Hvile og fornyelse i vand-fasen

Jeg træner QiGong og Tai Chi udendørs hver dag det meste af året, og har de sidste par uger mærket kulden komme snigende med gradvis mere og mere styrke. Netop nu er kulden her, og den minder mig om, at vinteren er kommet.

Smukt er det med en himmel, der bare står klar og skarpt bag de nøgne træer. Her kan du rigtig mærke tilstedeværelsen af den gnitrende elektriske Qi i luften.

Her i løbet af efteråret har man tydeligt kunne mærke, hvordan energien trækker sig indad og nedad, sådan som det er meningen, den skal gøre. I Traditionel kinesisk medicin er vinter lig med Vand-fasen. Her er vores krop designet til naturligt at rense sig selv og forny sig, inden det bliver forår.

Vi ved alle, at vinteren kan fremkalde en vis form for depression (naturligt forekommende). Det skyldes 2 ting – dels er miljøet under vores himmelstrøg roligere om vinteren end om sommeren. Solen trækker sig tilbage.

Om sommeren er der meget udadvendt aktivitet, som tager vores fokus – det oplever vi ikke om vinteren. Selv om du tager tilskud af lys om vinteren, vil du alligevel opleve en tendens til depression.

Derudover kan vi i løbet af en hel årscyklus akkumulere en del energetisk-/ emotionelt affald samt måske gennemleve en fase med langvarig stress og udbrændthed. Det sætter sig i kroppen. Det kan i praksis betyde, at når vinteren gør sit indtog, føler du en hel del ubehag og du kan føle dig elendig til mode. Heldigvis har daoisterne udviklet metoder til at finde fornyelse i vand-fasen, som vi kan gøre brug af.

De 5 faser i Traditionel kinesisk medicin (TCM)

En vigtig del af TCM beskriver de 5 faser eller elementer: vand, træ, ild, jord og metal. De 5 Elementer – også kaldet Wu Xing – beskriver bestemte processer, bevægelser eller rytmer i universet. De gamle kinesiske filosoffer og vismænd iagttog de uendelige bevægelser og transformative faser i naturen. De 5 Elementer blev klassificeret som 5 forskellige arketypiske processer med hver deres karakter.

For at sammensætte et integreret system med så store anvendelsesmuligheder, må disse filosoffer og vismænd have haft et dybt indblik i naturens transformative processer. De må også have haft et stort indblik i deres egne kroppes energi-struktur.

Vand-fasen eller vand-elementet

De gamle vismænd og filosoffer fandt f.eks., at nogle processer har en rolig og flydende karakter og at de har en meget gunstig virkning på andre processer. De kaldte dette element for vand-elementet. Vand kan give næring til vækst (træ-elementet), men kan samtidigt også slukke en ild. Dets natur er fyldende og synker eller falder.

Vandfasen eller vand-elementet har at gøre med bevægelighed, flow og fornyelse i livet. Stilstand er ikke sundt og vandet står for vores evne til udvikling på alle planer. I vandfasen trækker vi os typisk tilbage fra livet for at hvile og konstituere os selv på samme måde, som energien trækker sig indad og nedad i naturen om vinteren. Her finder vi tid til fordybelse, indsigt og visdom.  Netop af samme grund korresponderer vandfasen med vinteren. Det er den store yin fase.

Lad ikke angsten sætte din dagsorden

I vandfasen er det vores angst, som kan blokere for det frie energiflow, for indsigt og forvandling. Angst er desværre noget, som er blevet mere hyppigt i det moderne samfund og flere og flere mennesker tyer til forskellige former for medicin, der kan dæmpe deres angst. Men det modsatte er også tilfældet – flere og flere mennesker “mangler” angst og udfordrer sig selv ved at gå til grænsen for at få et adrenalin kick gennem ekstremsport, dumdristighed mht. klatring på stejle klipper samt diverse former for livsfarlig performance. Hvor angstens positive side kan lære os respekt for det farlige, er disse aktiviteter et udtryk for, at denne respekt mangler. Begge er et udtryk for ubalance ved nyrer/ urinblære. Når der er god balance vil vi derimod opleve vitalitet, overskud, sundt mod og ikke mindst hvilen i sigselv. Gennem QiGong træning og justering af vores livsstil kan vi finde god fornyelse i vand-fasen.

Oplever du vinter-depression?

Når vi iagttager naturen – de efterladte rester fra høsten på markerne eller blade der falder fra træerne om efteråret, så er der en givende slip på det gamle. Ofte kan disse ting dog ikke umiddelbart omsættes i jorden om vinteren uden vand-fasens indvirkning.
Tilsvarende virker energierne i vort indre. I løbet af et år vil vi mennesker akkumulere en hel del modstand i vores nervesystem og i hjernen, som følge af den stress vi har opbygget igennem året. Blodet bevæger sig hurtigere på den lyse årstid, når blodet så bevæger sig langsommere om vinteren kan det forstærke det mentale ubehag og den depression vi oplever. 

Kroppen er i stand til at rense sig selv i vand-fasen

Der skal vand til at rense og forny kroppen igen. Daoisterne kalder vinterens impuls for en impuls, der aktiverer og befordrer kropsvæskerne. Der skal et godt flow af blod, spinal væske, lymfe samt andre velgørende kropsvæsker til for at genoprette kroppens ubalance. Så i løbet af vinteren har vi muligheden for at løsne den stagnerede Qi, som vi har akkumuleret i andre faser af års-cyklussen og tilsvarende styrke vores immunsystem etc.
Formålet med vand-fasen er altså at rense de omtalte urenheder ud ved at genskabe det optimale flow af Qi og vand. Tag nervesystemet – nervesystemet har forskellige kvaliteter tilknyttet. Det har en vand-element-kvalitet såvel som en træ-element-kvalitet og ild-element-kvalitet osv. I vand-fasen kan vores nervesystem altså genoprette sit harmoniske flow. Hvis ikke nervesystemet får genoprettet flowet i løbet af vinteren, vil det kunne give alle mulige problemer sidenhen. Listen af lidelser er lang.

“Det siges at forebyggelse er langt bedre end helbredelse – men hvis du nu er ramt af en negativ tilstand, som har brændt sig fast i din krop, dit energisystem og dit sind, så kan QiGong virkelig hjælpe. Faktisk virker QiGong træning på daglig basis på 2 forskellige fronter – det lindrer allerede eksisterende ubalancer og så forebygger det effektivt mod, at det sker igen.

~ Lars Christian Schmith

Alting kommer ned i tempo om vinteren

Noget andet karakteristisk ved vinteren og vand-fasen er, at alting kommer ned i tempo. Dan-tien (det lavere) er centrum for vand-elementet i kroppen og for Qi. Så det er vigtigt, at Dan-tien ikke stagnerer, men til stadighed bevæger sig og er genstand for et godt flow. Ved hjælp af en sund og vital strøm af livsenergi (Qi) og vågen opmærksomhed, kan blod og kropsvæsker ledes til at cirkulere harmonisk i kroppen. Vandet bevæger sig nedad i naturen – tilsvarende bevæger vand sig nedad i kroppen og denne bevægelse kan rense og forny vores krop.

Med QiGong holder du din Qi varm om vinteren

Men omvendt er det også vigtigt i løbet af vinteren at arbejde med den opadgående strøm i kroppen ift. at rense ud i urenheder på et dybere niveau. Det gør vi f.eks. i QiGong. Her arbejder vi også med at vedligeholde den indre ild igennem vinteren, som er så altafgørende for at Qi ikke “fryser til is.”
Den måde du bedst imødekommer Vand-fasen er stabilitet ift. din døgnrytme, tid til at stresse af og dagligt få slappet godt af. Derudover er det vigtigt at spise langsomt og med god ro samt sætte tid af til gode gåture i naturen m.m.

I vand-fasen kan du opleve, at der er særligt gang i dine drømme – kort sagt det er en god årstid til, at blive klogere på følelserne og de ubevidste signaler fra dine drømme. En bog på natbordet til nedskrivning af dine drømme er et godt valg. Arbejdet med dine drømmes indhold kan hjælpe dig til at finde god fornyelse i vand-fasen.

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (8 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – december 2021.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!