Handels- og ratebetingelser

Lars Christian Schmith og QiGong Zen handels- og abonnementsbetingelser:
Glimvej 9, Glim, 4000 Roskilde. Tlf. 22552373.

lars.schmith@gmail.com www.qigongzen.dk

CVR: 26 62 02 01

Du bedes venligst læse hele dokumentet. Alle aftaler er bindende.

QiGong undervisning er momsfritaget efter gældende lov. Det samme gælder 1:1 QiGong og 1:1 undervisning med behandling i Energimedicin og Healing, som udbydes på denne side. Dog vil der være fysiske ting i vores Webshop som salg af massagebolde, E-bøger, bøger og akupressur-ringe m.m. der er momspligtigt. Det vil fremgå af det enkelte produkt om det er momsfritaget eller om moms indregnes i prisen.

Betaling

Du kan betale med Visa, Mastercard eller kontooverførsel på min online platform. Du får en kvittering/faktura straks eller hurtigst muligt efter købet på den mail, du opgiver, når du køber. Køber du digitale produkter på min online platform, får du også straks efter købet via mail både en kvittering og din adgang til produktet (ved mindre en online workshop har en specifik startdato).

Enkelte produkter betales via manuel faktura, f.eks. 1:1 QiGong særligt tilrettelagte workshops samt konsulentarbejde.

Ønsker du ved køb i min webshop en manuel faktura i stedet for at betale gennem min webshop, tager jeg et administrationsgebyr på 250 kroner eks. moms.

Betalingsfrist 8 dage på alle produkter (undtagen køb i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme). Der bliver tilsendt en faktura.

 

Depositum / rateaftale

Ved særlige Workshops
Der betales depositum til nogle udvalgte workshops. Tilmelding er først gældende ved betaling af det oplyste depositum. Depositum modregnes det samlede beløb.

Ved evt. framelding senest 10 hverdage før opstart, tilbagebetales det fulde depositum fratrukket et gebyr på 350 kr. Ved framelding mindre end 10 dage før opstart, tilbagebetales depositum ikke (det samme gælder, hvis du har indbetalt den fulde deltagerbetaling og du framelder mindre end 10 dage før).

QiGong Retreats
Din endelige tilmelding er gældende, når vi har modtaget et depositum (beløbets størrelse står angivet ved det enkelte retreat.) Ved evt. framelding senest 20 hverdage før opstart, tilbagebetales det fulde depositum fratrukket et gebyr på 350 kr. Ved framelding indenfor 10-20 dage før retreatet starter, tilbagebetales depositum ikke (det samme gælder, hvis du har foretaget yderligere forudbetaling.) Hvis frameldingen sker senere end 10 dage før retreatet starter, vil du derudover blive opkrævet for den samlede afgift for retreatet.

QiGong Instruktør
Uddannelsen er sammensat af 3 forløb: Level 1, Level 2 og Masterclass som enten kan tages hver for sig eller samlet. Men uanset så betales og afregnes hvert forløb for sig. Ved evt. framelding senest 15 hverdage før opstart af enten Level 1, Level 2 eller Masterclass tilbagebetales det fulde depositum (1. rate) fratrukket et gebyr på 450 kr (se depositum størrelse under QiGong Instruktør). Ved framelding efter denne dato, tilbagebetales depositum ikke (det samme gælder, hvis du har foretaget yderligere forudbetaling). Ved framelding til QiGong Instruktør Uddannelsen senere end 15 hverdage før opstart af første modul, afkræves der 50% af uddannelsesafgiften for hele forløbet (enten Level 1, Level 2 eller Masterclass). Prisen vil fremgå af hjemmesiden samt den fremsendte brochure. Ved framelding inde i selve forløbet efter opstarten af det første modul, afkræves hele uddannelsesafgiften for det pågældende Level.

Ved særlige uforudsete omstændigheder f.eks. ved akut opstået sygdom, hvor der kan fremvises en lægeerklæring, kan der søges om dispensation for ovenstående afmeldingsbetingelser. Du kan læse mere om priser og ratebetaling på den fremsendte brochure eller på hjemmesiden.

I tilfælde af, at underviser aflyser en workshop, uddannelse eller retreat, tilbagebetales det indbetalte beløb.

Ratebetaling
Restbeløbet kan afdrages i rater eller betales samlet. Kvittering for trækket tilsendes per mail. Der er ikke returret på allerede betalte rater.

Ved indgåelse af ratebetaling skal hele det aftalte beløb betales som aftalt i ratebetalingen. Overholdes betalingerne ikke, vil adgangen til det købte produkt bortfalde til det skyldige beløb er indbetalt.

Brugsaftale Produkter, der købes, er personlige og må kun benyttes af køber og dennes husstand. Det er muligt at købe et produkt og give som gave og i så fald er produktet udelukkende gavemodtagerens og ikke købers.

Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt ved køb af produkter henvendt til private, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produktet/produkterne. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger.

Produktet må ikke distribueres videre. Det er til eget brug og må ikke videregives. Alle online- produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er alle skrevet, layoutet og produceret af © Lars Christian Schmith. Hvis du ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå med skriftlig tilladelse fra Lars Christian Schmith og med kildeangivelse. Som kunde er det dit ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part. Det er heller ikke tilladt at bruge online-produkterne til undervisning.

Tager du vores QiGong Instruktør Uddannelse har du online adgang og du kan frit downloade alle produkter.

Fortrydelsesret bortfalder ved køb af digitale produkter.

Der er ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

Personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på købsaftale. Vi forbeholder os retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Priser

Alle produkter i QiGong Zen ́s shop er prissat og denne pris er gældende medmindre, der er tale om fx early bird, tilbud eller rabat, da vil dette fremgå af valgmulighederne ved købet.

De bedste hilsner QiGong Instruktør og Uddannelsesleder Lars Christian Schmith


Qigongzen.dk er omfattet af EU loven om databeskyttelse (GDPR)

Qigongzen.dk er omfattet af EU loven om databeskyttelse (GDPR)

QiGong Zen er omfattet af den nye EU lov om beskyttelse af personlige data, som er trådt i kraft den 25. maj 2018. Loven hedder GDPR: General Data Protection Regulation.

Tilstrækkelige personlige oplysninger opbevares for at fremme kommunikationen og disse oplysninger er helt beskyttede. Dette gælder for medlemmer af nyhedsmailen, elever der modtager undervisning samt købere af vores produkter og disse oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Modtagere af nyhedsmail: 
Med dit samtykke giver du mig tilladelse til, at jeg fortsat må kontakte dig med relevante nyheder og materiale.

Jeg gør naturligvis alt for at beskytte dit privatliv, og følger retningslinjerne i forhold til behandling og anvendelse af dine personoplysninger.

Mit nyhedsbrevssystem sørger for at alle data er opbevaret ift. den nye lovgivning.

Jeg gemmer kun flg. informationer:

  • dit fornavn eller fulde navn
  • din e-mail adresse.

Når du tilmelder dig min nyhedsmail accepterer du samtidigt, at jeg gemmer de ovenstående data om dig. Ved framelding af nyhedsmailen vil systemet automatisk gemme din email-adresse, for at sikre at du ikke modtager flere mails fra mig.

Elever og klienter: 
Hvis du er elev eller deltager i 1:1 undervisning hos mig opbevarer vi oplysninger om dit navn, email-adresse, post-adresse og telefon nummer samt eventuelt de oplysninger du har givet os ved tilmeldingen. Alle klienter udfylder en samtykke-erklæring på de oplysninger vi har opbevaret.

Købere af produkter: Ved køb af produkter i vores webshop opbevarer vi kun de oplysninger du har opgivet ved købet.

Vi opbevarer dine person-oplysninger i op til 3 år ved mindre du beder os om andet. Sammen med vores samarbejdspartnere dinero.dk, stripe.com, sendinblue.com og mailchimp.com garanterer vi for god og sikker databehandling via www.qigongzen.dk

Dine rettigheder Ifølge GDPR har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder bedes du kontakte os.

  • du har ret til at få indblik i dine person-oplysninger vi opbevarer samt eventuelt yderligere oplysninger
  • du har ret til at få ændret de person-oplysninger, som ikke er korrekte
  • du har i særlige tilfælde ret til at få slettet dine person-oplysninger før de automatisk bliver slettet fra vores system
  • du har i særlige tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine person- oplysninger og vi vil fremover kun behandle oplysninger (bortset fra opbevaring) i overensstemmelse med dit samtykke
  • du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger
  • du kan gøre indsigelse mod brugen af dine personlige oplysninger til markeds- føring.

Du kan hente flere oplysninger om dine rettigheder ved at læse datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

Såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine persondata, bør du først rette henvendelse til os som dataansvarlige, før du retter en eventuel henvendelse til datatilsynet.

Jeg byder dig rigtigt hjertligt velkommen til QiGong Zen

Lars Christian Schmith – august 2020 QiGong instruktør og Uddannelses-leder. Email: lars.schmith@gmail.com / Tlf. +45 2255 2373

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!