Midsommer 2023 – v/ Lars Christian Schmith

Kom ensomhed til livs

Omtalen af ensomhed, som et stigende problem i Danmark, eksponeres netop nu på vores nyhedsmedier og det debatteres. Tidligere på året i mit blog-indlæg om Vand Kaninens år beskrev jeg, hvordan dette år 2023 vil give os muligheden for at hele/ heale følelserne. Ensomhed er ikke en undtagelse. Med den nye handlingsplan, der skal lanceres for at få sat større fokus på ensomhed i Danmark, kan timingen ikke være bedre. Så jeg synes, at det vil være passende ikke bare at sætte fokus på det i dette blog-indlæg, men også at sætte det ind i konteksten med QiGong træning samt koble lidt livsvisdom på.

Ensomhed rammer mange mennesker i vores tid – nogen rammes hårdere end andre. Uanset så kan de fleste mennesker blive ramt på et eller andet tidspunkt i livet. Hvis du ikke selv er ramt, så kender du måske en, som er.

Der findes nu mere end 600.000 danskere, som kender til ensomhed og et sted mellem 8-9 % af befolkningen er særligt hårdt ramt. Det er ikke kun de ældre, som rammes af ensomhed. Det rammer også de helt unge og dem midt i livet. Generation Z voksne (18-22 år) er uden tvivl en af de mest udsatte befolkningsgrupper.

Hvordan navigerer man bedst ud af omstændigheder, der fremkalder ensomhed eller hvordan håndterer man følelsen af ensomhed?

 

Ensomhedens skygge

Livet er lidt af en balance gang. Ydre omstændigheder kan hurtigt skifte og eventuelt kaste dig ud i en krise, hvor følelsen af tristhed og tomhed bliver den dominerende. Ensomhed kan opleves som en grundlæggende mangel på mening og forbundtet med livet. Men det kan også skyldes særlige omstændigheder i dit liv.

Den kan skyldes et misforhold mellem det personlige behov for sociale relationer og de sociale relationer som rent faktisk er til din rådighed. Selv er jeg vokset op i en familie, hvor mine bedsteforældre altid pointerede overfor mig, at det ikke er vigtigt, hvor mange venner du har, men kvaliteten af dine venskaber. Sidenhen har livet lært mig, at kvaliteten af nærvær i mine menneskelige relationer spiller en afgørende rolle for, hvor godt jeg selv og andre trives. Menneskelige relationer lider under manglen på nærvær.

Der er dem, som i det daglige faktisk er omgivet af mennesker og alligevel kan føle ensomhed, mens andre kan være alene uden at føle ensomhed. I det sidste tilfælde er der tale om et bevidst valg. 

Når den sunde “grundsubstans” mangler i livet

Det er noget helt grundlæggende i vores liv, om vi oplever en sund tilknytning til andre og det liv som omgiver os eller ej.

Socialstyrelsen omtaler 4 forskellige former for ensomhed: Social ensomhed, emotinel ensomhed, kulturel ensomhed og eksistentiel ensomhed.

Som omtalt er ensomhed noget, der kan ramme os alle, men det er vigtigt, at følelsen eller tilstanden ikke gror fast, da det kan have ret store helbredmæssige konsekvenser. Det kan påvirke den mentale og fysiske sundhed.

Midsommer og “gang i gaden…”

Årstiden netop nu er ikke til at tage fejl af. Solen skinner heftigt fra himlen og varmen er nærmest invaderende. Det er midsommer og vi mennesker mødes for at hænge ud sammen, lytte til musik, chille og feste. Der er “gang i gaden”. – Intet kan stå i mere skærende kontrast til dette end følelsen af ensomhed.

Alt i naturen er et udtryk for modsætninger på samme måde som dag og nat, lys og mørke samt varme og kulde m.m. Nogen gange oplever vi glæde, andre gange det modsatte. Jeg vil nu bringe forståelsen af ensomheden ind i et lidt andet lys, end vi måske er vant til – nemlig gennem forståelse af de 5 faser i kinesisk medicin.

De 5 faser i kinesisk medicin

I Kina kaldes de 2 komplementære livsprincipper for henholdsvis yin (mørke og kulde) og yang (lys og varme eller ild). I følge kinesisk filosofi og kinesisk medicin er naturen, universet og mennesket styret af disse 2 livsprincipper, som iøvrigt også bliver udtryk mere poetisk i gennem årtidernes skiften. Vi ser den kulminerende yang her ved midsommer – lyset og varmen kulminerer på denne årstid. I kinesisk medicin udtrykker livsprincipperne i 5 elementer eller faser, der alle er koplet til sin årstid: ild (sommer), jord (sensommer), metal (efterår), vand (vinter) og træ (forår).

Ildfasen og dens muligheder

Ildfasen, som vi befinder os i nu, repræsenterer den impuls i vores liv som handler om kærlighed, varme, morskab, leg og glæde. Det korresponderende organ til denne fase er hjertet.

Om sommeren åbner vi os helt ift. livet gennem vores hjerte. Bevidste (og ubevidste) føleleser, som vi bærer rundt på, kan blive meget nærværende – alene af den grund, at livskraften (yang qi) fra et dybere bevidsthedsplan bevæger sig indefra og ud. Om sommeren har vi derfor en rigtig god mulighed for at møde de følelser, der er.

Samtidigt befinder vi os nu i Vand Kaninens år. Vand-elementet er følelsernes element. I år vil vi få bedre mulighed for at forstå vores følelser og slippe det, vi ikke længere har brug for. Det er dybtgående healing af vores følelsesliv.

Find ud af hvad ensomheden skal lære dig og bryd dit mønster her og nu

Er du ramt af ensomhed, er der med andre ord her gode muligheder for at bryde mønstret, både ved at du selv ønsker at gøre noget og kan opsøge hjælp fra en god ven, familiemedlem eller fra professionel side.
Det er ikke skamfuldt eller pinligt at være ramt af ensomhed og det er okay at tale ud om det. Måske kan du ikke umiddelbart selv få øje på det, men der er faktisk folk “derude”, som er villige til både at lytte åbent og nærværende. Den første og vigtigste udfordring (måske også den største) er med andre ord at få sat ord på og blive lyttet til. Derefter er det vigtigt at samtalen leder digselv til en forståelse af din ensomhed og hvad du skal lære af den. Dette er hjælp til selvhjælp.

Så snart du går ind i den fase med at udtrykke dig, sætte ord på og forstå, er du halvvejs ude af et stort og tungt problem.

There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than ten thousand tongues. They are the messengers of overwelming grief, of deep contrition, and of unspeakable love.

~Wasington Irving, forfatter.

:::Et lille blad forstår hjertet:::

Iagttager du et blad, vil du finde tegningen af et komplet træ. Her finder du med andre ord helheden i det små. I vores liv er det ofte de helt små enkle ting, som kan gøre en stor forskel. Nogle ting her i livet, f.eks. vores livsomstændigheder kan vi måske ikke umiddelbart ændre på, men vi kan ændre på vores egen indstilling til tingene.
Når vi ændrer vores måde at møde livet på, viser det sig ofte, at det er mere enkelt at ændre livet til det bedre eller at ændringerne kommer af sig selv. Selvfølgelig vil en ændring f.eks. ikke kunne bringe en elsket person tilbage efter tabet, men når du er gået gennem sorgen og ensomheden, vil livet åbne nye døre.

Livsprocessen er helt unik, når man lige reflekterer over tingene. Du blev til i din mors underliv med mødet mellem 2 vitale celler. De blev til 1 celle og begyndte at dele sig, indtil der var milliarder af celler. På intet andet tidspunkt i dit liv er der sket så stor en udvikling og aligevel skete det uden din eller andres indgriben. Der var ingen bekymringer fra din side, om processen ville forløbe godt. Alligevel har livsprocessen støttet dig 100 %. Du har  fået et ansigt med næse, ører og mund, du fik hænder, som du kan gribe med og du har udviklet fødder til at gå på. Det hele udviklede sig til det, du er blevet helt af sig selv.

Hvis livet har givet dig den udfordring at lære ensomheden at kende, så har livet også et svar til dig, der kan bringe dig ud af din ensomhed. Selvom vores livsproces til tider kan virke ubarmhjertig, er livet på intet tidspunkt fjendsk. Livsprocessen er samarbejdsvillig. Hvis der er et problem, så findes der også en løsning.

Et blad forstår hjertet

5 gode råd til at komme videre

1). Erkend din ensomhed og søg kontakt med et familiemedlem, en tillidsfuld ven eller få professionel hjælp. Du er ikke alene. Giv indimellem plads til følelsen og parallelt med opsøg hjælp. Præmissen er, at den du opsøger, har empati. Det er lettere sagt end gjort. Men der er mennesker, som både er gode til at lytte og har omsorg. De kan hjælpe dig, så du kan hjælpe dig selv.

Derudover findes der organisationer, som skaber netværk med mennesker, der som dig dealer med ensomhed el. lign. Men du kan også hente hjælp fra Psykiatrifondens rådgivning.

2). Kom ud i frisk luft, mur dig ikke inde. Snyd ikke dig selv for alt det gode, som nogle gode gåture kan berige dit liv med. Udover at gåture har flere dokumenterede virkninger på helbredet, så forøger det dine muligheder for at komme i `sync´ med dine sanser og med livet.

Vær åben, undersøgende og nysgerrig. Find smilet frem, når du går – livet er trods alt en sjælden gave.

3). Dyrk QiGong. Når du træner QiGong på regelmæssig basis, udskiller blodet lykkehormoner, der simpelthen gør dig gladere. QiGong træning er også en god anledning til at komme andre ved, træne sammen eller tage kurser i QiGong.

På vores hold ser vi det igen og igen, at sammenholdet styrkes. Der er intet mere livsbekræftende end at følge vores grupper af QiGong udøvere og opleve, hvordan de hver især over tid udvikler sig, og får mere styrke samt resiliens i livet. Sådan – sammen er vi bare stærkere.

 

4). Opsøg en organisation eller forening som tilbyder et lille frivilligt job. Når du er ramt af ensomhed, så skal der selvfølgelig tages vare om dig, men faktisk kan det hjælpe også at rette fokus på andre mennesker og deres udfordringer og hjælpe der, hvor du kan. Du vil føle dig mindre ensom.

5). Brug online verdenen bevidst. Hvornår det er tid til at holde sig fra online medierne og hvornår vil det være godt at engagere sig noget mere på f.eks. de sociale medier? Grænsen er hårfin – find et godt afsæt til ikke at være mere engageret end nødvendigt. Online kontakt kan til en vis grad gøre noget til at mindske ensomhed, men det kan ikke erstatte det direkte møde i RL.

Glem ikke smilet, selv når livet føles hårdt og du mest af alt har lyst til at give op. Selvom det umiddelbart kan være svært at få øje på er der også et håb og en fremtid for dig. Bevar din styrke og stop aldrig med at bevæge dig fremad.

~ Lars Christian Schmith

QiGong træning til healing af vanskelige tilstande og følelser

Det er dokumenteret, at motion i almindelighed virker reducerede på depression, som er beslægtet med ensomhedsfølelsen. Erfaringer viser, at QiGong træning kan have potentialet til at hjælpe dig med at hele vanskelige følelser. Det der kan være vanskeligt at nærme sig indeni og få kontakt med, vil bedre kunne løsne sig gennem regelmæssig træning. Din træning vil gøre det lettere at få adgangen til de vanskelige følelser, så du kan slippe dem. Tai Chi træning kan noget af det samme.

Videnskabelige undersøgelser belyser samtidigt også sammenhængen mellem træning og frigivelse af lykkehormonet endorfin i hjernen og i blodet – det er heller ikke ny viden. Allerede når du har trænet et minimum på 15 minutter, sættes dette hormon fri i din krop. Endorfiner får dig til at føle velvære, glæde og den har en udpræget smertelindrende virkning på din krop.
I den forbindelse vil jeg også lige nævne neurotransmitterne Dopamin og Serotonin, som begge er ansvarlige for følelsen af lykke og glæde. Det særlige ved Serotonin er at den bidrager til en god apetit og god søvn, hvor Dopamin har en gunstig indvirkning på bla. vores indlæring. Det gælder bla. også, at vi lærer af vores fejl her i livet og kommer videre…

 

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 12 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (4 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – juni 2023.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!