træ Dragens år (2024).

De 5 elementer og den kinesiske astrologi kan give os en forståelse af de processer, der finder sted indeni det enkelte menneske og til at forstå tendenserne ude omkring i verden i den tid, vi lever i.

Jeg elsker at nørde med sådanne ting og har gjort det i årtier.

Dette blog-indlæg vil omhandle skiftet til den Grønne Drages år 2024 og v.h.a. de 5 personlighedstyper samt kinesisk astrologi stiller jeg skarpt på noget aktuelt Danmarks historie og de personer, som er med til at skrive den.

 

Tronskiftet sætter Danmark på den anden ende

Vi skriver januar 2024 og i disse dage trækker medierne de store overskrifter, efter at H.M. Dronning Margrethe i sin nytårstale smed en bombe med beskeden om, at tiden nu er inde til et tronskifte. Selvom jeg ikke vil betegne mig selv som hardcore royalist, så gjorde Dronningens nytårtale alligevel et indtryk på mig.

Snart kan vi kalde det nye regent-par for henholdsvis H.M. Kong Frederik den 10. og H.M. Dronning Mary. Det varsler nye tider og timingen kunne, set ud fra kinesisk astrologi, ikke være meget bedre.

Både den afgående Dronning Margrethe, og den kommende Kong Frederik den 10. samt Dronning Mary er personligheder, som jeg vil stille skarpt på her i dette blog-indlæg. Men først lige et lille overblik over skiftet, vi står midt i netop nu.

Vand Kaninen synger på sidste vers…

Vi har i det sidste års tid oplevet historisk store nedbørsmængder. Det sker under et Kanin år, hvor vand-elementet har været det dominerende. Jorden er mange steder mættet af vand og kan ikke tage mere. I flere områder i Danmark er der massive oversvømmelser – åer der går over deres bredder eller vand fra havet, som dækker store områder på landjorden.

Netop nu befinder vi os i overgangsfasen mellem 2 forskellige energier og det kan sagtens give noget turbulens i de kommende uger, indtil Den grønne Drage (Træ Dragen) manifesterer sig fuldt ud i februar 2024. Det er både vejrmæssigt og ift. optrapning af f.eks. konflikter eller ting som skal afsluttes før den nye impuls.

2023 markerer sig som et år, hvor spændinger og ustabiltet i verden har bygget sig op – det er sket mere eller mindre i det skjulte. 2023 har været skelsættende i den forstand, at de globale spændinger er taget til i styrke. Tendensen er at befolkningerne i flere lande i verden er blevet forberedt på muligheden for en større krig, selvom der på nuværende ikke eksisterer en reel trussel. Det er usikre tider og en større krig er en reel mulighed. Vi kan derfor også se en tendens til, at man nu opruster med militært isenkram, mens man ikke tilsvarende “opruster med ånd og dialog”. I den forstand er det, vi ser netop nu på mange måder en gentagelse af historien, som uundgåeligt fører os tættere på en stor krig. Polariteten mellem øst og vest, nord og syd er i bevægelse og gradvis flytter vi os mod en ny verdensorden.

Mange af de spændinger vi har set bygge sig op i løbet af 2023 (og 2022), kan blive mere synlige i 2024 og chancen for, at der sættes handling bag trusler og fjendskab er tilstede. Men der er selvfølgelig også mange gode ting i vente.

Den STORE energi og lederskabet

Træ Dragen kan og vil mønstre en STOR energi, en energi som vil kunne mærkes i 2024. Energi er energi, den er hverken positiv eller negativ. Det er helt op til mennesket selv at agere på den aktuelle energi med goodwill og med fredelige hensigter.

Intet menneske er ubetydeligt. Vi kan hver især gøre en forskel i verden, som trækker i den rigtige retning.

Når det er sagt, så kan Dragen forbindes direkte med lederskab og 2024 vil derfor være et år, hvor lederskabet for alvor kommer i fokus. Både bestående lederskab eller nyvalgte lederskab vil i det kommende år blive testet, målt og vejet. Lederskabet i 2024 vil blive en skarp knivsæg og logikken er til at få øje på, for i nutiden har lederskab mere end nogensinde betydning for at opretholde en sund balance i verden. Sagt på en lidt anden måde så kan beslutninger taget på et forkert grundlag gøre stor skade og bringe verdensfreden og stabiliteten i fare.

Men hvad er egentligt godt lederskab?

Landets afgående dronning er meget vellidt og hun har haft succes med sit lederskab gennem mere end 50 år. Lad os se nærmere på hendes eksempel og undersøge, hvad der har været opskriften på hendes succes.

 

Synligt engagement samt øje for det små i det store…

Lad os et øjeblik tage i betragtning det faktum at dronningen blev kronet i 1972. Meget har ændret sig siden da. Dengang havde vi netop haft ungdomsoprøret og man ønskede at afmontere autoriteten i samfundet. Monarkiet blev den gang bakket op af 40% af befolkningen, men under Dronningens regeringstid er opbakningen vokset stødt og roligt til de 70%, vi har i dag.
Dronningen har formået at lede vores land gennem svære tider med en god dømmekraft, et stort og synligt engagement og overblik. Opskriften på hendes succes er hendes omsorg og hendes evne til at komme tæt på folket og være det eksempel, som hun er.

Hun er elsket og anerkendt for sine kloge beslutninger, vise ord, autencitet og små velvalgte reprimander gennem 52 år og hun vil blive savnet – ingen tvivl. Hendes indsats for Danmark både indenrigs og udenrigs er ret omfattende.

Dronning Margrethe er født i Dragens tegn

Vores 83 årige dronning er født 16. april 1940. Hun er født i Metal Dragens år og i Dragens måned. -Så hvis der er nogen, der kan træffe beslutninger med den rigtige timing, så er det hende. Hvis der er nogen, som viser overblik og demonstrerer dømmekraft, så er det hende osv.
Hun besidder en sjælden evne til på den ene side at deltage engageret i sine gøremål samt forpligtigelser og på den anden side at give plads til individets egen udfoldelse, frihed, virkelyst og skaberkraft.
Den beslutning, hun har taget netop nu, vidner om netop dette. Gode beslutninger efter moden overvejelse er karakteristisk for netop Dragen og metal-typen. Som en ægte metal-type formår hun at give slip, når det rette tidspunkt er inde.

Dronningen Margrethe takker af…

De, som har fulgt Dronning Margrethe gennem mere end et halvt århundrede, har set, hvordan hun fra at være noget usikker og introvert i starten, har udviklet sig til et hjertevarmt menneske (ild-elementet), der har et øje for alt og alle og som kan træde i karakter, når nødvendigheden byder sig.

Noget af fordoms stivhed i kongehuset er der gjort op med og det gør, at vi i dag kan opleve afstanden mellem de kongelige og folket er blevet mindre, som det feks. er tilfældet i Royal Run. Her kan du i princippet løbe side om side med noget af den kongelige familie. Eller når den kommende prins Christian inviterer unge danskere til sin 18 års fødselsdagsfest. Her kan vi få følelsen af at være en del af eventyret (som kongehuset repræsenterer) samt være del af en voksende fælleskabsfølelse, som er yderst vigtigt, som kontrast til fjemmedgørelse vi er vidne til i tiden. Det er helt unikke eksempler, der taler for sig selv.

Verden i dag har brug for god ledelse og vores dronning har vist en vej, som er et forbillede for mange.

Hvis ikke hun udfolder sig i sin egen kunst med farver og kreativitet, så elsker hun at begå sig i kunstens og kulturens haller for at suge indtryk til sig og anerkende det, som andre kan skabe. Vores Dronning har svinget guldsaksen og klippet snore for sidste gang og det fylder os med et vis vemod, men også med en dybtfølt “TAK”.

“When the Master governs, the people are hardly aware that he exits….”

“The Master doesn´t talk, he acts. When his work is done, the people say, “Amazing we did it, all by ourselves…”

Governing a large country is like frying a small fish. You spoil it with too much poking…”


~Lao Tsu, uddrag fra Tao Te Ching.

Det kommende regentpar

Vores kommende Konge og Dronning vil, i kraft af dem de er, bane vejen for nytænkning både indenfor kongehusets egne rækker, men også indenfor samfundet. Det er et arbejde, som allerede er påbegyndt i kraft af deres funktioner som kronprinssepar, men et vigtigt arbejde som vil fortsætte og få større effekt, når deres indflydelse øges her i 2024.  I 2024 ligger der et stort fokus på lederskabet og på ny begyndelse, så jeg tror, det vil give vores monarki nyt liv. Jeg tror at det kommende regentpar i stor stil vil løfte opgaven med at samle Danmark.

Både Frederik og Mary er ifølge kinesisk astrologi disponereret for et godt helbred samt et langt og lykkeligt ægteskab, hvilket også bliver et af deres vigtigste aktiver som landets konge og dronning. Et rigt familieliv er opskriften på succes, når man skal udføre sin rolle som hovedpersoner i et moderne monarki og samtidigt sikre monarkiets bestående.

Deres indbydes aspekter ift. deres ægteskab er gode. Frederik er født i Abens tegn og Mary i Rottens tegn.

Aben og rotten er soulmates…

Der har gennem længere tid været spekulationer, om kronprinseparret befinder sig i en krise. Det ved de kun selv. Lad os slå fast, at en Abe og en Rotte passer særdeles godt sammen. De er både soul-mates, men også hinandens bedste venner. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være kriser og bump på vejen i et sådant ægteskab. For der er også nogle spændinger, de skal arbejde med.

Men meget kan tyde på at de i år vil finde fornyelsens kraft i deres indbyrdes relation og i deres familieliv.

H.M. Kronprins Frederik

Der er gode grunde til, at vores kronprins allerede er meget populær. Han er moderne og “taler et sprog”, de fleste kan forstå. Det ligger i Abens tegn.  Det har ved flere lejligheder været debatteret, om Kronprinsen har de rette lederegenskaber. Hvis vi skal tro på astrologien, så har han gode lederegenskaber – det kan komme mere til udfoldelse i 2024.
Overordnet set er Frederiks særlige styrke, at han er virkelig god til at gribe mulighederne i nuet. Det får han også brug for i 2024. I år får han timingen til at gøre tingene bedre, mere effektivt og hurtigere end han har gjort tidligere, hvis og så fremt han formår at holde en god kommunikation.

Abens tegn kan nogen gange godt lide lidt fart over feltet. Generelt skal Frederik være opmærksom på, at han skal udvikle noget tålmodighed ellers kan hans beslutninger nogen gange komme til at virke lidt forhastede. Tålmodighed vil hjælpe ham til at gribe mulighederne med den rette timing og føre det ud i livet.

2024 kan godt gå hen blive noget komplekst for vores kommende konge. Succes kommer med en vedholdende indsats i 2024. Aben har gode aspekter til Træ Dragen, men når vi tager højde for jord elementet i Frederiks konstellation, som er på den destruktive cyklus ift. dragens træ-element, så bliver det et år med udfordringer for ham. Det betyder i praksis, at Frederik let kan føle sig brugt og udtømt for energi, hvis ikke han er ekstra påpasselig i sine valg og beslutninger. Med god kommunikation og lidt opbakning, så kan han se frem til et helt nyt kapitel i sit liv med spændende nye opgaver.

Empati og kommunikation i mødet med andre

Frederik har prøvet mange ting af i sit liv både som aktiv indenfor frømands-korpset, generalmajor i hæren og kontreadmiral indenfor søværnet, Grønlands-rejsende og så har han en naturlig interesse for kunst, kultur, musik og selv er han ivrig sportsudøver. Han er uddannet i statskundskab. Han er trænet og uddannet til at håndtere udfordringer og er gennem livet opdraget til at påtage sig rollen som landets konge, så ingen tvivl om, at han vil vokse med opgaven. For Frederiks opstart som landets nye konge bliver det altafgørende, hvor godt han er i stand til at føre en kommunikation med god empati.
Det er vigtigt, at der er en vis varme i hans kommunikation i sit embede. Mary kan blive en meget stor støtte for Frederik, så her er kommunikationen også vigtig – at han formår kunsten at sætte ord på sine følelser og give sig tid til at lytte. Jeg tror virkelig, at Frederik kan finde meget styrke, kreativitet og mod gennem sit familieliv til sit “nye job”. Kort sagt Frederik skal blot være sig selv – så skal det nok gå rigtigt godt alt sammen.

Her er Frederiks aktuelle aspekter:
Frederik er født: 26. maj 1968.

Tegn: Abe, samt født i Slangens måned.

Typiske karaktertræk: rap, fleksibel, opmærksom, intelligent, forsigtig, elegance og spontanitet, visdom, tiltrækkende, intuition, intelligent, forsigtig og mystisk.

Primære /sekundære element: jord/ træ.

H.M. Kronprinsesse Mary

Mary er et meget kompetent menneske, veluddannet og har utvivlsomt det, der skal til for at udfylde rollen som landets kommende Dronning. Hun er født i Rottens år og er god til at tage beslutninger og har en god intuition.  Evnen til at tage beslutninger og udvise mod og styrke understøttes af det faktum, at hun er født i tigerens måned.

Overordnet set kan udfordringen ligge i ikke at tilrettelægge sit liv og beslutninger ud fra intuitionen alene. Rotten kan nemlig få mange ideer og det gælder om at være afklaret og målrettet nok til at føre de vigtigste ideer ud i livet. Rotten skal lære kunsten at være stabil i sine anstrengelser for at komme i mål. I den henseende tror jeg personligt, at Mary er nået langt.
2024 vil være et år, hvor landets kommende dronning vil mærke styrken til at få tingene gjort og 2024 kan blive et opgør med de ting, som længe har bremset denne impuls. Der er virkelig god timing til at udfolde skjulte talenter. Vedholdende indsats giver succes på den lange bane.
I 2024 skal Mary være særligt opmærksom på hendes primære element vand. Vand elementet nærer og fodrer Træ elementet, så i Træ Dragens år gælder det om at holde lidt igen med ressourcerne, for det er ret sikkert, at der bliver brug for Mary i dette år. Det er åbentlyst (ikke bare ift. aspekterne), at Mary kommer til at spille en meget central rolle i år. Så hun skal huske at nogen gange er et “nej” et “nej tak”. Hun skal passe godt på sig selv.

Mary – en vigtigt frontfigur for menneskelig trivsel

Mary er særligt anerkendt som frontfigur for at bekæmpe mobning, vold i hjemmet samt øge den menneskelige trivsel. Hun har endvidere været protektor indenfor områder som Mødrehjælpen, Zoologisk Have, Hjerteforeningen og Dansk Flygtningehjælp. Her har hun gjort en stor forskel. Men snart skal Mary løfte helt nye opgaver.
Da hun er Vand Rotte, er jeg ikke i tvivl om, at 2024 vil blive et rigtigt godt år for hende og samtidigt markere en god start som landets ny Dronning. Rotten trives som helhed særdeles godt i et Drage år og udfoldelsesmulighederne er talrige.

Her er Mary´s aktuelle aspekter:

Født: 5. februar 1972.

Tegn: født i Rottens år og født i Tigerens måned.

Typiske karaktertræk: klog, intuitiv, optimistisk, charmerende, åbensindet, god tilpasningsevne og stærk overlevelses instinkt. Hun er en ledertype og er god til at etablere venskaber.

Primær element/ sekundære element: Vand/ metal og ild.

 

Jeg ønsker dig og dine et rigtigt godt nytår 2024.

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (4 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – januar 2024.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!