Midsommer og ildfase

 Vi nærmer os nu hastigt Midsommer og endnu en gang svinger pendulet mod en af årstidskredsløbets store poler – kulminationen af Yang. Vi befinder os i ild-fasen. I dette blog-indlæg vil jeg belyse hvad ild-fasen er og hvilke udfordringer vi kan støde på om sommeren.

Livets grundlæggende modsætninger

Hvis du stopper op et øjeblik og mærker efter – vil du så kunne give mig ret i at livet her på jorden, i sin essens, handler om at balancere modsætningerne?

Så vil du måske stille spørgsmålet :::hvilke modsætninger?:::

Ja, det er et godt spørgsmål.

Lad mig komme med nogle eksempler: lyset /mørket, dag /nat, varm /kold, aktivitet /ro og hvile, sommer /vinter samt glæde /tristhed elller tunghed.

Nu er det ikke helt tilfældigt at jeg nævner det sådan for faktisk er de modsætninger jeg referer til i sin grundstruktur repræsenteret ved henholdsvis ilden og vandet.

De klassiske visdomstraditioner i Kina definerer de grundlæggende modsætningerne i livet, naturen og mennesket som henholdsvis Yang og Yin. Faktisk finder vi et godt eksempel i disse visdomstraditoner på en klar og ret overskuelig nuancering af de to komplementære grundprincipper Yin og Yang. Vi kalder det for de 5 Elementer eller 5 Faser: vand, træ, ild, jord og metal.

Gennem Ild og vand

I de omtalte visdomstraditioner har man i årtusinder pointeret det vigtige i at oprette en sund balance mellem den “indre drage” og “tiger”. I traditionel kinesisk alkymi har Dragen kontrol over ilden (yang) og den symboliserer himlen, mens Tigeren symboliserer jorden og har relation til vand-elementet (yin).

Ild og vand skaber til sammen grundlaget for liv og den livsenergi, som livet her på jorden er opbygget af.

Ud fra denne filosofi tager QiGong udgangspunkt i at skabe en indre balance mellem elementerne – ikke  mindst mellem ild og vand i den menneskelige organisme og også i vores bevidsthed.

Hjertet, varmen, lyset og ildfasen

I naturen spiller lyset og varmen en dominerende rolle netop nu. Det er midsommer og vi vil se nærmere på, hvordan vi bedst kan håndtere selve ild-elementet. I traditionel kinesisk medicin (TCM) kaldes det for ild-fasen. Her er vi mennesker meget udadvendte og aktive. Siden tidernes morgen har ilden beskyttet os mennesker mod mørkets farer – det ukendte og de vilde dyr.

Ilden er den tid, hvor der er glæde, lidenskab og kærlighed i luften. Midsommer varmen trænger helt ind i vores væsen, smelter vores følelse af begrænsning og skaber en åbenhed, hvor vi kan udfolde os i leg og morskab.

Vi er sociale med vennerne, går til koncerter lytter til musik og danser etc. Sommeren og ildfasen er den store Yang fase.

Hjertet og Ildfasens udfordring

Hvert af de 5 faser eller 5 elementer er tilknyttet et dominerende organ. Hjertet hører til Ildfasen og er kroppens højest rangerende “minister” (TCM) og det er et organ, som vi må tage godt vare på ikke mindst om sommeren.
Ubalance ved hjertet opstår bla. som følge af langvarig stress og kronisk belastning. Det kan udvikle sig til hjertebanken, hedeture, indre uro, søvnbesvær og kolde hænder m.m.

Det gælder om at opretholde et godt blodkredsløb og et harmonisk åndedræt så vi kan udskille overskydende varme etc. Det fordrer naturligt at vores træningssystem er sammensat af øvelser med en vis aktivitet.

Om sommeren søger vi mod at lave øvelser, der afslapper og opfrisker vores krop. Fordi vi er mere aktive om sommeren bør øvelserne være aktive og tilføre elastisitet og styrke til vores hjerte. Dette vil samtidigt hjælpe os til øge blodkredsløbet og udskille kroppens giftstoffer.

Er du et ild-fase menneske?

Hvis du er en ild-fase-type, ja, så kan du sikkert sætte fuld fart på festen. Mennesker, hvor ildfasen er stærkt repræsenteret søger samvær, spænding og kærlighed. Men ilden er ikke varig, den har det med at brænde ud på et tidspunkt og ens sindsstemning kan tilsvarende skifte hurtigt.

Udfordringen ikke mindst ved Midsommer samt i ildfasen og for ild-fase-typen er at balancere ilden i form af en soliditet med masser af god grounding (jord-elementet) og selvfølgelig med vand-elementet. Derigennem undgås ekstremer som tilstande, hvor vi bliver over-ivrige, over-entusiatiske, over-stadige eller ligefrem hysteriske etc.

Omvendt så er der mennesker, som føler at den indre ild ikke er tændt. Her er det vigtigt at finde anledning til at åbne hjertet på ny og finde kærligheden igen – kærlighed til livet, til dig selv og andre mennesker.

Gode eksempler på ild-fase-typer

Troldmanden Gandalf fra Ringenes Herre og Hobitten triologierne er en god disponent for ild-fasens arketype. Når det kommer til fester og sammenkomster, er han munter, varm og en imponerende fyrmester med sit farvestrålende og storslåede festfyrværkeri, men når faren lurer, kan han hurtigt skifte mode og bevare overblikket og forene sine kræfter.

Elvis Presley og Tina Turner er begge fremragende eksempler på ildfasen med deres lidenskabelige sange, intense performance og vuggende hofter.

Ved Midsommer aktiveres Yang Qi i kroppens fineste energi-lag

Blandt Daoister anses Midsommer for en årstid, hvor vores Yang Qi fra de fineste niveuer af energi i kroppen bevæger sig udad. Yang Qi er spredende af natur. Den vil gerne bevæge sig udad mod kroppens ydre lag. Kunsten er at udnytte denne mulighed til fulde med forøget energi. Det er både hensigtsmæssig at være aktiv om sommeren, men det er også hensigtsmæssigt at lære at holde /rumme energien (Yang Qi), så den ikke går til spilde.

Når vi passerer Midsommer er Yang igen på aftagende også selvom Yang stadig er dominerende mange uger og måneder endnu. 

Det giver mening at akkumulere Yang Qi til efteråret og vinteren, hvor Yin igen bliver en dominerende faktor.

Nye tider efter Corona nedlukninger

Efter 2 lange år med Corona og nedlukninger på stribe er vi mange der griber efter nye meningsfulde gøremål og nye relationer eller fornyelse i allerede eksisterende relationer. Vi søger at forbinde os med mennesker på nye måder. Adskillelse kan gøre meget – sætte ekstra lys på meningsløsheden i f.eks. at vedligeholde gamle konflikter i familien.
Eller den kan skabe bevidsthed om de relationer, som skal slippes fordi de ikke længere er hensigtsmæssige.

Adskillelse kan generere et stærk ønske om at :::høre til::: og være inkluderende overfor andre. Denne nyerhvervede klarhed kan føre til nye veje i venskaber, hvis der ellers hersker en form for integration og soliditet i det indre.

Det er den indre varme i ildfasen, der som en drivkraft fører os mod Jordfasen og jordfasens udfordring, nemlig at bevare en indre soliditet. Jordfasens soliditet er det, der er i stand til at holde / rumme alt andet. Når vi har denne integration og soliditet indbygget i os, er der noget at give af til familie, venner samt til vores lokale sociale netværk. Kærligheden til dig selv og evnen til at være din egen bedste ven er det der giver den største styrke ift. de nære relationer.

5 gode råd til hvordan du bedst håndterer ildfasen

> Drik rigeligt mængder vand – ildfasen er det tidspunkt på året hvor man er mest udsat for dehyrering og f.eks. hjertestop.

> Når du sætter gang i en fest eller deltager i en fest og energien er høj så vær bevidst om at “fest-ilden” på et tidspunkt brænder ud. Forlad festen lige efter den har kulmineret, hvor energien er bedst, så du undgår nedtur bagefter.

> Kærlighed, varme og morskab er i centrum om sommeren. Vær nærværende når du giver ud. Det du giver ud kommer tilbage til digselv. Vær din egen bedste ven og øv dig i kunsten også at tage imod kærlighed fra andre.

> Tag en pause eller et hvil på 15-20 minutter på langs. De fleste glemmer at tage et hvil fordi der er så meget mere energi og aktivitet om sommeren. En lignende pause efter sex kan noget af det samme og endnu bedre en pause efter sex med dyb hvile/ søvn i en halv time. En time-out styrker både hjertet og den indre balance.

> Træn igennem med QiGong og/ eller Tai Chi og læg fokus at åbne dine led og på at styrke dine fødder og ben. Dette vil gøre at du langt bedre kan håndtere ildfasens energier. Endelig er meditation (siddende eller stående) en metode til at holde det space, hvor Qi kan rummes og akkumuleres.

 

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du QiGong sammen med andre – det er både sjovt og tilpas udfordrende.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for både QiGong og Energimedicin.
På de mere intensive forløb, som f.eks. vores retreats og uddannelser har træningen et mere langsigtet mål.

På QiGong instruktør uddannelsen (6 eller 18 mdr.) samt Luohan Gong Uddannelsen (6 mdr.) arbejder vi med QiGong og på overbygningen arbejdes der mere med NeiGong.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith – 19. juni 2022.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!