Januar 2023 – v/ Lars Christian Schmith

Vand kaninen 2023

Vi har alle erfaret, hvor turbulent Vand Tigerens år, 2022, har været. Måske har du også spurgt dig selv, hvor verden er på vej hen? Her i 2023 i Vand Kaninens år kan vi se ind i en tid, hvor stumperne fra den “vilde tiger” samles lidt efter lidt. Kaninen i kinesisk astrologi er af natur fredselskende og rolig. Den besidder samtidigt også styrke og en hel del forandringsparathed. Hvis vi kan tyde disse akpekter, kan det i høj grad kan komme os tilgode i vores liv og vores QiGong praksis.
Hvilken betydning vil disse aspekter få for dig og for verden i dette nye år?

Vand Kaninen 2023 i kinesiske astrologi

 Den 22. januar markerer skiftet fra Vand Tigeren til Vand Kaninen. Vand Kaninen kaldes også for “den sorte Kanin” – farven sort som et symbol på vandets egenskaber.

Her i januar står vi netop nu i et skift i energi. Dvs. Tigerens energi er endnu ikke helt klinget af og Kaninens indflydelse har endnu ikke manifesteret sig fuldt ud.

Energimæssigt skal vi frem mod den første fuldmåne i Kaninens tegn i begyndelsen af februar, før energien begynder at skifte.

Hvis Vand Tigerens år var udfordrende for dig, er der nu en chance for, at du vil opleve Vand Kaninen 2023, som en forløsning.

Kaninens rolige og vitale gemyt

Kaninen har ikke skarpe tænder  – den er ikke stridslysten som tigeren, tværtimod. Den er et byttedyr og den er til stadighed på vagt for at undgå at blive ædt.

Kaninen er først og fremmest rolig, men kan samtidigt, hvis situationen byder det, “eksplodere” og komme op i et højt tempo for at undgå en fare.

Almindeligvis associeres Kaninen med velvære, fremgang og succes. Kaninen ved, hvordan den skal nyde livet og den kan være legesyg.

Kaninen korresponderer med det tidlige forår (6. marts – 5. april), som er en tid med store forandringer og forøget vitalitet i naturen. Træerne får fornyet livskraft fra jorden og rødderne, som bevæger sig opad langs stammen og ud i grenene, hvor den giver nyt liv til træet i form af blade, blomster og senere frugt. Om foråret kan vi i naturen og i mennesket på samme måde iagttage, at energierne er bevægelige i opadgående retning. Denne tendens er i øvrigt ret kendetegnende for den energi, som vi vil møde her i 2023, dog med det forbehold, at Vand Kaninen 2023 og dens energi vil være knapt så udadfarende. Det skyldes vand-elementets indflydelse.

Hvorfor er det lige en “Vand Kanin” – kort om kinesisk astrologi?

Kort fortalt så beskæftiger vi os med 12 forskellige dyretegn i den kinesiske astrologi: Rotten, oksen, tigeren, kaninen, dragen,  slangen, hesten, geden, aben, hanen,  hunden og grisen. Hvert enkelt dyr beskriver nogle kvaliteter og er et billede eller symbol på processer, som finder sted i naturen og i mennesket. Fra gammel tid har man foretaget et indgående studie af stjernerne, deres energier og kvaliteter. Hvert dyretegn er et billede på den indflydelse, vi får fra en specifik stjernekonstellation. Den kinesiske astrologi er et redskab til at forstå nogle af de tendenser, der er gældende i den tid, som vi lever i.

De 12 astrologiske tegn optræder i en cyclus på 12 år samt i en månedscyklus og en dagscyklus. Mht. 12 års cyklusen optræder hvert tegn med et år ad gangen og når vi så kobler disse 12 dyrekredstegn til de 5 elementer, som vi kender i kinesisk filosofi og Traditionel Kinesisk Medicin (TCM), opstår der en cyclus på 60 år (5 x 12= 60). Disse 5 elementer er træ, ild, jord, metal og vand og de føjer ekstra nuancer til det enkelte tegn i den kinsiske astrologi. I år er Kaninen sat i relation til elementet vand og det åbner for nogle ret interessante perspektiver.

Skiftet mellem Vand Tiger og Vand Kanin på den polistiske scene

Lad os se lidt nærmere på tendenserne i de aktuelle aspekter og sætte dem det i relation til den tid, vi lever i nu. For et år siden indikerede jeg, at tigerens år 2022 kunne blive fyldt med forandringer. Det kunne både være gode forandringer, men også forandringer på den mere turbulente og urovækkende måde. Vi fik krigen på det europæiske kontinent og ud af denne krig mellem Ukraine og Rusland voksede en dominerende følelse af usikkerhed på den storpolitiske scene. Vi har set, hvordan præstestyrets undertrykkelse af kvinder i Iran har fået tusinder på gaden i protest. Situationen omkring Kinas forhold til Taiwan har givet anledning til store spændinger mellem Kina og USA. Alt sammen temmeligt følelsesladet (Vand-elementet). Nordkorea spiller med musklerne i kulissen og demonstrerer, hvad de kan med atomvåben.
Vi har i Tigerens år mærket på økonomien, at den økonomiske krise for alvor har ramt verden osv.

2022 har vist os at tigeren kan være vild og stridslysten. I kølvandet på denne energi er der i 2023 aspekter for en slags harmonisering efter “stormen”. Men først skal Tigerens energi have lov klinge helt af før Kaninens mere harmoniske aspekter kan blive de dominerende. Det kan sagtens tænkes, at vi i overgangsfasen mellem disse 2 energier (altså tigeren og kaninen) vil opleve en slags opblusende turbulens, før tingene i løbet af 2023 for alvor begynder at falde mere til ro.

Hvad skete der sidste gang, det var Vand Kaninens år?

Det er ret tankevækkende at kigge lidt tilbage i tiden til sidste gang, vi havde netop denne konstellation mellem Kaninen og vand-elementet. Det var for 60 år siden – altså i 1963. En af de helt store hændelser i året 1963 trak overskrifter i aviserne verden over. Det var mordet på J. F. Kennedy – et attentat der sendte chokbølger rundt i verden.
JFK var både elsket og hadet. Han blev anset for en disponent for en helt ny tankegang indenfor politik m.m. Bla. ønskede han at bringe raceadskillensen til ophør i Sydstaterne, hvilket ikke var populært i dele af befolkningen.

Attentat med 6 koldblodige skud

Specielt vil man nok huske Kennedy for disse ord: “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country….” og “Ich bin eine Berliner.” Den sidste udtalelse faldt under et besøg, hvor han holdt en tale til befolkningen i Berlin. Den gang var Berlin et spændingspunkt mellem øst og vest. Den Kolde Krig var i gang og en egentlig opdeling af Berlin, først med et hegn og senere med en mur var påbegyndt. Kun 6 måneder efter Kennedys besøg i Berlin blev 6 koldblodige skud afsendt mod ham. Det skete under et organiseret attentat på ham, mens hans åbne kortege langsomt kørte gennem gaderne i Dallas.

Man kan fristes til at spørge, om vi så skal opleve et attentat af samme kaliber i det indeværende år i Vand Kaninen 2023?

Hvem ved det på forhånd?

Make Love, not war….

Hvis vi trækker paralleller til i dag og til den politiske situation i Danmark og Europa, så er det et ret godt billede på, hvordan energier arbejder og på en måde gentager sig selv i en cyklus. Den sikkerhedspolitiske situation tilbage i 1960´erne var ligeså udsat, som den er i dag, hvor vi står på tærsklen til en mulig storkrig. Dengang havde man haft Cubakrisen (1962) med truslen om en atomkrig uhyggeligt tæt på. Samtidigt rasede Vietnam krigen på højtryk. Der var mange spændinger internt i f.eks. det amerikanske folk og stor uenighed om den politiske retning.
I verden blev der dog taget flere tiltag til at mildne spændingerne og afværge truslen fra en atomkrig. Dels gennem en aftale om forbud mod brugen af atomvåben i USA, Sovjet og England – dels gennem at etablerede den såkaldte røde linje” mellem Kreml og Det Hvide hus i Washington. Senere hen samme år indføres “den begrænsede prøvesprægningstraktat” mht. til prøvesprængninger af atomvåben i atmosfæren. Osv.

Ud af spændingerne tidligt i 1960´erne voksede gradvist en helt ny bevidsthed, som senere kom til udtryk gennem ungdomsoprøret. Vi kender det som Flower power bevægelsen, som var drevet af mantaet “make love, not war.”

:::There is no one in this world, who has not been criticized. Therefore learn to smile, forgive and walk away. But do not let anyone stop the good work that you are doing:::.

Buddha

Nedrustning og ønsket om fred

Vand Kaninen 2023 varsler en ny tid med ønsket om fred, men det er stadig for tidligt at se, hvad vej det går i den nuværende konflikt. Meget tyder på, at situationen i og omkring Ukraine eskalerer og det kan føre krigen ind i den næste fase. På den anden side kan en optrapning netop nu også være et tegn på den før omtalte opblusende turbulens, som genereres i skiftet mellem tigeren og kaninen. Forhåbentlig vil det være en midlertidigt fase, som så afløses af egentlige initiativer til fredsforhandlinger.

Det skal tilføjes, at aspekterne for Vand Kaninen 2023 rummer en vis uforudsigelighed. En Kanin holder sig ofte skjult og den har hemmeligheder. Vi må se, hvad vej det går med krigen – intet er givet på forhånd.

Politisk power og retfærdighed må gå hånd i hånd

Lige nu raser debatten her i Danmark omkring afskaffelsen af St. Bededag. Det er meget følelsesladet netop nu. Der varsles storkonflikt på arbejdsmarkedet. Jeg tolker det lidt som de sidste krampetrækninger i Tigerens vildskab, før vi her i løbet af kaninens år vil opleve, at tingene falder mere og mere til ro. Vi har netop nu en stærk flertals regering. Reform-politik er noget, der allerede bliver omtalt og der lægges planer for, hvordan vi kan sikre velfærdssamfundet, klima og miljø samt komme sikkert ud af krisen osv.

Enhver regeringsledelse under de givne aspekter i Vand Kaninens år kan med den rette politik opnå fremskridt, hvis timingen er god og der handles resolut.

Men faren er, at man midt i fremgang og succes kan miste empatien og lydhørheden overfor befolkningen. Storhed og retfærdighed må nødvendigvis altid gå hånd i hånd for at sikre succes. Det stiller krav til den gode kommunikation og empati.

På sundhedsområdet vil det være muligt at gøre fremskridt, da Vand Kaninen 2023 sætter fokus på healing.

Folkesundheden er i knæ

Tilbage i 1963 gjorde man ret store fremskridt på medicinens område. For første gang lykkedes det f.eks.  at foretage en levertransplantation. Det er korrekt, at vi har et sundhedsvæsen i Danmark, der er i “knæ” men det skal tilføjes, at det er selve folkesundheden også og det er der ikke mange, der tør snakke åbent om.
Jeg møder ofte mennesker, som enten er ved at gå ned med stress eller allerede har gjort det. Men det står også skidt til, da rigtigt mange lider af følgevirkninger efter corona smitte eller vacciner. Medicin er en gave til menneskeheden og kan i nogle tilfælde være livsnødvendig. Men vi skal lære at tage bedre vare på os selv. Medicinering på medicinering er et skråplan, som kun gavner medicinal-industriens økonomi.
Den gode nyhed er, at i Vand Kaninen 2023 vil der være aspekter for at hele op på indre ubalancer eller lindre lidelser. Da vi befinder os i vand-elementet, vil der være gode aspekter for at arbejde med at slippe negative følelser og give mere energi til de positive følelser. QiGong er et fremragende redskab til netop dette.

I den større skala vil der være gode aspekter for fornyelse og fremskridt eller i det mindste reformer, som kan bane vejen for et bedre sundhedsvæsen indenfor overskuelig fremtid.

Nytænkning i Sundhedsvæsenet

Som jeg nævnte tidligere er nytænkning og forandring også nødvendigt for at skabe et nyt og stærkt sundhedsvæsen. Vi har i Danmark en stærk og magtfuld lægeforening, som længe har kigget den anden vej, når det gælder samarbejde om -/ og med implementering af alternativ behandling i f.eks. sundhedsvæsenet. Hvorfor ikke tænke i helt nye baner og indlede et samarbejde, som man ser det andre steder i verden – f.eks. i Tyskland og i Kina? I et større perspektiv er der meget at vinde.
Måske er det netop denne form for nytænkning og forandringer, der vil kunne tilføre nye ressourcer til  vores sundhedsvæsen. På den måde får man også flere i arbejde og minimerer ventelisten til eftersyn og behandling.

De personlige aspekter

Det bør understreges, at det ikke er helt fyldestgørende at komme med tydninger på de personlige aspekter for 2023 uden at kende det dyretegn, som personen er født i. Dette af hensyn til Kaninen og dens interaktion med andre dyretegn. Tydningerne i dette blog-indlæg er generelle. Men sidst i blog-indlægget kigger vi nærmere på Vand Kaninens aspekter set i forhold til det element, som du er født i.

Forårets “torden” der vækker dig og en hel verden

Det dybere aspekt (esoteriske aspekt)  i Kaninens tegn hedder “Ta Chuang” og betyder “Magten hos det store.” I Iching (forvandlingernes bog) beskrives Ta Chuang som et hexagram sammensat af 3 yang linjer i det nederste trigram (Himlen) og 1 yanglinje samt 2 yin linjer i det øverste trigram (Torden). Yang linjer er ubrudte, mens yin linjer er brudte.
Da kaninen i 2023 er under indflydelse af elementet vand henvises til den føromtalte opadgående energistrøm under hensyntagen ti,l at impulsen i år vil være mere dæmpet. Stadigvæk er det optimalt i Kaninens år at få tingene gjort, når energien og timingen er den rigtige. Her skal der ikke tøves, men alligevel kan der godt gå nogle reflektioner forud for en handling.

Vækst på dit personlige arbejdsområde i Vand Kaninen 2023

Du kan have gode aspekter for at vækste din egen virksomhed eller dit personlige arbejdsprojekt i 2023. Der er gode aspekter for vækst, succees og velstand. Taget i betragtning at vi lever i en tid med økonomisk krise (recession), betyder det så, at krisen snart er overstået og vi er tilbage til normalen? Nej, men måske rammer krisen ikke helt så hårdt, som først antaget og selvfølgelig er der en vej ud af krisen.

Selvom vi netop nu har en recession, betyder det ikke, at vi så bare skal slå bremserne i og blive handlingslammede. Tværtimod vil handling båret frem af nytænkning og nye ideer åbner for nye muligheder. En krise er et vendepunkt, der levner plads til nye muligheder og udvikjling. Uden kriser udvikler vi os ikke.

Da Kaninen er en livsnyder, er det vigtigt at opretholde samt vedligeholde ens sociale relationer i 2023. En livsnyder tenderer til at blive “sig selv nok” og det er jo ikke så opbyggende for den sociale relation. Der skal være plads til den “indre livsnyder”, (smiley) så længe livsnyderiet ikke forhindrer dig i at nå de mål, som du sætter dig.

Kaninens aspekter ift. QiGong træning

Når vi har med sådan et aspekt at gøre som vækker livsenergien, så vækkes bevidstheden også.

På det personlige plan vil der i år være gode aspekter for at arbejde med healing på forskellige områder ikke mindst gennem din egen QiGong træning.

I 2023 kan du opleve dit flow af livsenergi forstærket. Når Qi (energien) bliver stærkere vil selvfølgelig afspejle sig positivt i din QiGong træning.

Da Kaninen med sit “Ta Chuang” aspekt korresponderer med tidspunktet kl. 5.00-6.59 om morgenen, er det også her, du kan finde mest Livsenergi, kraft og styrke i din QiGong træning. Det er her, du bedst kan opleve en dybere transformation.

De QiGong øvelser som du kan få glæde af i år, vil være dynamiske øvelser, som er koblet til det dybere meditative niveau (NeiGong). Powerstretching i kombination med åndedrætsøvelser, stående meditation  samt siddende meditation vil tjene dig godt. Det vil være oplagt at investere noget fokus på det væskefyldte – dvs. cirkulation af kropsvæsker (vand-elementet) i din træning.
Mine egne præferencer ift. QiGong i Vand Kaninen 2023, der kan noget i den henseende, er stilarter som Ba Duan Jing, Yi Jin Jing, Luohan Gong, WuXing Gong samt Bone Marrow Cleansing. Det vil afspejle sig i min undervisning i løbet af dette år.

Giv plads til at dyrke energien med fordybelse og intuition

I Vand Kaninen 2023 er der gode aspekter til fordybelse ikke bare i din QiGong, men også i gennem åndedrætsøvelser som kan lede dig ind i et dybere nærvær. Her kan du finde energien samt du kan styrke din intuitive evne. Intuition er vigtig. Den kan fortælle dig noget om, hvad der er vigtigt for dig her og nu og hvordan du bedst når dine mål. Følg dit hjerte. Jo mindre krusninger der er i sindet, jo mere klarhed og intuition.

 

ZOOM workshop 7. marts kl. 19 – “Practice the moment” – QiGong mindfulness.

:::Vand Kaninen 2023 er en blid energi. Det er som om samme energi vil have mig til at smelte ind i et felt af vågen opmærksomhed. Derfor vil jeg i år vægte min meditationspraksis ved siden af QiGong træningen:::.

De mere personlige aspekter set i relation til det element, du selv er født i.

Elementerne i Kinesisk astrologi optræder altid i par – den ene har overvejende yin den anden yang. Vi havde Vand Tigeren (yang) sidste år og vi har Vand Kaninen (yin) i år 2023. Det element du selv er født i, kan fortælle noget om, hvordan dine egne personlige aspekter vil være set i forhold Vand Kaninen 2023. Er du i tvivl om, hvilket element du er født i, så tjek selv planchen herunder. Hvis din fødselsdag ligger tæt på det kinesiske nytår i slutningen af januar eller i starten af februar det pågældende år, så er det nødvendigt, at du undersøger det helt nøjagtigt. I så fald så tjek den her calculator.

Træ-elementet og ild-elementet ift. 2023

 Træ: Vand nærer træ, så er du født i træ-elementet, vil du lettere få dine ønsker opfyldt i år. Det betyder ikke. at alt går efter din plan, men du vil opleve. at tingene strømmer dig mere i møde. Du vil sikkert også føle dig godt hjulpet af mennesker eller omstændigheder. Så her gælder det om at bevare dig selv samt være bevidst om, hvad du vil. Mist ikke målet undervejs. Brug din skelneevne, når andre vil hjælpe dig på vej mod dine mål. Brug din sunde fornuft, så du ikke ledes på afveje eller spreder din energi for meget.

Ild: Du har en hel del entusiasme. Du har drive og vil gerne opnå noget. I 2023 vil du opleve en del konflikt mellem det du ønsker og hvad du rent faktisk umiddelbart kan opnå. Du vil sikkert også opleve, at det er sværere at få andre med på dine projekter. Måske vil andre have svært ved at forstå din entusiasme og vil fraråde dig at gøre dette eller hint. Vand hæmmer ild. Vigtigt er det, at du lytter til andres feedback, når den kommer og reflektere en ekstra gang over dine prioriteter. Måske skal der ændres på tingene for bedre at nå i mål. Dette år vil kræve en del tålmodighed af dig – vigtigst af alt er, at du ikke giver op. Når du er afklaret, så bevæg dig fremad og dem som vil bidrage positivt til dine gørmål, vil vise sig.

Jord-elementet, metal-elementet og vand-elementet ift. 2023

Jord: Jord-elementet blokerer for vand. Er du født i jord-elementet, kan du let komme til at stå i vejen for flowet. Du kan gøre meget ved at være lydhør overfor situationer og tage fingeren på pulsen. Med din egen energi og indsats kan du finde ud af, hvordan du bedst kan “lede og hjælpe vandet” derhen, hvor det skal. Vær opmærksom på ikke at tage for meget ansvar på dig, for opgaverne kan let overbebyrde dig. Vælg ikke bare det første og bedste tilbud, men brug din skelneevne og sig fra, når og hvis noget ikke gavner dig. Der vil komme flere tilbud til dig, som tjener dig bedre.

Metal: Metal nærer vand, så hvis du er født ind i dette element, bør du være lidt på vagt i år. Du vil sikkert opleve, at “alle” har brug for netop dig til deres projekt. Du står midt i en kreativ cirkel. Der vil være rigtig mange tilbud og du skal lære at sige nej, når situationen byder det. Brug din skelne evne – hold fast i det, der er vigtigt for dig. Undgå distraktioner især på det kommunitative område. Det er ikke alt, der skal diskuteres. Du er for praktisk anlagt til den slags kommunikation. Hold i stedet målet for øje.

Vand: Du repræsenterer vand-elementet og har selvfølgelig en god forståelse for, hvordan man samarbejder med det flydende element. Du vil let kunne lade dig rive med i snart det ene projekt, snart det andet. Du vil også opleve at kunne samarbejde med mange forskellige mennesker og at du kan komme til at spille en central rolle for andre. Men lad ikke andre begrænse dig. Når verden hele tiden fodrer dig med information og viden, er det vigtig at passe på sig selv, ellers vil det med tiden dræne dig for energi.

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 18 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (4 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – 21. januar 2023

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!