QiGong Instruktør Uddannelsesforløb – Level 1

Lær QiGong øvelser, der supplerer hinanden perfekt. Få redskaberne til at realisere din drøm.
Skab glæde og styrke i dit eget liv og uddan dig samtidigt til instruktør, så du kan hjælpe andre til det samme.

Certificeret QiGong Instruktør Uddannelsesforløb Level 1 med intensiv undervisning fordelt over 6 måneder (26 uger i alt).
Undervisningen er Real Life over 8 mødedage (inklusive grundmodulet), der understøttes af et lettilgængeligt online materiale samt ZOOM træningspas, som udbydes løbende.

Online delen åbnes med en kort introduktion og starter op med selve undervisningen umiddelbart efter grundmodulet.

Hele forløbet inkluderer undervisning i klassiske 2 QiGong stilarter, Energimedicin øvelser, guidede meditationer m.m.

 

> De 18 Lohan Hands + 21 varianter

> Yi Jin Jing (Den led- og muskelforandrende klassiker)

> 10 Energimedicin øvelser (Energiterapi)

> Guidede meditationer med åndedrætsøvelser

> Klappe meridian øvelsen

> Joint opening Exercises og Stancetræning

> Song Gong – øvelser i afslapning og alignment

> Walking QiGong.

Bemærk  at QiGong instruktør uddannelsens Level 1 opstartes i Århus med grundmodulet weekenden den 6.-7. april 2024 samt i Roskilde til efteråret 2024 (datoer frigives foråret 2024). Grundmodulet giver merit til Level 1. Bemærk også at pladserne på Grundmodulet almindeligvis er fuldt bookede. Hvis du ønsker at tage uddannelsens Level 1, så book først og fremmest plads på Grundmodulet.

Få nøglen til den trinvise opbygning af styrke, energi og indre ro

Hvis du ønsker at lære QiGong, så har du sikkert også et ønske om at gøre noget godt for dig selv og din fysiske samt mentale sundhed.

Vi lever i en tid med uvished og usikkerhed i verden – derfor er der behov for indre ro og stabilitet. QiGong kan hjælpe dig til at få større overskud til agere i en verden, som er i stor forandring. Måske har du behov for at slippe negative tanker og få mere ro på dit sind.

Måske ønsker du at mærke det flow af livsenergi, som QiGong og Energimedicin kan åbne for og styrke i dig selv. 

På dette QiGong Instruktør Uddannelsesforløb Level 1 over 6 måneder lærer du at mestre 2 QiGong stilarter. Du får også introduktion til de redskaber, der kan hjælpe dig til at slippe det, der bremser energiens flow i krop og sind.
Vi går fremad med nøje planlagte øvelser, der har til hensigt at justere, ændre og styrke din struktur i kroppen. Spændinger og den stillestående Qi (livsenergi) i kroppen løsnes op. Leddene åbnes og løsnes. Muskler og bindevæv masseres, strækkes samt blødgøres. I takt med disse forandringer bliver åndedrættet dybere og mere afslappet etc. Du får i din træning indblik i de grundlæggende principper, som gennem århundreder har revolutioneret bevægelseskunsten.

Dette kan på relativ kort tid skabe de ønskede virkninger i krop og sind samt de ønskede resultater i dit liv.

Læs hvordan vores elever oplever deres uddannelsesforløb hos os, Klik her.

 

Alt er energi

QiGong til effektivt at booste din livsenergi

De 18 Lohan Hands og Yi Jin Jing er 2 QiGong former, som supplerer hinanden perfekt. De danner tilsammen et solidt fundament og bygger dig gradvis op gennem den erfaringsmæssige proces med bevægelser i mindfulness, kropsbevidsthed og den gradvise åbning af livsenergiens flow i krop og sind.

Undervisningen i disse 2 QiGong-former suppleres med guidede meditationer og Energiterapi øvelser m.m. 

Uddannelsesforløb Level 1 er tilrettelagt således, at du kan træne og studere delvist hjemmefra, men forløbet inkluderer 8 obligatoriske mødedage – 3 weekender samt 2 lørdage (inkl. grundmodulets weekend i oktober).

Jeg vil gerne sige tak for et fantastisk kursus – som altid. I gør et virkelig flot stykke arbejde. Jeg føler mig uendeligt beriget og inspireret – og så heldig, at qigong fandt mig og omvendt.
Jeg oplever at qigong har åbnet en ny dør i mit liv, som gør det muligt for mig at passe på mig selv, udvikle mig  og samtidig skabe en positiv energi til gavn for mine nærmeste og mig selv. Jeg er så taknemmelig for at have fundet en sti at gå på, som skaber lys og retning.
Tak…

~ Ingelise Kamroon – fysioterapeut.

Basale kropsfærdigheder til forøget nærvær og styrke

Træn med hjemmefra – enkelt og nemt at gå til

Uddannelsesforløb Level 1 består af en trinvis opbygning, så øvelserne indlæres i en naturlig rækkefølge. Forløbet inkluderer i alt 24 timers online undervisning og 32 timers real life undervisning.
I online delen har du adgang til en lukket Facebook side og til en lukket side her på hjemmesiden (din egen profil).

På denne profil får du adgang til et gennemført og unikt materiale bestående af:

  • 200 siders kompendie med teori
  • Supplerende E-bøger / artikler
  • Undervisningsvideoer samt replay af ZOOM replay m.m.
  • Plancher med mere til øvelser og teori
  • Uge til uge vejledning med øvelser og små opgaver du skal arbejde med selv.

I forløbets 26 uger vil der være online undervisning, som foregår direkte via ZOOM eller via en lukket Facebook-gruppe:

  • ZOOM træningspas af 45-60 minutters varighed afholdes tirsdage kl. 17.00 eller 19.00 efter aftale (ca. 1-2 gange på en måned)
  • Enkelte udvalgte lørdage afholdes et lidt længere træningspas af 90 minutters varighed kl. 9.30.

Der suppleres med Live sessioner via ZOOM, hvor det også er muligt for underviseren at korrigere eleven.

Alle Live videoer er tilgængelige og nemme at finde, hvis du træner forskudt (replay). I forløbet vil der løbende stilles spørgsmål og der gives små opgaver, som skal besvares skriftligt.

Den lukkede Facebook gruppe fungerer som et forum, hvor der kan stilles spørgsmål og hvor vi hjælper og støtter hinanden. På vores uddannelser er kammeratskabet vigtigt og prioriteres højt. Der ydes mulighed for at eleverne kan finde sammen i et lokalområde og mødes for at træne sammen m.m.

 

Stilhed i bevægelse, bevægelse i stilhed

Vi arbejder grundlæggende med 2 forskellige stilarter, der supplerer hinanden perfekt.
De 18 Lohan Hands består af mange forskellige stående (yoga-lignende) strækøvelser, der er nemme at gå til. Derudover Yi Jin Jing som er en form, hvor bevægelserne afløser hinanden i et glidende kontinuerligt flow.

Fælles for tilgangen til begge former er grundig indøvelse og indlevet forståelse  indtil det punkt, hvor du udvikler sikkerhed i mindste detalje af hver sekvens i formen.

Lohan Hands og Yi Jin Jing supplerer hinanden perfekt


De 18 Lohan Hands
er et bevægelsessystem bestående af blide strækøvelser, hvor du effektivt masserer alle kroppens muskler, led, bindevæv, meridianbaner og kroppens vitale organer – nærmest som en dans med stilhed i hver en bevægelse, der effektivt løsner blokeret eller stagneret energi. Åndedrættet bliver dybere, mere afslappet og blodet iltes langt bedre. Meridianbanerne renses og du opnår en bedre balance.
De 18 Lohan Hands giver udøveren et godt og solidt fundament som afsæt til andre QiGong-former. Det er øvelser, der altid indgår, som en del af min daglige træning.

Yi Jin Jing – “Den led- og muskelforandrende klassisker” er et sæt af unikke stræk-øvelser som samarbejder i ét glidende flow. Det er effektiv træning og velegnet især til vores klima med vind, fugt og kølige årstider, der nemt belaster nyrer, knogler og led. Øvelserne giver ret hurtigt en fornemmelse af både varme og velvære i kroppen. De styrker led, sener og muskler samt lindrer ryglidelser og forøger kroppens flexibilitet m.m. 

Begge stilarter har rødder tilbage til Shaolin traditionen i Kina.

 

Afsluttende prøve og certificering

Selve den afsluttende certificering foregår på den måde, at du gennemfører 22-25 minutters demonstration med 5 Lohan Hands, FBSW samt eventuelle varianter. Selve din gennemgang af øvelserne skal udføres, så du viser, at du har forstået selve formens 5 faser m.m.

Din afsluttende prøve foregår hjemmefra. På forhånd har vi aftalt et tidspunkt at mødes på ZOOM. Her vil både Tina og Lars være tilstede, mens du gennemfører din demonstration. Umiddelbart efter din performance får du en feedback fra os med et “bestået” eller “ikke bestået.” Når du har bestået (oftest efter 1 eller 2 forsøg), sendes dit certifikat efterfølgende med posten.

Almindeligvis skal du påregne, at det tager 6-8 måneder at blive certificeret for Uddannelsesforløb Level 1 alt inkl. Dvs. undervisningen på Level 1 samt forberedelsen og afviklingen af prøven kan almindeligvis gøres på mindre end 8 måneder. Med en Level 1 i baghånden kan du godt undervise i de 18 Lohan Hands på begynder-niveau.

Vores uddannelse lever op til de internationale standarder for QiGong instruktører, som er på minimum 200 timers undervisning. Dette er muligt hvis du gennemfører alle 3 dele af vores uddannelse: Level 1 og Level 2 samt Masterclass. De 4 måneders Luohan Gong træning kan tages som et ekstra tilvalg efter behov.
Certificering på henholdsvis Level 1 og Level 2 forudsætter minimum 90 % deltagelse i RL undervisningen.

Læs venligst alle oplysninger før du tilmelder dig. På forhånd tak…

Det siger andre om vores undervisning på de videregående forløb

Du skal have stor tak for din gennemgang af de 5 elementers qigong. Synes det har været fremragende undervisning og meget gavnligt for min træning af formen med alle de hersens detaljer. Viser at onlineundervisning er brugbart.

– Henning Lauritzen

Lars – din undervisning er fantastisk. Du er dig selv og har lavet meget qi gong og ved rigtig meget. Dit materiale er gennemarbejdet.

– Lene Fogt  QiGong og yoga instruktør

 

Udtalelse efter 6 måneders uddannelse (Level 1)

Jeg har været utrolig glad for hele dette forløb og mærker en kæmpe forandring i mig selv ved at have deltaget. Jeg har stor forståelse for de mange begrænsninger. Der har været yoga restriktioner og er imponeret over, hvordan I med kreativitet og (uden tvivl) ekstra arbejde har formået at skabe et fantastisk forløb.

Jeg har specielt været glad for alle live sessionerne med fokus på lohan hands og de fem faser. De har for mig været på et perfekt niveau, hvor der gradvist er bygget op fra let forståelige instruktioner af de nye øvelser til gradvist mere videregående detaljer hen ad vejen. Det er tydeligt når jeg ser tilbage på nogle af mine første refleksioner i min træningsdagbog, at jeg har lært og udviklet mig meget ved at øve efter sessionerne igen og igen.

Selve træningsdagende i Glim har været utrolige, både ift undervisning og samværet med andre med samme interesse. Det gør noget specielt at træne med andre, også selv om det har været specielt udfordrende i denne tid.

– Helen Malby
Ergoterapeut

Udtalelse efter 6 måneders uddannelse (Level 1)

Jeg har været meget glad for dette level. Jeg er virkelig kommet ind under huden på Lohan hands. Jeg er meget glad for at kunne gå ind online og se de forskellige Lohan hands  – hvis jeg ikke helt husker dem. Så jeg har været meget glad for den ugentlige online træning. Ja, jeg har set så meget online, at mine børn er helt med på at du er Lars og laver øvelser sammen med mig.

Jeg synes du og Tina er meget inspirerende undervisere og skønne mennesker, der bringer en dejlig energi med jer!
Dine opgaver er virkelig også gode og har i den grad været med til at bringe mig videre i min udvikling, det er virkelig hjælpsomt, da du berører de områder og grænser der kan være svære at overskride. Hver opgave, har fået mig til at reflektere over mit engagement og hvad jeg har haft svært ved for bl.a. at integrere qigong helt og på den rette måde. Jeg er et helt andet sted end jeg var i efteråret. Så de opgaver er guld værd, tak.
Jeg glæder mig til at lære mere, jeg kan slet ikke få nok! Tusind tak for et fantastisk level 1.

– Bente Nielsen

Zen Shiatsu Behandler

Sådan kommer du i gang

I løbet af de 6 måneder uddannelsen varer, vil der udover grundmodulet være minimum 3 weekender samt 1 lørdag, hvor vi mødes fysisk for at øve og træne de udvalgte øvelser og stilarter.

BEMÆRK: Inden du tilmelder dig Level 1, anbefales det at tilmelde sig Grundmodulet først, så du er sikker på at få en ledig plads. Grundmodulet forløber over en hel weekend og betales / bookes særskilt. Tjek Grundmodulet med links herunder.

Datoer:

QiGong Instruktør Uddannelsens Level 1 i Roskilde 2024 med de nye datoer:
Vi starter uddannelsen op med grundmodulet weekenden den 21.-22. september 2024 i Roskilde.


Level 1 datoer – 3 weekender samt 1 lørdag også i Roskilde

>Weekenden den 9.-10. november 2024

>Lørdag den 4. januar 2025 kl. 9.30-15.30.

>Weekenden den 1.-2. februar 2025

>Weekenden den 15.-16. marts 2025

Mødetider: lørdage kl. 9.30-16.00 samt søndage kl. 9.30-14.00 (hvis ikke andet er nævnt.)

Næste Level 1 i Århus forventes startet op i marts 2025 – datoerne frigives efteråret 2024.

Pris for Level 1:  6 måneders uddannelse

Pris i alt for uddannelsens Level 1:  9.000 kr.

(Grundmodulet bookes og betales særskilt – prisen for grundmodulet er udover den omtalte pris).

Prisen for Level 1 er inkl. materiale/ undervisningsvideoer, 1:1 sessioner, adgang til profil på hjemmeside, online træning på ZOOM og lukket facebook side samt real life undervisning (i 6 dage).


Bemærk at deltagelse på grundmodulet er en separat pris, som betales direkte ved tilmelding til grundmodulet.

Beløbet for selve uddannelsen kan afdrages over i alt 6 månedlige rater á 1.500 kr. eller over 1 – 2 rater efter aftale.

BEMÆRK: Det anbefales at du tilmelder dig Grundmodulet før du tilmelder dig Level 1, så du er sikker på at få en ledig plads. Hjemmesiden opdateres løbende –
i tilfælde af at Grundmodulet er fyldt op vil det fremgå under kurset.  På grundmodulet får du 2 dages indledende undervisning.

Pris for Level 1:  6 måneders uddannelse

Pris i alt for uddannelsen:  9.000 kr.

(Grundmodulet bookes og betales særskilt – prisen for grundmodulet  er udover den omtalte pris)

Prisen for Level 1 er inkl. materiale/ undervisningsvideoer, 1:1 sessioner, adgang til profil på hjemmeside, onlinetræning på ZOOM samt lukket facebook side og real life undervisning (i 6 dage).


Bemærk at deltagelse på grundmodulet er en separat pris. Her får du 2 dages indledende undervisning, som betales direkte ved tilmelding til grundmodulet.

Beløbet for selve uddannelsen kan afdrages over i alt 6 månedlige rater á 1.500 kr. eller over 1 – 2 rater efter aftale.

BEMÆRK: Det anbefales at du tilmelder dig Grundmodulet før du tilmelder dig Level 1, så du er sikker på at få en ledig plads. Hjemmesiden opdateres løbende –
i tilfælde af at Grundmodulet er fyldt op vil det fremgå under kurset. På grundmodulet får du 2 dages indledende undervisning. 

Undervisere på uddannelsen

Lars

Qigong Instruktør og uddannelses-leder

Jeg hedder Lars og har mere end 40 års erfaring – som ivrig og passioneret udøver af QiGong og Tai Chi Chuan, meditation og med diverse behandlingsformer. Min undervisningserfaring er bred og omfatter mere end 700 workshops, kurser og events siden 2008 – både i indland og udlandet.

Jeg har haft nogle af de bedste lærere/ supervisere på området, herunder indenfor kinesisk medicin, Daoismen og buddhismen. En relevant del af min læring er fundet sted på rejser til bla. Østen. Jeg har haft den tid og ro der skal til, for at afprøve de forskellige metoder helt til bunds.
Jeg er tidligere lærer i Folkeskolen og underviser/ mentor på forskellige institutioner. 

Tina

Gæstelære

På QiGong Instruktør uddannelsen har jeg glæden af mit samarbejde med en meget kompetent gæstelærer: Tina Kirstine Jensen, Certificeret Krop- og dynamisk psykoterapeut. Tina er derudover certificeret Energimediciner / Holistisk Energiterapeut og har haft klienter igennem 25 år og arbejdet fast som lægesekretær i sundhedsvæsenet gennem 20 år.

Tina er Energimediciner med stor kompetence indenfor dette felt.

Tina og jeg har haft samarbejde igennem vores kurser og workshops de sidste 8 år.

 

Få en gratis start pakke!

Få en gratis start pakke!

Tilmeld dig nyhedsmailen og få en gratis Online Startpakke med QiGong, øvelser samt undervisnings-video´er.

Tak for tilmelding!