I gennem de seneste 3 år har vi drevet en QiGong instruktør uddannelse i Roskilde og en uddannelse i Århus. Vi har netop afsluttet vores 3. hold og afslutter endnu et hold mere i sensommeren. Det er meget opløftende at følge hver enkelt elev gennem vores forløb og observere den udvikling, glæden ved at deltage og udfordringerne m.m. Det giver os også en masse gode erfaringer, som vi kan bruge på de efterfølgende forløb….

Tiderne forandrer sig og behovet for læring og uddannelse er i stadig udvikling, derfor har vi valgt at ændre på vores uddannelse. Dette blog-indlæg giver dig noget supplerende information i forhold til det du kan læse om vores uddannelser på selve hjemmesiden.
Via QiGong Zen tilbyder vi her og nu 2 forskellige uddannelser: 1. QiGong Instruktør Uddannelsen. 2. Luohan Gong Uddannelsen.

Hvis du virkeligt ønsker at gøre QiGong til en vigtig del af dit liv, så kan vi hjælpe dig. Disse intensive forløb er nemlig tilrettelagt således, at du har frihed til at sammensætte din uddannelse, så det passer bedst muligt til den du er og det du vil med QiGong.

QiGong Instruktør Uddannelsen er en certificeret uddannelse, hvor du kan vælge et forløb på 1 år og eventuelt supplere med 6 måneders overbygning. Det første år lærer du de grundlæggende principper i QiGong og bevægelses-meditation gennem 4 forskellige QiGong systemer samt gennem guidede meditationer. Der er særligt tilgang til at få ro på sindet, mestre åndedrættet og kroppen i relation til QiGong.
Derudover lærer du nogle enkle og effektive metoder i Energimedicin, bla. akupressurpunkter, TCM (Traditionel Kinesisk Medicin) og som noget nyt lærer du også øre-akupunktur (udfra de 5 elementer). Det første år afsluttes med en lille skriftlig opgave samt en prøve, hvor du sammensætter og udfører en undervisningssituation.

Luohan Gong Uddannelsen er en diplom-uddannelse på 8 måneder. Det er guld værd at mestre forskellige QiGong former, der kan supplere hinanden. Men hvor værdifuldt er det ikke at have et QiGong-system på sit repertoire, som er tilstrækkeligt avanceret og som går ud over, hvad det normalt kræver rent fysisk og mentalt at træne QiGong? Luohan Gong er et sådant system. Når du træner det, giver det dig følelsen af at træne igennem, sætter skub i dine færdigheder som udøver og booster din livsenergi. Samtidigt vil du lære en anden spændende QiGong-form kaldet “De 5 Dyrs Leg”, som er et af de ældste medicinske QiGong-systemer.
Luohan Gong uddannelsen henvender sig til alle, som har minimum 1 års erfaring med QiGong, Yoga, Tai Chi el. lign. Uddannelsen har ingen afsluttende prøve, men du skal ved afslutningen vise, at du kan udføre Luohan Gong-formen helt korrekt.

QiGong uddannelser

Overbygningen er et videregående forløb på 6 måneder til dig, der allerede har taget enten QiGong Instruktør Uddannelsen eller Luohan Gong Uddannelsen (eller begge dele.) På overbygningen arbejder vi videre med de dybere aspekter af QiGong, Energimedicin, Energi-terapi og healing samt den understøttende teori. Du lærer en Shaolin-form kaldet Yi Jin Jing samt en af de oprindelige medicinske QiGong stilarter kaldet “De 5 dyrs Leg QiGong.” Du får derudover mulighed for at specialisere dig i en allerede indøvet stilart i relation til det dybere aspekt af QiGong (NeiGong.) Warrior stances: Videregående Stance-træning (Zhan Zhuang) indgår også.

Med “NeiGong” (indre energi arbejde) lægges fokus på at åbne bevidst til “kroppens tre skatte”: “Shen” (bevidsthed), “Qi” (livsenergi) og “Jing” (krop) og gennem et commitment til den daglige træning opnås denne direkte erfaring i de dyberegående processer og deres samspil i kroppen, som er nødvendig for at bringe din QiGong til et endnu højere niveau. Du vil blive introduceret til de “8 nøgler i opbygning af Qi.”

Der tilbydes et “rum” og afbræk i hverdagens trommerum, hvor du kan fordybe dig i lige netop de aspekter og områder i relation til bevægelseskunsten, der interesserer dig mest. Lær bevægelseskunst og Integreret Energimedicin i relation til de allermest gængse og udbredte energetiske funktionsforstyrrelser og fysiske lidelser oppe i tiden. Processen med din træning og selvstudie synliggøres med en afsluttende opgave (kun for elever på Instruktør Uddannelsen.)

Overbyningen er certificeret og sammen med QiGong Instruktør uddannelsen suppleres dit samlede timetal op til 200 timers undervisning i alt, som er det der foreskrives gennem de internationale retningslinjer for QiGong Instruktører.

Fælles for alle forløb er, at undervisningen har et spirituelt twist med afsæt i Østens visdom. Du lærer at koble til det nuværende øjeblik samt giver dig en større indsigt i bevidsthed, krop og bevægelse. 

Så vil nogen måske spørge, om man kan tage alle 3 forløb sammen? – Ja, selvfølgelig kan du det. I så fald anbefales det at starte med QiGong Instruktør det første år, dernæst Luohan Gong og til sidst Overbygningen. Hvis du vælger at tage det hele samlet, kan du for det første få sat de ekstra timer på dit certifikat samt trække 20% fra prisen for selve Overbygningen.

I tilknytning til QiGong Instruktør uddannelsen tilbyder vi lejlighedsvis vores elever et kursus med autoriseret førstehjælpsinstruktør Brian Bärnholdt, der udsteder et godkendt kursusbevis for udvidet førstehjælp samt den relevante anatomi og fysiologi i relation til QiGong. Brian tilbyder deltagerne et førstehjælps-bevis i hjertestop og den relevante anatomi. Kurset slås op en gang hvert andet år og som elev kan du tilmelde dig til en favorabel pris. Til gengæld kan vi kun tilbyde dette kursus i Roskilde.

Læs mere om QiGong Instruktør Uddannelsen.

Læs mere om Luohan Gong Uddannelsen.


Uddannelsesleder Lars Christian Schmith – maj 2019.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!