Når det gælder om at bruge kroppen og sindet optimalt kan vi lære meget af dyrene. QiGong bygger bla. på studier af dyrenes måde at bevæge sig på i naturen. Mange dyr er mestre i afslapning.

Vi har et egern i vores have – og jeg beundrer ham. Han er en sand mester i nærvær, opmærksomhed, hurtighed, koordinering og balance.

Men det jeg beundrer ham mest for er faktisk noget helt andet. Det er hans evne til at stå op for sig selv. For hold da op….denne her “lille flittige samler” forstår at skælde ud, hvis der er noget som ikke passer ham. Hvis vores færden i haven lige overskrider hans grænser, så får vi læst og på skrevet.

Respekt….

Toptunet styrke og hurtighed…

Han er SUPER opmærksom og samtidigt helt afslappet. Denne egenskab sætter ham også i stand til at udføre top-præstationer, når situationen kalder på det.

Det hele bliver meget synligt og håndgribeligt for mig en dag, da jeg overværer vores smukke kat – Chia jage rundt efter ham i haven – nok mest i sjov fra hendes side af. Han kommer op i høj fart og hele hans akkumulerede kraft udløses i et 70 cm højt og 3,5 meter langt spring, hvor kan sikkert og med stor elegance får boret sine klør ind i en træstamme og starter opstigning i højt fart. Chia kom aldrig i nærheden af ham.

Med lidt hoved regning vil den samme færdighed omsat til menneskestørrelse (185 cm høj) betyde at du skulle foretage et spring på 7 meters højde og 36 meters længde. -Prøv lige det….)

Af samme grund bygger mange klassiske QiGong systemer ikke bare på dyrenes måde at bevæge sig på i naturen, men er samtidigt et studie i deres evne til at bruge livsenergien optimalt i udfordrende situationer. Det er særligt evnen til at være afslappet og vågen på samme tid, der generer et højt niveau af livsenergi.

Afslapning i Østen er ikke det samme som i Vesten

Østens livsvisdom, Daoismen og Buddhismen er et skatkammer af viden omkring kunsten at leve. Forholdet til krop, åndedræt, bevægelse, livsenergi og sind er meget anderledes end det vi kender i Vesten. Ja, ikke mindst når det gælder “afslapning.” I Vesten betegner vi afslapning som “en mental tilstand af hvile” hvor vi kobler fra og stresser af. I Østen sammenlignes afslapning med “det at være vågen og afslappet på sammen tid.” Faktisk kan “vågen” og “afslappet” ikke adskilles i den Østlige tilgang – det er ét og det samme. Dette er hele omdrejnings-punktet i Fong Sung (eller “Fan Song”.) Det er afslapningens levende kunst.

QiGong med sin blide og langsomme tilgang til bevægelse giver et perfekt afsæt til at erfare, hvad det vil sige at være helt afslappet, tilstede og opmærksom på samme tid. Faktisk er QiGong legemliggørelsen af afslapningens kunst og det er af samme grund at QiGong er ved at vinde stor anerkendelse i vores del af verden.

Afslapning i 3 niveauer – fysisk – mentalt -spirituelt

Men afslapning er ikke bare afslapning. I Shaolin Traditionen hvor flere legendariske QiGong- og KungFu former udspringer fra er “The art of living relaxation” et vigtigt element i træningen. Shaolin munke trænes i afslapning på 3 forskellige niveauer: fysisk, mentalt og spirituelt.

De fleste kan nok bedst forholde sig til afslapning på et fysisk- og et mentalt plan. Fysisk afslapning kan mærkes som afslapning i musklerne, nervesystemet stilnes og der opstår en fornemmelse af åbenhed i leddene. Mentalt kan afslapning opleves som større indre ro, fordybelse og ubrudt opmærksomhed. Sværere kan det måske være at forstå betydningen af spirituel afslapning blandt os i Vesten og hvorfor det er vigtigt?

For at forstå betydningen af spirituel afslapning, må vi komme til en dybere forståelse af livsenergien (“Qi”) og den indre stilhed. For udøvere i Kina er QiGong eller KungFu ikke bare et trænings-system. Det er et solidt livs-grundlag, der bygger på en livsfilosofi og i mange henseender er målet den spirituelle fuldbyrdelse. Gennem mange års træning og atter træning modelleres udøverens menneskelige karakter henimod større udholdenhed, tålmodighed, nærvær, positivitet, glæde, indre fred og ydmyghed etc. I forhold til Vestlig målestok er denne form for træning særdeles hård og udfordrende både fysisk og mentalt. En træning på dette niveau kan ikke lade sig gøre uden en spirituel afslapning og indre stilhed. I QiGong bruger vi et udtryk, som belyser dette godt: “movement in stilness, stilness in movement.”

Åndedrættet betydning er afgørende…

De dybe og bevidste vejrtrækninger er en afgørende faktor i at slippe spændinger, blokeringer og ophobet stress så udøveren kan højne livsenergiens strømme gennem kroppen. Det bevidste åndedræt, den ubetingede glæde, stilhed og det harmoniske flow af Qi er nøgler til opnåelse af spirituel afslapning og frihed. I Shaolin QiGong bruger vi konkret øvelsen “det indre smil” til at formidle den dybere afslapning i øvelserne.

QiGong- og KungFu mestre bruger og har brugt netop den bevidste og blide tilgang i bevægelsen, hvor livsenergien i hver eneste kropsdel (stor som lille) samarbejder med kroppens helhed. Det er netop denne egenskab af afslapning og kroppens forenede livsenergi, der kan formidle stor kraft og styrke.

Bliv bedre rustet til at håndtere stress

I stressfyldte og udfordrende sammenhænge kan vi gøre brug af disse menneskelige egenskaber til at bevare roen, højne nærværet, bruge af vores energireservoir mere bevidst samt opnå større grad af livskvalitet.

Kender du det? Du befinder dig i en situation, hvor du ville ønske at du havde handlet anderledes. Man sidder tilbage med en magtesløshed og måske en skyldsfølelse over ikke at kunne slå til mens det gjaldt.

QiGong kan lære dig kunsten at slappe af i alle situationer og når du ikke er det bliver du hurtigt opmærksom på det. QiGong kan hjælpe dig til at give slip og være mere responsiv i forhold til nuet og dets muligheder.

Det er udfordrende tider for mange mennesker – jeg ønsker for dig at du må lade op i sommersolen og finde styrken til, at stå op for dig selv på samme måde som egernet i vores have.


>>>>> Øvelse: liggende afslapnings-øvelse kan udføres når du har lyst. Hvis du oplever søvnløshed eller nedsat søvnkvalitet så lav denne øvelse hvis du vågner midt på natten og ikke kan sove. Varighed 12-13 min. i at slippe/ løsne spændinger og indre stress.

Øvelsen findes med meditativ guidning på youtube. Følg linket her: QiGong – liggende afspændingsøvelse.


Vi har altid et kursus eller en workshop vi kan tilbyde dig. For sensommeren/ efteråret 2019 ser programmet nogenlunde sådan ud:

Læs mere om workshops etc. her.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!