Når vintergækker og erantis vokser frem fra deres skjul i det kolde danske vinterlandskab er det ikke kun en varsling om forårets komme, men også en varsling om et helt nyt år i kinesisk astrologi. Den 4. februar 2019 til 25. januar 2020 markerer Jord-grisens år og dermed afslutningen på en hel cyklus i de 12  kinesiske dyretegn. Det er et meget spændende år, som banker på. Den gyldne Jord-gris er det tegn, der repræsenterer velstand, hvile, generøsitet og overflod m.m. I kinesisk astrologi korresponderer Grisens tegn med vintermåneden fra omkring 7. november til 7. december, hvilket betyder YIN-tid.  Med Yin-tid menes tid til afslapning og hvile.

Jord-grisens år med grounding, centrering og integration

Naturen gennemgår til stadighed en mangfoldig cyklus fra hvile, spiring til udfoldelse, blomstring og nedbrydning. Når en cyklus afsluttes, som nu i Grisens tegn, vil det være en god kærkommen anledning til at afslutte og slippe det gamle. Yang energien har udtømt sig selv i denne nuværende cyklus, som nærmer sig sin afslutning og derfor skal du bruge tid på at rumme, acceptere og integrere de oplevelser, som du har haft i løbet af 12 års-cyklussen. Det betyder også at integrere det, som du har opnået samt slippe det, som gav anledning til for mange problemer. Måske er der en konflikt, som aldrig blev løst eller et mislykket forhold du kan lægge bag dig. Eller du kan måske være i et par-forhold, hvor der skal arbejdes med tingene for at skabe bedre harmoni og flow. Indenfor dit arbejde kan det være opgaver, som du påbegyndte og som skal gøres færdigt.

I bevægelses-meditationen QiGong og Tai Chi Chuan bruger vi et ordsprog, der siger, at “Yin er mor til yang” og en YIN-tid er derfor et vigtigt pusterum, hvor tingene kan integreres, så vi er helt klar til den nye yang livsimpuls, der frigives den 25. januar 2020 (Rottens år). Der er fokus på grounding i det nye år – grounding i betydningen at hvile i sig selv og undlade at lade sig rive med af påvirkninger fra den ydre verden. På de sociale medier vil vi sandsynligvis se endnu flere tage en digital detox. 2019 bliver et år, hvor tingene indimellem kan stå lidt stille….og hvad skal der så ske? YIN-tid er en anledning til at se på sig selv med stor omsorg, blidhed og venlighed og lad den samme venlige omsorg omfatte de nære relationer. På den globale scene og rent politisk kan vi forvente et lidt mere roligt år – nok ikke uden problemer, men så i hvert fald uden en masse drama.                    Jord-grisen er meget generøs og hjælpsom, hvilket sagtens kan komme til udtryk gennem gode humanitære aktioner samt spirende ønsker om forandringer indenfor “det bløde område” dvs. menneskelige værdier, vi kan bringe mere til udfoldelse i Rottens år og fremadrettet.

Fordybelse, indre energiarbejde og nænsomhed

Drømmer du om tid til afslapning, indre ro og fordybelse?Glæd dig…for  2019 bliver et fantastisk QiGong år med masser af meditativ fordybelse. Det bliver et år, hvor der er gode aspekter til at styrke dine energier og skabe mere fred i dig selv, i de nære relationer og i verden. Hele drivkraften er livsenergien, som gennem QiGong og andre bevægel-sesformer kan forfines og sublimeres. QiGong er oprindeligt en “energi-kunst” fra Kina, der gennem årtusinder er afprøvet på mange mennesker og det virker! Aspekterne for meditativ fordybelse i Grisens år er meget gunstige og QiGong er det, der kan bringe dig i mål.

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!