Kinesisk nytår 2020: Metal Rottens år 

Du ønskes et godt og lykkebringende kinesisk nytår fra den 25. januar 2020 til 11. februar 2021, hvor vi skriver “Metal Rottens år.”

Det nye år i kinesisk astrologi står for døren. Skiftet finder sted lørdag den 25. januar, hvor vi går fra et år med Jord Grisen til Metal Rottens år. Metal Rotten kaldes også for den “Hvide Rotte.”
Du kan se frem til et nyt år, hvor der i sandhed er noget i vente.

Hvorfor er 2020 så specielt?

Jo, det er det i år, da vi i år også påbegynder en ny 12 års cyklus og en ny 60 års cyklus.

12-års cyklus, da der er 12 dyre-tegn i kinesisk astrologi og Rotten er det første tegn. Det vil sige, at det er 12 år siden sidst, vi var i Rottens tegn. 60-års cyklus, da der til de 12 dyre-tegn tilføjes yderligere de 5 elementer. Det betyder i praksis, at det er nøjagtigt 60 år (5 x 12 år) siden, det var Metal Rottens år.

2020 får betydning for dig og mig og for verden. Vi påbegynder en hel ny impuls efter Grisens år, hvor fokus har været på ro og perioder med hvile fra verdens larm. I det nye år handler det om at slippe det gamle, tage imod den nye impuls, tage beslutninger og sætte sig nye mål.

Hvad kan du forvente af aspekter for det nye år – både for dig personligt og på den globale scene? Hvordan står du bedst rustet i det nye år ift. disse astrologiske aspekter? – Disse spørgsmål bliver behandlet i dette blog-indlæg. Men først lige lidt om hvad kinesisk astrologi er for noget.

“The wisdom of YiJing (I Ching) is vast; it looks like a tree of the universe. The roots of the tree embrace the entire earth and the tips of the tree hold the entire heavenly realm. There is a tiny branch on this tree, called the 12 animal symbols system, which is realted to your birth, your energetic life cycle or destiny, 12 tidal hexagrams of YiJing, and the cycle of nature.”
Master Zhongxian Wu

Hvad er kinesisk astrologi og hvad bygger den på?

I det gamle Kina kendte man hverken til religion, politi eller jurister. Der var kun en tidsløs visdom, som kunne guide den enkelte mod større forståelse af sin iboende menneskelighed og ægte menneskelige/ spirituelle værdier som kærlighed, retfærdighed, medfølelse, ydmyghed, mod og ubetinget glæde. Alle disse kvaliteter var den grundsubstans, som man byggede samfundet på og som gav afsæt til et liv i harmoni med alt levende. Ekstrakten af denne ældgamle visdom finder vi også i de gamle kinesiske skrifter – ikke mindst i I Ching (YiJing), Forvandlingernes bog.

Kinesisk Astrologi er forbundet med en slags måne- /solar kalender, som er 4637 år gammel. Polspændingen mellem solen (yang) og månen (yin) gør det til en energetisk kalender. Den kinesiske astrologi er også baseret De 5 elementer: Metal, vand, træ, ild og jord. Disse 5 elementer er i virkeligheden en måde, som yin og yang kan manifestere sig på i vores liv og når vi gør brug af de 5 elementer i astrologien, føjer det en ekstra dimension til den symbolske betydning af aspekterne.
I Kinesisk astrologi beskæftiger vi os med 12 forskellige energetiske mønstre, som symboliseres ved de 12 dyre-tegn. Disse mønstre fortæller noget om både vores fortid, nutid og fremtid.

Oversigt over aspekterne i Metal Rottens år

Rotten korresponderer med perioden, som strækker sig henover vinter-solhverv: Den 7. december til den 6. januar.

Rotten repræsenterer tidspunktet kl. 23:00-00:59.

Rottens årstal: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 og 2020.

Rottens kvaliteter: Stor tilpasningsevne, energisk og optimistisk, snu, munter, omsorgsfuld samt intuitiv.

Meridian:  Galde-blære.

Aktuelle elementer: Metal (og vand som er rottens faste element).

I Ching Hexagram: Fu (Vendepunktet).

Da vinter-solhvervet markerer skiftet mellem yin og yang, repræsenterer rottens tegn et vendepunkt. Efter en periode med yin i tiltagende vender det i rottens tegn med yin i aftagende og yang i tiltagende.

I nattens mørke mellem den 21.-22. december går vi ind i en ny cyklus, nemlig de lysere tider. Denne cyklus afspejler sig i Rottens tegn. Af samme grund er Rotten traditionelt set et yang tegn.

I Traditionel kinesisk medicin (TCM) er leveren og galdeblæren et par. Der er en sammenhæng mellem det enkelte organ og psykiske og mentale processer. Hvor leveren er det organ, som varetager planlægning, er galdeblæren organet, der varetager beslutninger. Galdeblæren sørger for, at der tages de rette beslutninger, så planlægningen kan føres ud i livet.

I Den hvide rottes år vil vi se et særligt fokus på de “metalliske” processer. Dvs. fokus på at bringe indre / ydre rigdom, kreativitet, spiritualitet og større livskvalitet. Samtidigt sættes vi i stand til at skærpe vores evne til at vurdere situationer rigtigt. De metalliske processer understøtter klarheden, overblikket, struktur i tingene, beslutsomhed og evnen til at være visionær.

 “Peace blossom luck”

Hvad betyder disse aspekter så i praksis? Det er selvfølgelig nødvendigt at se på året i relation til den enkelte persons astrologiske aspekter for at give et mere præcist bud på dette.
Men som helhed bliver det et godt år. I Kina bruger man udtrykket “Peace blossom luck” til at beskrive ungdommens charme og kraft, som noget vi vil se mere af i Rottens år. Rottens tegn varsler fornyelse, ny vitalitet, håb og glæde på samme måde som foråret efter en lang vinter. Metaforen er blomstrende kirsebær-træer.

Tid til at tage beslutninger

Med Metal Rottens år åbnes der for mange nye muligheder. Men i de første uger af året handler det mest om at give slip på det, der var og rydde op i rodet for de forgangne år.
Dernæst er Rottens år en anledning til at se i retning af ny begyndelse og nye muligheder.
Kom ud af din komfort zone og begynd at tage beslutninger for det nye år, så du kan planlægge de nye projekter, du ønsker at søsætte.

I Rottens år er alt muligt…

Enhver der tænker sig om, planlægger godt og griber sine chancer samt muligheder i 2020 kan få succes med sit arbejde og karriere. Det ligger i Rotten, at du kan vinde, men du kan også tabe det hele på gulvet. Meget afhænger af din evne til at træffe beslutninger og planlægge godt.

Men i Rottens år drejer alt sig ikke om vækst, økonomi, karriere og job for Rotten er også romantisk anlagt. Der vil være en hel del amoriner i luften. I 2020 kan vi sagtens komme til at se en hel del bryllupper også blandt de kendte. Der vil helt sikkert også være gode chancer for at opleve et baby-boom i 2020-21.

Venskaber og parforhold styrkes hvor andre opløses.

Du må være forberedt på lidt af hvert – for som sagt i Rottens år kan alt ske…

Vent til det rigtige tidspunkt

Rottens år har en begyndende yang-impuls. Yang er lig med handling og aktivitet. Men fordi disse energetiske impulser i Rotten stadig er i sin begyndelse, gælder det om at udvise en vis forsigtighed i løbet af året og dermed ikke lægge an til store og forhastede beslutninger eller tage store chancer. Tag den med ro og lad tingene udfolde sig i sit eget tempo.
HUSK at du ikke er en “en-mands-hær.” Vær åben for, at hjælpen kan komme til dig fra andre og at du kan møde nogen, du kan samarbejde med.

 

“All rivers will become one ocean”

I det nye år 2020 er der gode chancer for at se mennesker finde sammen i større målestok i løsning af de mest præcerende udfordringer.
Metalliske idealer vil flurere og vil få ekstra liv nu – dvs. det bliver “in” at udvise høj etik og moral. Mange mennesker vil begynde at tage afstand fra den måde, som nogle politikere og celebreties lever på etc.
Virksomheder vil blive holdt ansvarlige for deres manglende etik og ansvarløse rovdrift på jordens ressurcer. Korruption vil få svære tider osv.

Der kommer flere vejr-ekstremer

I 2019 så vi eksempler på, hvad der sker, når klimaet løber løbsk. Vi har set eksempler på rekordhøje temperaturer, tørke og omfattende skovbrande.
Disse virkninger og forskydninger af balancen er selvfølgelig først og fremmest menneske-skabte, men de astrologiske aspekter kan qua de 5 elementer være med til at skubbe balancen i den ene eller anden retning.
I 2020, hvor der er en stærk dominans af vand elementet (Rottens tegn) samt med forskydninger mod træ elementet (vind), kan vi forvente chancer for oversvømmelser i de kystnære områder.

Områder, hvor det normalt er varmt, kan opleve mere kølige temperaturer.
Heftigt stormvejr er også noget, vi vil kunne opleve flere steder i 2020.

“Verden går ind i 2020 med stor bekymring for faren for en storkrig, men heldigvis selv om Rotten er lidt småhidsig, så vil fornuften råde, og Rotterne går hver til sit, sådan så konflikten efterhånden dæmpes.”

Hai Lee Yang – kinesisk astrolog

Nye beslutninger taget i “nødvendighedens synkronicitet”

Skoleelever i stort antal verden over har i løbet af det seneste år været på gaden for at demonstrere overfor politikernes manglende handling ift. f.eks. klimakrisen. Mange børn har droppet deres skole-undervisning for at demonstrere mod meningsløsheden.

I Metal Rottens år kan vi forvente, at disse tendenser skalerer op til en endnu større målestok og den folkelige opinion vil blive meget stærkere i 2020 og vil samle tusinder og 100 tusinder på gaderne. Disse tendenser vil ret sikkert påvirke den politiske agenda nu og i fremtiden.

Vores nuværende menneskelige mind-set og vores livsstil er helt ude af balance med Moder natur. I Metal Rottens år er vi så heldige, at vi endnu en gang får muligheden for at træffe beslutninger, som kan få vidtrækkende konsekvenser – både her og nu samt for de næste 12 år i den nye astrologiske cyklus.

Det er en kæmpe chance, som åbner for nye muligheder, hvis vi tør gribe chancen og beslutte / handle, så vi kan vende det negative til noget positivt.

De astrologiske aspekter understøtter i høj grad, at du og jeg vågner op og seriøst tager stilling til, hvordan vi hver især kan bidrage til udviklingen på planeten bevæger sig i en mere bæredygtigt retning.

 

Hør vores webinar Lørdag den 25. januar, hvor alle disse aspekter vil blive uddybet. Mere info og tilmelding her.

 

Workshops, retreats eller uddannelser

På vores workshops, retreats og uddannelser lærer du at genvinde tilliden, styrken og viljen til forandring.
I QiGong Zen lægger vi vægt på positiv forandring og på det nære fællesskab. Vi brænder for QiGong og Energimedicin – vi står sammen som gruppe og hjælper hinanden.

Du er velkommen på holdet.

Lars Christian Schmith

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!