Certificeret QiGong Instruktør Uddannelse

Uddannelse

Få en professionel og unik uddannelse, der går i dybden…

Velkommen til vores uddannelselse som QiGong Instruktør i 3 dele med mulighed for tilvalg (Luohan Gong) så du kan sammensætte præcis den uddannelse du drømmer om.

Lær en masse enkle og kraftfulde QiGong øvelser –  nemt at gå til og med fokus på åndedræt, meditation, afspænding samt integreret energimedicin. Vores uddannelse har et spirituelt twist med afsæt i Østens visdom.

QiGong Instruktør uddannelse

Uddannelsen er sammensat af øvelser og bevægelser, der effektivt strækker, masserer og vedligeholder kroppens muskler, led og bindevæv (fascia). Få redskaberne til at åbne for kroppens flow af livsenergi (Qi) med et stort udvalg af QiGong systemer samt indføring i de bagved liggende principper i QiGong og stilarter, deriblandt Medicinsk QiGong og Energimedicin.

Med andre ord så er forberedelse med forskellige øvelser i f.eks. det bevidste åndedræt samt den bevidste kobling mellem sind og krop noget, der i QiGong træningen vægtes højt. På et videregående niveau præsenteres du for nogle enkle metoder til at finde kroppens meridianbaner og relevante akupressur-punkter, du lærer Tuina Massage (meridian massage) samt NeiGong (indre energiarbejde) og energihealing m.m.

Du får en indføring i Traditionel Kinesisk Medicin (TCM) i relation til QiGong samt en indføring i filosofien bag øvelserne. Du får en grundig indføring i alle aspekter af kinesisk bevægelses-meditation med udgangspunkt i de klassiske traditioner og tilegnet den moderne livstil. Der skabes i uddannelsen et rum til fordybelse og du udvikler dine personlige kompetencer som formidler af QiGong med et fokus på instruktørens undervisnings-strategier og hvordan du sammensætter din egen undervisning bedst muligt etc.

3 delt uddannelse med personlig udvikling og komptencer indenfor bevægelses-meditation

QiGong Instruktør Uddannelsens 3 dele kan tages i forlængelse af hinanden, hvor sværhedsgraden er stigende. Så har du ovenikøbet mulighed for tilvalg i form af 4 måneders Luohan Gong træning. Vi tilbyder en uddannelse som tilgodeser dig og dit behov for læring. Når du har færdiggjort et niveau kan du enten vælge at fortsætte eller stoppe hvor du er. Er du klar til at komme ud af din komfort-zone og gå all in – one step at the time?

  • LEVEL 1 – Uddannelsens første del – i alt 6 måneders undervisning som er både real life- og online-baseret

  • LEVEL 2 – Udannelsens videregående step – 6 måneders undervisning overvejende real life

  • LUOHAN GONG – frivilligt tilvalg af Luohan Gong på QiGong Instruktør Uddannelsen – 4 måneders ekstra træning med en avanceret QiGong form.

  • MASTERCLASS – Uddannelsens overbygning med 6 måneders intensiv real life undervisning med særligt fokus på NeiGong.

Uddannelsen inkluderer online undervisning, webinarer, 1:1 sessioner/ supervision og mulighed for praktikforløb med individuel sparring. Du får adgang til skriftligt materiale og undervisningsvideoer m.m. på hjemmesiden. Du deltager i et inspirerende studiemiljø og kan sammensætte forløbet så det matcher dine behov og ønsker. Uddannelsen består af i alt 3 dele og med niveau-forskel for hver del. Tager du alle 3 dele vil du få et minimum af i alt 200 undervisningstimer, som er dét der foreskrives af internationale standarder. 

Læs selv hvad vores elever skriver om deres eget uddannelses-forløb hos os, ved at scrolle ned til bunden.

Jeg vil gerne sige tak for et fantastisk kursus – som altid. I gør et virkelig flot stykke arbejde. Jeg føler mig uendeligt beriget og inspireret – og så heldig, at qigong fandt mig og omvendt.
Jeg oplever at qigong har åbnet en ny dør i mit liv, som gør det muligt for mig at passe på mig selv, udvikle mig  og samtidig skabe en positiv energi til gavn for mine nærmeste og mig selv. Jeg er så taknemmelig for at have fundet en sti at gå på, som skaber lys og retning.
Tak…

~ Ingelise Kamroon – fysioterapeut.

Nyt hold starter op i 2024 – det er Level 1 i Roskilde 21.-22. september.

Hvorfor skal du vælge vores uddannelse?

Du fortjener den bedste uddannelse
Hvis du ønsker at tage en certificeret uddannelse som QiGong Instruktør, så er det altafgørende, at du vælger den rigtige uddannelse, fordi du er i færd med at træffe en beslutning, som kan få betydning for resten af dit liv.

Uddannelsen giver dig adgang til en bred vifte af livgivende øvelser, hvor vi kommer hele kroppen igennem, vækker Qi i leddene samt i alle hovedmeridianbaner og gradvis slippes gamle skavanker/ ubalancer etc. Der opbygges efterhånden en fortrolighed med krop, bevægelse og livsenergien i takt med at Qi strømmer mere og mere harmonisk. Du lærer at bringe opmærksomheden ind i kroppens forskellige dele og ind hver eneste bevægelse. Du udvikler en færdighed, som du kan tage med dig og bruge på alle områder af livet.

Uddannelsen omfatter et bredt udsnit af øvelser, hvor der skabes optimal balance mellem den indre og den ydre styrke.        Fundamentet i din træning vil være baseret på bevidstheden om de 3 harmonier: sindet, åndedrættet og kroppen for at frigøre og cirkulere livsenergien (Qi.)
Der lægges også vægt på at tilgodese andre aspekter af QiGong i træning, ikke mindst de 5 fasers struktur, så du får max udbytte af QiGong.

Som et naturligt afsæt efter det første år (Level 1-2) tilbydes du en overbygning med tid til at gå mere i dybden og arbejde videre med nye former samt specialisere sig i en allerede indøvet form.  

“Dit kursus er meget gennemført, højt kvalitetsniveau. Jeg oplever at vi får meget med hjem. Mange mange tak, Lars”.
– Pawel Szuster

QiGong, Vejen og Hjertet…

Bliv blandt en voksende gruppe QiGong instruktører i Europa, der er uddannet i Integreret Energimedicin. ​​Få et dybere indblik i nogle af de mest centrale hemmeligheder i Østens visdomstraditioner, som sætter dagsordenen for den dybere tilgang til det nuværende øjeblik, bevidsthed, krop og bevægelse. Essensen af denne smukke kunst, som bringer både glæde og begejstring, kan bedst beskrives som en levende bevidsthed eller energetisk færdighed, hvor du er fuldt tilstede og helt afslappet på samme tid. De gamle kinesiske filosoffer og mestre refererede til dette bevidste levende flow som “Vejen” eller fuldbyrdelsen af “Tao” (“Dao”). En parallel i den zenbuddhistiske tradition til dette er “Zen” eller “ikke Sind.” Når vi anlægger en spirituel vinkel på QiGong instruktør uddannelsen er det ud fra et ønske om, at QiGong skal bidrage til at vække både sindet og hjertet.
QiGong giver et naturligt afsæt til den videregående træning med “NeiGong” (indre energiarbejde).

 

En uddannelse i at leve fuldt ud….

Det tager tid og målrettet fokus at skabe varige forandringer. Vores uddannelse designet til at støtte /hjælpe dig til at nå dine mål:

^
Hvor kroppen og livsenergien styrkes gennem indøvelse af korrekte positioner i alle øvelser
^

Hvor du løbende gennem uddannelsen vil få konstruktiv feedback med råd/ vejledning på dit individuelle forløb

^

Hvor du får redskaber til finde større og større meditativ dybde i din QiGong

^

Hvor du får et dybere kendskab til-, direkte erfaring med den traditionelle kinesiske medicin (TCM) samt filosofien bag øvelserne

^

Hvor du kan foretage et nyt kvantespring i livet og i fælleskab med andre få tilgang til ny bevidsthed/ nye ressourcer

^

Hvor du kan skabe sundhed på alle niveauer i dit liv: fysisk, følelses-mæssigt, mentalt og spirituelt

^

Hvor du bliver en disponent for sund etik og ansvarlighed omkring brugen af et kraftfuldt værktøj.

QiGong Instruktør uddannelsen henvender sig til dig, som interesserer sig for bevægelses-meditation og som er parat til at investere noget i din personlige udvikling, vitale sundhed og livskvalitet. Du er interesseret i at gøre noget godt for dig selv og udvikle dig personligt. Men det kan også være du er alternativ behandler, underviser/lærer, instruktør, sygeplejerske, læge, akupunktør, idrætsudøver, terapeut, coach, healer etc. eller måske er du ambassadør for sundhed og trivsel på en virksomhed og har brug for nye kompetencer. På uddannelsen tilbydes du nogle redskaber, der kan gøre dig til en bedre formidler indenfor dit eget virkefelt.

Du må påregne et vist selvstudie (inkl. egen-træning) i løbet af uddannelsen. Du får tilbud om extra træning i forløbet samt Brush-up kurser til nedsat pris. Ved afslutning af uddannelsen modtager du et certifilkat forudsat at du har haft minimum 90 % deltagelse.

Korrekte positioner – målrettet fokus i QiGong

Undervisere på uddannelsen

Lars

Qigong Instruktør og uddannelses-leder

Jeg hedder Lars og har mere end 40 års erfaring – som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer, herunder healing og lydhealing. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 700 workshops, kurser og events siden 2008 – både i indland og udlandet.

Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, herunder indenfor kinesisk medicin, Daoismen og buddhismen. En relevant del af min læring er fundet sted på rejser til bla. Østen. Jeg har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds.
Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner. 

Tina

Gæstelære

Jeg har glæden af mit samarbejde med en meget kompetent gæstelærer: Tina Kirstine Jensen, Certificeret Krop- og dynamisk psykoterapeut og mindcore instructor. Tina har haft klienter igennem 28 år og arbejdet fast i sundhedsvæsenet gennem 20 år.
Udover det så har Tina uddannelse indenfor ansigts- og kropsterapi, Shiatzu og Tui Na masage samt akupunktør. Hun har derfor en stor viden om medicinske sygdomme og medicin samt behandlinger og undersøgelser og viden omkring kinesisk medicin. 
Tina er Energimediciner med stor kompetence indenfor dette felt.

Tina og jeg har haft samarbejde igennem vores kurser og workshops de sidste 8 år.

 

 

På vores uddannelser er vi så heldige at have et samarbejde med QiGong instruktør og Fysioterapeut Charlotte Bergstrøm Scheibel samt QiGong instruktør Thomas Pedersen.

For at kunne tage Qigong instruktør uddannelsens Level 1, skal du have deltaget på grundmodulet, som er en enkelt weekend workshop.
Datoer for grundmodulet:  Roskilde den 21.-22. april 2024.

Selve uddannelsens Level 1 i Roskilde påbegyndes umiddelbart efter grundmodulet i september.

Level 1 i Århus forventes opstartet i marts 2025.

Få succes som qigong instruktør

I de 5 år vi har kørt QiGong Instruktør Uddannelsen viser erfaringen, at hvis du virkeligt ønsker at undervise kan du gøre det og få succes med det. Vi ser det igen og igen hos vores elever  – motivationen og kompetencerne vokser undervejs og det er meget livsbekræftende at være vidne til. Læs her hvad eleverne selv oplever.

QiGong tree stance

Udtalelse efter 18 måneders uddannelse:

Lars – din undervisning er fantastisk. Du er dig selv og har lavet meget qi gong og ved rigtig meget. Dit materiale er gennemarbejdet.

– Lene Fogt  QiGong og yoga instruktør

 

Udtalelse efter 18 måneders uddannelse: Jeg er meget glad for at jeg tog en Qi Gong instruktør uddannelse hos Lars Christian Schmith og Tina Kirstine. De daglige øvelser gør en stor forskel for mit velbefindende og energi niveau og det er en stor glæde at undervise andre i dem. Lars og Tina er meget kompetente og gavmilde med deres viden og egne erfaringer. På instruktør uddannelsen blev vi introduceret til både fysiske øvelser, for teori om meridianbaner, træningsmotivation m.m.

Jeg følte mig godt rustet til selv at opstarte Qi Gong hold og undervise med denne uddannelse. Bla. fordi vi fik tildelt en manual med Lars´ erfaringer til at opstart af hold, PR samt evaluering af vores undervisning gennem selv evaluering og kursusdeltageres evaluering m.m. Løbende havde vi 1-1 sparrings samtaler over Skype med Lars og blev støttet af træningsvideoer på elev delen af Qigongzen.dk og instruktør siden på Facebook.
Undervejs i uddannelsen øvede jeg mig i at undervise på kollegaer og folk jeg var på kurser med, hvilket berigede de løbende sparringsamtaler i uddannelsen over Skype m Lars.
Jeg opstartede mit første FOF hold et par uger før den praktiske eksamen, hvilket var en rigtig god kombi, da eksamen netop et et praksisorienteret undervisnings forløb. Efter 4x med FOF holdet tvang Corona mig til at fortsætte med 6x online træning og derefter træning i skoven. Altsammen godt hjulpet på vej af nye og gamle videoer og Lars øvelsesmanual.
~ Mette Sahl Larsen
QiGong -instruktør og storyteller

 

Udtalelse efter 6 måneders uddannelse (Level 1)

Jeg har været utrolig glad for hele dette forløb og mærker en kæmpe forandring i mig selv ved at have deltaget. Jeg har stor forståelse for de mange begrænsninger. Der har været yoga restriktioner og er imponeret over, hvordan I med kreativitet og (uden tvivl) ekstra arbejde har formået at skabe et fantastisk forløb.

Jeg har specielt været glad for alle live sessionerne med fokus på lohan hands og de fem faser. De har for mig været på et perfekt niveau, hvor der gradvist er bygget op fra let forståelige instruktioner af de nye øvelser til gradvist mere videregående detaljer hen ad vejen. Det er tydeligt når jeg ser tilbage på nogle af mine første refleksioner i min træningsdagbog, at jeg har lært og udviklet mig meget ved at øve efter sessionerne igen og igen.

Selve træningsdagende i Glim har været utrolige, både ift undervisning og samværet med andre med samme interesse. Det gør noget specielt at træne med andre, også selv om det har været specielt udfordrende i denne tid.

– Helen Malby

Ergoterapeut

Udtalelse efter 6 måneders uddannelse (Level 1)

Jeg har været meget glad for dette level. Jeg er virkelig kommet ind under huden på Lohan hands. Jeg er meget glad for at kunne gå ind online og se de forskellige Lohan hands  – hvis jeg ikke helt husker dem. Så jeg har været meget glad for den ugentlige online træning. Ja, jeg har set så meget online, at mine børn er helt med på at du er Lars og laver øvelser sammen med mig.

Jeg synes du og Tina er meget inspirerende undervisere og skønne mennesker, der bringer en dejlig energi med jer!
Dine opgaver er virkelig også gode og har i den grad været med til at bringe mig videre i min udvikling, det er virkelig hjælpsomt, da du berører de områder og grænser der kan være svære at overskride. Hver opgave, har fået mig til at reflektere over mit engagement og hvad jeg har haft svært ved for bl.a. at integrere qigong helt og på den rette måde. Jeg er et helt andet sted end jeg var i efteråret. Så de opgaver er guld værd, tak.
Jeg glæder mig til at lære mere, jeg kan slet ikke få nok! Tusind tak for et fantastisk level 1.

– Bente Nielsen

Zen Shiatsu Behandler

Har du spørgsmål eller andet?

– Læs eventuelt Blog-indlæget: Videregående forløb og uddannelser i QiGong Zen.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!