QiGong som online forløb? Glem det! For bare 2-3 år siden, hvor de første onlineforløb i QiGong for alvor dukkede op på internettet, så jeg til med stor skepsis. Hvis du havde foreslået mig at føje det til mit repertoire dengang, ville det havde været utænkeligt, at jeg tog imod opfordringen. Som passioneret QiGong-udøver gennem 36 år og fulltime QiGong Instruktør gennem de sidste 7 år, er det min erfaring, at QiGong og for den sags skyld Tai Chi Chuan skal læres direkte som et møde mellem lærer og elev. Kun gennem det fysiske nærvær kan alle aspekter af QiGong formidles videre på den mest korrekte og forsvarlige måde. Min tilgang til kinesisk bevægelseskunst har været og er stadig orienteret mod de klassiske principper, for det er sådan, man har lært og indøvet bevægelseskunst i årtusinder, men min ellers så klippefaste overbevisning har alligevel flyttet sig på det sidste.

Da jeg for 1 år siden skulle undervise et hold i videregående QiGong og manglede nogle værktøjer, som kunne hjælpe eleverne derhjemme til deres træning, udviklede jeg et værktøj bestående af korte videos og lydfiler med guidede meditationer. Det viste sig at blive en afgørende bonus til elevernes arbejde med QiGong hjemmefra. Samtidigt fik jeg sat min ”interaktive undervisning” ind i en struktur med en ”trin for trin opbygning”, der hviler på mit eget fundament af 36 års erfaring med bevægelseskunst. Pludseligt gav tingene mening for mig ved at se, at det virkeligt kan bruges på den måde.

QiGong som ”blended learning”   

QiGong optræder i hundrede af former og variationer. Lige såvel som at QiGong øvelser kan være meget enkle og nemme at lære, så findes der øvelser, som er meget udfordrende både fysisk og mentalt. Hvis du vil, kan du uden tvivl lære enkle øvelser fra et online forløb og bruge et online forløb, som et virkeligt godt supplement til den direkte undervisning i et klasserum, hvor instruktøren er fysisk tilstede. Men du kan selvfølgelig ikke lære i QiGong i dybden fra en video alene. Blended learning giver mulighed for træning i direkte samspil med en instruktør og som online træning. Det er for mig at se en optimal løsning i en travl hverdag.

Selvom jeg ofte har elever på mine kurser, som rejser mere end 100 km for at deltage, så er den geografiske barriere noget der kan afholde os fra at møde op til workshop fjernt fra vores eget hjem. Friheden til selv at vælge tid og sted er dyrebar i vores travle hverdag og jeg værdsætter din tid. Mange begyndere, der skal til at gøre sig nogle erfaringer med QiGong, kan være forvirrede over, at der er så stort et udbud at vælge af og her kan et online forløb støtte begynderen til ret hurtigt at få afklaret, hvad der virker bedst for ham / hende. Så kan begynderen træne videre senere hen i direkte kontakt med instruktøren osv.

Som QiGong Instruktør er jeg interesseret i at nå ud til flest mulige. Men der er en gruppe, som jeg desværre sjældent ser på mine workshops og det er særligt sensitive personer, som har problemer med at komme ud i trafikken pga. overfølsomhed overfor støj eller som har svært ved at begå sig i større grupper. Rigtigt ærgerligt, da QiGong virkelig kan gøre en forskel for disse mennesker. Med et QiGong Online forløb er der bedre chancer for at tilbyde dig som særlig sensitiv eller støjfølsom person noget, som du kan få stort udbytte af. Det sidste afgørende argument for at bruge online forløb til QiGong er fordelene for de elever, som møder op til fællestræning, men som mister væsentlige aspekter af det, der undervises i, fordi de ikke kan rumme for meget information og viden på en gang. Så giver det ret god mening at afspille en video, når man kommer hjem for bedre at huske detaljer og komponenterne i en hel form. Det betyder, at du som aktiv udøver på mit hold bedre kan slå tænkeren fra og slappe mere af, så du kan nyde godt af den direkte undervisning.

Når man har set en øvelse blive gennemgået i undervisningen, er det nemt at hente guldkornene på en video, der hurtigt kan opsummere det, man skal være opmærksom på i udførelsen af en øvelse osv. Vi lever i en verden, hvor teknikken giver os mange gode muligheder, som skal bruges og ikke misbruges! Med online forløb bliver de geografiske afstande mindre og mulighederne bliver større.

Undervisning ”indefra og ud” 

De forskellige mestre og instruktører, jeg har mødt i mit liv, har alle hver sin måde at undervise på og som nøje afspejler den form af bevægelseskunsten, som de mestrer. ”Stå sådan, knæene let bøjede, slap af i skuldrene og hold hånden i denne vinkel osv.”. Men da der ikke er 2 mestre, som underviser ens i den samme øvelse – f.eks. i stancetræning, så kan det også være ret forvirrende for eleven. Hvad skal jeg gøre osv.?

Alle disse forskellige tilgange er udtryk for det, som jeg kalder for ”lær det ude fra og ind”. Som instruktør er min tilgang i undervisningen lidt anderledes. Jeg underviser inde fra og ud. QiGong rummer nogle grundprincipper, som er ens for alle former. En vigtig del af disse grundprincipper er selvfølgelig at stå helt korrekt. Uden en udviklet fornemmelse for, hvordan en QiGong øvelse eller position føles i kroppen, når den er helt korrekt, kan du ikke lære QiGong. QiGong er ikke ”form” alene – det er bevidstheden bag formen. Det er den energetiske fornemmelse, der gør dig i stand til indefra at justere en position og det er det, jeg med mine mange års erfaring kan hjælpe dig til at opnå.

Hvad vil det sige? Jo, når du skal udføre f.eks. stancetræning, så inspirerer jeg dig til at slappe af og selv at mærke efter i dybden, hvad øvelsen gør ved kroppen. Hvordan føles det i skuldrene? I knæene og lænden? osv. Når du har denne tilgang til at træne, som begynder indefra, skærper du din evne til at mærke, når noget føles forkert eller når noget føles rigtigt i kroppen. Det er efter min erfaring ret effektfuld tilgang til træning/ læring.  Det er fint at være tro mod sin egen tradition eller indøvede tilgange til positioner og bevægelser, som er afprøvet over lang tid, så længe det ikke betyder, at du får sat din egen personlige dømmekraft på standby. Når jeg står afslappet i min stance, vil det give sig selv, at skuldrene og nakken er afslappet, ryggen er lige, knæene er let bøjede og vægten synker ned i ligevægtscenteret, så der kommer et pres ned i lårene og fødderne, i modsætning til at der kommer belastning på knæene. Hænderne gør det, de vil og holdes højt eller lavt – det afgørende er, at det føles rigtigt i kroppen at stå på denne måde osv. Denne tilgang, inde fra og ud, kan bruges med fordel i et online forløb.

Det værktøj, jeg har udviklet, kan bruges af enhver, som ønsker at lære nye ting og afprøve forskellige QiGong øvelser m.m. Gennem mit online forløb flytter du dig og får en dybere forståelse af dig selv og dine egne ressourcer gennem at træne QiGong.

Gennem en ”trin for trin opbygning” introduceres du til de grundlæggende aspekter af QiGong og Energimedicin, så du får det største udbytte af din træning.

Det kan streames på en hvilken som helst enhed, som du er i besiddelse af og tages med dig, hvor du end opholder dig.

Online QiGong er baseret på deltagelse, hvor du følger et specifik online forløb – typisk af 3 uger til 3 måneders varighed. Forløbene inkluderer øvelser i Integreret Energimedicin, som er nemt og temmelig ukompliceret at lære online. Derudover er der andre fordele som et online forum på Facebook og spændende webinarer.

Velkommen til…

Lars Christian Schmith

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!