Oktober 2022 – v/ Lars Christian Schmith

Veltrænede muskler renser blodet

Længe har man vidst at motion er godt ved stress og depression uden rigtigt at vide hvorfor. Forskere på Karolinska institutet har gjort nogle vigtige og relativt nye opdagelser. Nu ved man hvorfor motion er så godt både for krop og sjæl. En af forklaringerne er at vores muskler har samme rensende egenskaber som vores nyrer og lever.
Veltrænede muskler renser blodet ved at producere et enzym, som nedbryder de skadelige giftstoffer der opstår ved stress og depression.

Stress og stoffet Kynurenin

Musklerne fungerer som et rensningsværk for bla. Kynurenin. Kynurenin er et giftstof, der produceres i vores muskler ved stress og hos personer med psykisk ubalance.
Når kynurenin via blodet ledes til hjernen har det en skadelig virkning på selve nervecellerne. Det passerer altså blodhjerne-barrieren og gør skade. Ved fysisk træning produceres dog et enzym (KAT) som nedbryder Kynurenin inden det passerer blodhjerne-barrieren.
Det betyder med andre ord at træning reducerer de skadelige substancer opstået ved stress og depression.

::::Ifølge Stressforeningen har 430.00 danskere symptomer på alvorlig stress. Det svarer til 12 % af befolkningen. Stress koster samfundet 40 millioner kr. hver dag pga. sygedage, udgifter til sundhedsvæsnet og tidligt dødsfald::::.

Træning i udholdenhed giver stor effekt

Når nu veltrænede muskler renser blodet, så gir det lidt sig selv at træning i større udholdenhed har de bedste rensende egenskaber.
Med den viden i baghånden kan vi undersøge vores eget repertoire af QiGong stilarter m.m. Hvis du ikke lige er til spinning, diverse former for idræt, powerwalk og at pumpe jern kan langsomme sekvenser af Luohan Gong og Ba Duan Jing (De 8 silke brokader) noget af det samme. Eller f.eks. den type QiGong, som vi betegner som kampidræt og som har elementer af hurtige, ja nærmest eksplosive Kung Fu bevægelser bygget ind i en serie.

Kort sagt alt hvad der “dufter” af dybe stances samt bevægelsen til og fra udfordrende positioner kan noget i denne henseende. Det er selvfølgelig underforstået at vi i QiGong ikke direkte har fokus på at bruge de store muskelgrupper. Fokus ligger mere på fin-motorik, energi og afslapning. Men de omtalte stilarter er som sidegevindst forbundet med en vis træning af de større muskler – ikke mindst dem der sidder i lårene og ryggen samt i overarmene.
De 5 tibetanere, som har karakter af styrketræning og fitness, kan også noget. Her bruger du kroppens egen vægt til at opnå en vis udholdenhed i træningen.

Det er ikke så afgørende hvad du træner, bare du træner…

Endvidere viser videnskabelige undersøgelser at fysisk aktivitet er ligeså godt som f.eks. kognitiv terapi og lægemedicin ved depression. Så måske skal depression i fremtiden behandles i musklerne. Det er ikke så afgørende hvad du træner, bare du træner.
Efterhånden som efteråret og vinteren sætter ind er der mange mennesker, som oplever at blive trukket mod en tilstand af voksende depression og træthed. Hvis du har tendens til vinter-træthed / depression er det nu du skal forberede krop og sind, som modvægt til denne tendens.
Det vil være en god ide at træne igennem nu og fremadrettet for at opbygge Qi og mental styrke til vinteren melder sin ankomst.

Vidste du i øvrigt….

Når du træner de mere blide systemer indenfor QiGong, Tai Chi og Yoga kan man hæfte sig ved, at der sker forandringer i hjernen. Det er sådan set ikke ny viden. Vi ved at når man træner disse systemer vil blodet i hjernen ledes væk fra frontal-lapperne og ud i andre dele af vores hjerne. Frontal-lapperne er ansvarlige for vores tankevirksomhed. Når blodet ledes til andre dele af hjernen betyder det bla. at vores tankevirksomhed reduceres. Vi begynder at kunne åbne for andre dele af hjernens funktioner, der i sidste ende vil give os en større følelse af harmoni og glæde.

“Dopet” med naturens egne lykkehormoner

Videnskabelige undersøgelser belyser også sammenhængen mellem træning og frigivelse af lykkehormonet endorfinet i hjernen og i blodet – det er heller ikke ny viden. Allerede når du har trænet et minimum på 15 minutter sættes dette hormon fri i vores krop. Endorfiner får dig til at føle velvære, glæde og den har en udpræget smertelindrende virkning på din krop.
Selvfølgelig skal også i denne forbindelse nævnes neurotransmitterne Dopamin og Serotonin, som begge er ansvarlige for følelsen af lykke og glæde. Det særlige ved Serotonin er at den bidrager til en god apetit og god søvn, hvor Dopamin har en gunstig indvirkning på bla. vores indlæring.

Kilde til inspiration omkring de afgiftende egenskaber ved veltrænede muskler:

Mia Lindskog (neurovidenskab) samt Jorge Raus (Karolinska instituttet).

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (8 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – oktober 2022.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!