QiGong vs. Yoga 

Yoga er efterhånden blevet en udbredt “folkesport” i Danmark. Der findes snart ikke et trænings-lokale uden en yoga-måtte og det har taget årtier at nå dertil. QiGong er en populær “folkesport” i Østen, som har fundet vej til Danmark. QiGong har potentialet til at blive lige så populært. Men hvad er egentlig forskellen på QiGong og Yoga?

For mig personligt begyndte det hele med yogaen. Jeg dyrkede Hatha Yoga et par år før jeg startede på Tai Chi og QiGong tilbage i 80´erne. 

Selvom mit fokus i dag ligger på QiGong og Tai Chi, dyrker jeg stadig yoga i form af de “5 Tibetanere” og med stort udbytte.

Målet med QiGong og Yoga er nogenlunde det samme – nemlig gennem intelligente positioner og bevægelser at regulere sindet, åndedrættet og kroppen, så der opstår en harmonisk sammenhæng.

I begge metoder bringes sindets forstyrrende tanker til ro, du opnår et større nærvær og livsenergien i kroppen strømmer bedre. Begge systemer har en positiv indvirkning på helbredet osv.

Men alligevel er der forskelle….

Yoga udspringer af “Livets Videnskab”

QiGong og Yoga er begge gamle helse-systemer, som stammer fra Østen og er opstået nogenlunde samtidigt. Yoga kommer oprindeligt fra Indien og er en gren af det gamle helsesystem kaldet Ayurveda, som betyder “Livets videnskab.”

Ordet Yoga stammer fra sanskrit “Yuj” og betyder noget i retning af “at forbinde sig med”, “opnå balance” eller “deltage i.” Den består typisk af stræk øvelser med en meditativ tilgang, som indrager det bevidste åndedræt. Det, du forbinder dig med i Yoga, er livsenergien kaldet Prana og det dybere nærvær.

Oprindeligt var Yoga en hinduistisk praksis, som fungerede som forberedelse til den meditative tilstand. I dag er den mere udbredt som fysisk- og mental træning på yoga-måtterne i landets fitness- og yoga-centre.

Der findes et stort udvalg af former med forskellige tilgang, f.eks. de mere blide og rolige yoga-former som Hatha yoga, Yin yoga og Restorrativ yoga samt de mere dynamiske former som Astanga yoga, Power eller Flow yoga (Vinyasa yoga.)

I Danmark er Yoga´en blevet en populær “folkesport” ikke mindst blandt kvinder, hvor den officielt er udnævnt som den hastigst stigende motionsform.

QiGong  – “Energiens kunst”

QiGong stammer fra Kina og traditionelt set regnes den for en gren af Traditionel Kinesisk Medicin (TCM.) Men QiGong udspringer også af kinesisk filosofi og forskellige spirituelle traditioner. Almindeligvis oversættes ordet Qi med “livsenergi” eller “vitalt åndedræt.” Men “Qi” er i virkeligheden et meget komplekst begreb, som på kinesisk kan oversættes med mange forskellige ord. “Gong” betyder “arbejde” eller “færdighed.”
Før Kulturrevolutionen i Kina blev QiGong kaldt “NeiGong”, som betyder “indre energi-arbejde.” QiGong består typisk af bevægelser (til tider cirkulære) og strækøvelser, der typisk optræder i et sammenhængende flow.

Der findes utallige QiGong-former, hvoraf former som De 8 Silke-Brokader, Wu-ji Gong, Yi Jin Jing, Six Healing Sounds, Lohan Hands, Zhineng QiGong, Wu Qin Xi (De 5 dyr), Shibashi, WuXing QiGong (de 5 elementers QiGong) er blandt de mest udbredte i Europa. Udvalget af QiGong-former udtrykker stor mangfoldighed.

Mange QiGong former har fokus på medicin (TCM) alene, mens andre former har fokus på spirituel praksis. Nogle specifikke former er en slags forberedelse til kampkunst træning.

Siden millenium har QiGong fundet stor udbredelse i vesten – ikke mindst i USA og dele af Europa. Selvom QiGong stadig er ukendt for mange mennesker, breder kendskabet sig til denne smukke og kraftfulde bevægelses-meditation.

2 forskellige veje til harmoni, indre ro og energiboost

Forskellene

Forskellen ligger bla. i bevægelserne…

QiGong og Yoga er begge meditative bevægelsessystemer. Yoga er kendt for sine strækøvelser, hvor du kommer helt ud i strækket og hviler i det med et bevidst åndedræt. Dvs. bevægelsen stopper for en kortere eller længere stund. I QiGong har vi en lidt anden tilgang.

I QiGong er det bevægelsen til og fra strækket, som har vores opmærksomhed og som giver QiGong sin karakteristiske flydende egenskaber. Bevægelsen er kontinuerlig – den stopper ikke på samme måde som i Yoga. I  QiGong (og Tai Chi) finder vi også de karakteristiske cirkulære bevægelser uden begyndelse og slutning.

En anden væsentlig forskel på QiGong og de fleste Yoga-former er, at QiGong bevægelser oftest udføres i en stående oprejst position.

Grounding og stabilitet…

Kendetegnende for QiGong er, at de nænsomme bevægelser, hvor opmærksomheden ligger lavt i kroppen, kan generere et kraftigt energi-flow. Men ikke nok med det, så er det min erfaring, at kombinationen mellem de langsomme bevægelser, samt mere eksplosive bevægelser og øvelser uden bevægelse giver solid grounding og en stabilitet, som er guld værd i en kaotisk tid.

Fordelene ved QiGong fremfor andre klassiske bevægelses-systemer….

Hver metode har hver sine fordele og de forskellige klassiske metoder supplerer hinanden. Men når det er sagt, så er der alligevel flere gode grunde til, at jeg har valgt at lægge mit største fokus på QiGong. Her er nogle grunde til, hvorfor jeg er passioneret QiGong udøver og instruktør:

1. QiGong er let tilgængeligt for alle – det er i mange tilfælde lettere end Yoga (- og i særdeleshed også Tai Chi.) Med andre ord du behøver ikke at være en super-atlet (smidig) for at dyrke QiGong og få udbytte af det

2. QiGong kan være udfordrende på den fede måde – hvormed vi opererer i et felt med stor spændvidde og hvor der er plads til at udvikle sig personligt

3. I en tid hvor mindfulness bliver integreret i samfundet som aldrig før – skal det lige tilføjes, at “QiGong er mindfulness i bevægelse.” Altså en meget konkret form for mindfulness træning

4. QiGong træning er sjovt og spændende – pas på for du kan godt gå hen og blive afhængig af det

5. Jeg mærker hurtigt hvis der opstår en ubalance og jeg har redskabet til effektivt at ændre tilstanden

6. QiGong er særligt effektivt til at slippe fysisk og psykologisk stress

7. QiGong er en direkte måde at arbejde med livsenergien “Qi” – træning som på sigt giver solid grounding og styrke.

 

Vejen til succes er mere enkel end du tror…

Hvem vil ikke gerne opnå større livskvalitet og lykke? Vi vil gerne have succes i vores liv. Spørgsmålet er blot, om vi søger på rette sted og om vi, når vi søger, gør det med den rette intention.
Store ambitioner og hårdnakket stædighed er ikke nødvendigvis altid det, der kan bringe os i mål.

I vores tid er livet for mange mennesker en daglig kamp for at jagte lykke og succes gennem de ydre værdier. Ikke at der er noget forkert i ydre værdier, men livet kan hurtigt miste sin glød, hvis ikke vi stopper op engang i mellem og reflekterer dybere over, hvorfor vi kæmper og går til udfordringerne på samme måde, som vi altid har gjort. Det handler om at slå autopiloten fra og nyde det.

Det gode ved QiGong er, at det bygger på en helt anderledes filosofi eller tankegang, som ikke handler om kamp, store ambitioner eller hårdnakket stædighed.
Tanken bagved er meget enkel. Ved at slappe af og gøre mindre opnår du langt mere. Kun 15-20 minutters daglig QiGong træning kan gøre en stor forskel på din livskvalitet og overskud.

Det handler om at gribe denne enkelhed, spontane livsglæde og tålmodighed og lade den fylde. Når du træner QiGong med denne tilgang, er listen over fordele næsten endeløs.

QiGong træning der rykker

qigong workshop

Jeg er taknemmelig over at være med på bølgen af instruktører, som bidrager til udbredelsen af QiGong i Danmark. Gennem de mere end 38 år jeg har været udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, har jeg været vidt omkring i denne spændende verden af nænsomme og kraftfulde trænings-systemer. Jeg har fået et indblik i, hvad QiGong og Tai Chi kan. Jeg har mærket følelsen af gennemstrømning af energi og forøget bevidsthed i kroppen – jeg har mærket styrken og hvordan den bygger sig op. Jeg har mærket stilheden i bevægelserne osv.

Når jeg underviser, trækker jeg på denne dybe erfaring. Jeg tilbyder undervisning i QiGong-former, som er tilegnet forskellige behov, temperament og formål. De flydende og nænsomme, men på samme tid, også kraftfulde QiGong bevægelser – er et fantastisk supplement til udøvere af de mere hårde former som f.eks nogen Yoga-former, KungFu og konkurrence idræt m.m.

Jeg underviser hele året rundt i QiGong, Tai Chi, Energimedicin og Meditation. 

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!