~ Skab overflod med Østens “guld” ~

MEDITATION ER DET PURESTE GULD

Vores verden, som vi kender den, gennemgår store forandringer. Det er vigtigere end nogensinde før at vende blikket indad og søge svar på nogle grundlæggende spørgsmål.

Hvem er jeg og lever jeg i overenstemmelse med den jeg er? Hvordan finder jeg min plads i den nye verden? Hvor søger jeg lykken? Osv.

I Østens visdomstraditioner anses meditation for at være det pureste guld. Meditation kan give dig en større indsigt i hvem du er og hvordan du i dit liv kan skabe overflod. Hvordan skal det forstås at du kan skabe overflod?

I dette Blog-indlæg vil jeg uddybe, hvordan du gennem meditation kan fremelske overflod.

Alt kan ske…

Tillad mig først lige at gøre lidt status over den fase vi lever i NETOP NU fordi den vil bringe os frem til en vigtig pointe mht. meditation og overflod. I starten af året kom jeg i mit blog-indlæg med nogle gæt på, hvordan Metal Rottens år 2020 vil blive. Jeg skrev bla. at alt kan ske i et Rotte år.

De seneste uger og måneders nedlukning af lande og kontinenter pga af en virus bekræfter dette. Jeg indikerede i mit blog-indlæg om Metal Rottens år at der var gode muligheder for at få succes i 2020. Men uforsigtighed kan også hurtigt føre til fald i et Rotte år.

Det ser vi eksempler på flere steder i verden. Ikke mindst i USA, hvor Trumps manglende evne til at gribe ind i tide i krisen, har kostet mange menneskeliv og milliarder af dollars. Det løfte Trump gik til valg på om at gøre “America GREAT again” lykkedes til en vis grad, når vi ser på økonomien alene.  Amerikanere fik arbejde og har skabt en vis højkonjunktur.

Men en enkelt forkert beslutning har resulteret i at USA har tabt det hele på gulvet igen. Dette er karakteristisk for et Rotte år.

Vi ser denne tendens meget tydeligt i hele verden i større eller mindre målestok. Nogen mennesker har fået stor succes under krisen måske bare på en anden måde, mens andre har mistet stort set alt det de har bygget op igennem måneder og år.
Dette viser os med al tydelighed, hvor forgængeligt LIVET nu en gang kan være. INTET af det vi kan tage og føle på er permanent. Vi må være forbedredte på, at det når som helst kan smulre mellem vores fingre. Sådan er livsprocessen.

Uvisheden er ikke din fjende, det er din “læremester”

Meditation kan hjælpe dig til at rette dit fokus mod de indre værdier, der er mere varige så du ikke vildledes af de mere flygtige ting i livet som f.eks. de materielle goder. Det er også i det lys at vi skal forstå “Overflod.” Overflod har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvor mange penge du har. Din lykke afhænger hverken af dit parforhold, dit arbejde eller dine penge – den afhænger af DIG.

Verden over har de fleste mennesker de seneste uger været sat i en slags karantæne pga. krisen. Den enkeltes muligheder har været stærkt begrænsede i denne periode. Når vi oplever restriktioner kan det påvirke vores energi-system. Energien bliver på en måde fortættet og mange mennesker er konfronteret med en usikkerhed og uvished i forhold til, hvad der så skal ske. Måske har du mistet dit job eller din virksomhed har måttet lukke etc.

Uvisheden kan være udfordrende alene af den grund, at vi er vant til at have svar på alle ting og have fuld kontrol over enhver tænkelig situation. Men i denne situation viser det sig med al tydelighed, at vi ikke har styr på tingene. Hvad så?

Følelsen af uvished er noget du kan rumme. Når du kan rumme den, udløses der et stort læringspotentiale.

Faktisk kan uvisheden være et sundt og godt udgangspunkt for, at blive mere bevidst om dine tanker og handlinger. Du kan i dit indre åbne for muligheden, at tage nye skridt i livet og måske ad hidtil ukendte veje. Når du accepterer uvisheden og byder den velkommen, lærer den dig at vågne og blive mere bevidst. Med accept og åbenhed kan dit liv sættes ind i et helt nyt perspektiv.

Kunsten at give slip…

Meditation kan hjælpe dig til en afklaring af hvilke negative tanker og forventninger der styrer dit liv – så du kan give helt slip. Det levner plads til at du kan trække mere på en dybere visdom indeni. Denne visdom tilfører i sig selv dit liv langt mere overflod og fylde.

Meditation er et uvurderligt redskab fordi meditation kan styrke din evne til at være tilstede. Dette har altafgørende betydning for din skelneevne, din intelligens og dømmekraft.

Når du giver slip på det du ikke længere har brug for i dit liv, stilles du overfor et bevidst valg.

Hvis det er mere kærlighed, glæde og livskvalitet du ønsker at tiltrække i livet, må du først fremelske disse kvaliteter i dit indre. Du må på en måde blive ét med disse kvaliteter i dit indre først og du vil tiltrække det i det ydre. “Lige tiltrækker lige.”

Meditation kan noget – men for at få succes med en meditations-praksis er der nogle barrierer, som er vigtige at kende og overskride.

QiGong og Tai Chi er effektiv forberedelse til den dybere meditation

Kender du til indre uro og afbrudt koncentration? Kender du til et overaktivt hovede og tanke-spin? Har du svært ved at trække vejret dybt nedefra maven og oplever du smerte /ubehag i din krop, som kommer og går?
Hvis du kan svare “ja” til mindst et af disse spørgsmål, vil du ret sikkert være udfordret ved at skulle sidde stille i længere tid.

QiGong, Yoga og Tai Chi hjælper dig til at udvikle styrke, frigøre livsenergi og forbedre din selvkontrol til at meditationen lettere vil komme til dig af sig selv.

For omkring 1500 år siden satte den indiske buddhist munk, Boddhidarma, sig i en lille klippehule et sted i Kina. Han var dybt inviet i Buddas lære og helt opsat på først at forlade hulen igen, når han var blevet fuldt oplyst. Boddiharma kom til at sidde i hulen i 9 år og var i dybe intense og meditative tilstande uden afbrydelse i de 9 år.
Forstil dig udfordringen i bare at sidde og meditere en weekend. Forestil dig hvordan den indre uro og forskellige distraktioner vil bryde din stilhed og friste dig til at bryde din meditation.

På tærsklen til dyb meditation

Boddhidarma har helt sikkert kendt til disse fysiske og mentale barrierer, som melder sin ankomst ved længere meditative faser. Han blev inspireret til at udføre mindfulde bevægelses-øvelser (Yoga samt QiGong), der kunne forberede kroppen og sindet på tilbagetrækning i de dybeste meditative faser. Dette blev starten til Shaolin QiGong, Shaolin KungFu og Zen-buddhismen som i dag er udbredt til hele verden.

Med andre ord kan QiGong hjælpe dig til at slippe din indre uro, så du bedre kan holde opmærksomheden på det ønskede “objekt” uden afbrydelser. Når du dyrker QiGong bliver dit åndedræt dybere og mere afslappet og tankerne mister efterhånden deres betydning.
Vi kalder det at opretholde opmærksomheden på én ting for at give slip på 1000 forstyrende ting. QiGong er fysisk og mental træning, som kan bringe dig til tærsklen af de dybeste meditative tilstande. Hvis du ønsker at udforske hvad der ligger hinsides dette punkt er siddende meditation nødvendigt – den kan bringe dig videre mod det man i Østens filosofi kalder for Trancendens. Trancendens vil sige at adskillesen mellem “den mediterende” og det der mediteres på ophører. Denne enhedsoplevelse peger mod en virkelighed, som ikke kommer og går men som er permanent. Vi mærker den bare ikke pga. sindets uro og vandren hid og did. Denne rene bevidsthed er dit virkelige guld.

Din sublime energikrop “Qi” gør hele forskellen…

Det kan være vanskeligt at forklare, hvad der egentlig sker i din krop, når du dyrker QiGong og hvad der får dig til at slippe den indre uro etc.
Skal jeg forklare det ud fra den anerkendte tilgang i Østen, så har vi i QiGong fokus på at lytte og være afslappet samtidigt – det er en evne der skærpes med QiGong.
Men ikke nok med det så virker QiGong ind på den sublime krop – energikroppen eller “Qi”.
Når solens stråler rammer havets overflade sker der noget. Der sker en forandring, som sætter en proces i gang. På samme måde er det i kroppen når vi dyrker QiGong.

“Qi is everything and everywhere…”

QiGong træning igangsætter en forandring i din krop – åndedrættet bliver dybere. Dit sind bliver mere one-pointet og der opstår en varme i kroppen som er en slags ild. Men udover ild er der brug for vand i kroppen for at kickstarte en forvandlings-proces. Vores krop består typisk af 65-70 % vand. Vandet er et livgivende princip, som i mødet med ild (varme) igangsætter en proces i din krop.

Når du træner så er du på en måde vidne til denne proces i din krop. Det der gør hele forskellen er din livsenergi, som i denne proces vækkes til live og frigøres i din krop.
Det er ikke nemt for os i Vesten, at forklare hvad livsenergi er. Men i Kina og i Østen er begreber som Qi (eller Prana) noget helt naturligt og Qi er en grundlæggende del af den kinesiske kultur – “Qi is everything and everywhere.”

Meditation er som at surfe på en bølge af energi

I forhold til dig som udøver så er det altså Qi der gør hele forskellen. Qi er på en måde det bærende element, når du påbegynder din meditation. Sagt på en lidt anden måde du rejser en energi i din QiGong træning, som du “surfer” på når du mediterer.
Jo mere harmonisk Qi desto dybere er din meditation og jo større udbytte får du af din meditations-prasis. Dette er en af årsagerne til at man i årtusinder har brugt QiGong og Yoga i Østen, som en vigtig forberedelse til den dybere meditation.

I Shaolin-templet fik QiGong stilarter som Lohan Hands eller Luohan Gong en altafgørende betydning for munkenes meditationspraksis. Før de lærte disse teknikker, havde de en tendens til falde i søvn under meditationen. Men med disse redskaber udviklede de en vitalitet og styrke, som de kunne bruge i den spirituelle praksis.
På samme måde kan QiGong gøre en væsentlig forskel for dig og mig, når vi ønsker at meditere.

Øvelse: Meditation på TOMHED…

Denne meditation er enkel og kan udføres af alle. Den kan hjælpe dig til at slippe stress og bekymringer samt bringe ro i sind og krop.

Meditationen blev guided på et af vores seneste Online kurser i QiGong. Billedkvaliteten er forringet, men stemmen går klart igennem.

Sæt 20 min af til øvelsen, hvor du trækker stikket helt, så du ikke bliver forstyrret undervejs.

Nyd meditationen.

Overflod: “evnen til at gøre det du har brug for at gøre, når du har brug for at gøre det…”

Ren væren og overflod…

Den evne som omtales er altså en evne til nærvær, som bygger sig op gennem at være tilstede og afslappet på samme tid.

Når så øjeblikket for ens handling opstår kan hele ens samlede værens energi strømme ind i handlingen. Handlingen udføres med andre ord med lethed og uden anstrengelse.
Vi kan iagttage denne evne hos børn fordi de endnu er uspolerede og de er i bedre kontakt med energiens frie flow. Når de foretager sig noget, så understøttes deres handling af deres fulde opmærksomhed og energi-potentiale.

KONKLUSION:

De fleste mennesker har en forestilling om det perfekte liv som et liv med fred, harmoni og lykke.
Vi bruger det meste af vores liv på at jagte denne ønskede tilstand uden nogensinde at nå i mål. Selve anstrengelsen tømmer dig for din livsenergi og er i princippet selve problemets årsag. Ved at acceptere at livet i dette nu muligvis ikke er så harmonisk og ved at slippe forventningen om at det skal være noget bestemt, kan du møde det der er, som en direkte oplevelse. Dette er begyndelsen til din egen frigørelse.

Ved at rumme din egen følelse af utilstrækkelighed, manglende succes, vrede eller frustration etc. over at dit liv ikke har udviklet sig i den ønsklede retning, vil du gøre en meget essentiel og vigtig opdagelse. Nemlig at der midt i livets forgængelighed og din stræben efter det perfekte findes et fuldbyrdende rum af akkumuleret væren og energi.

Dette er den direkte oplevelse af indre frihed i LIVETS FLOW. Meditation og overflod er i virkeligheden evnen til at flyde med denne strøm.

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (8 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – maj 2020.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!